سوال مرعشی از اصلاح‌طلبان همسوی مواضع جدید موسوی و تاج‌زاده

سیدحسین مرعشی می‌گوید: کارگزاران سازندگی ایران «هدفی مهم‌تر از توسعه ایران نمی‌شناسد و این از آرزوهایی است که خیلی از آن فاصله گرفته و غصه‌اش را می‌خوریم». او در این باره توضیح می‌دهد: «توسعه هدفی نیست که یک حزب به تنهایی بتواند عهده‌دار آن باشد و باید یک خواسته و هدف ملی بشود و همه … ادامه خواندن سوال مرعشی از اصلاح‌طلبان همسوی مواضع جدید موسوی و تاج‌زاده