گلایه رانندگان اتوبوس و تاکسی: می‌رانیم اما چرخ زندگی‌مان نمی‌چرخد

شرایط اقتصادی کشور و سخت‌ترشدن روزانه تهیه ملزومات زندگی آبرومندانه، هر رو ز تعداد بیشتری را به‌سوی رانندگی رانده است اما رانندگان به شدت از وضعیت اقتصادی خود گلایه دارند. در ماه‌های اخیر، بخشی از پرمخاطب‌ترین و پرمباحثه‌ترین مطالب منتشرشده در سرویس اقتصادی انصاف نیوز، آن‌هایی بوده که به مسائل ناوگان حمل‌ونقل مسافر، چه درون‌شهری … ادامه خواندن گلایه رانندگان اتوبوس و تاکسی: می‌رانیم اما چرخ زندگی‌مان نمی‌چرخد