ائتلاف میانه‌روها علیه مخالفان جمهوریت نظام

 کمال الدّین پیرمؤذن، نماینده‌ی سابق مجلس شورای اسلامی که برای انتخابات پیش رو کاندیدا شده است معتقد است که «تمامی میانه‌روها باید در برابر مخالفان جمهوریت نظام در یک جبهه قرار بگیرند». آقای پیرموذن در یادداشتی با عنوان «فرصت های تاریخی را نباید از دست داد» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: … ادامه خواندن ائتلاف میانه‌روها علیه مخالفان جمهوریت نظام