بازی بزرگ خاتمی در دو انتخابات ۱۳۹۰ و ۱۴۰۲ | علی اصغر شفیعیان

علی اصغر شفیعیان: بازی بزرگ خاتمی با رای ندادن در انتخابات جاری چیست؟ رای ندادن او جلوی اصلاح‌طلبان روزنه‌گشا را نگرفت اما اگر رای می‌داد، بخشی از اصلاح طلبان تحریمی از او عبور می‌کردند و به دامن براندازی می‌افتادند ولی حالا به بیانیه‌ی ۱۵ ماده‌ای او رضایت دادند در حالی که پارسال حامی بیانیه‌ی رفراندوم … ادامه خواندن بازی بزرگ خاتمی در دو انتخابات ۱۳۹۰ و ۱۴۰۲ | علی اصغر شفیعیان