آفتاب آمد دلیل آفتاب!

حسین رفعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرلر داده‌است، نوشت: شاید راحت ترین پاسخ به انتقاد جناب شفیعیان آن باشد که در مطالب منتشرشده از طرف سیدمصطفی هم مستتر است: ۱- تا قبل از انتخابات ۱۴۰۰ هنوز روزنه کوچکی وجود داشت که بشود با فرستادن نماینده هایی هرچند دست … ادامه خواندن آفتاب آمد دلیل آفتاب!