افعی تهران عواملش را نیش زد | پیمان معادی دادگاهی می‌شود؟

افعی تهران نام سریالی است که در هفته‌های اخیر از پلتفورم‌های نمایش خانگی منتشر می‌شود و نویسندگی آن بر عهده‌ی پیمان معادی است. بنا بر خبری که در ساعات اخیر در سانه‌ها منتشر شده دستگاه قضایی برای این سریال پرونده‌ای تشکیل داده است. ماجرا به سکانسی از افعی تهران بازمی‌گردد که شخصیت محوری آن با … ادامه خواندن افعی تهران عواملش را نیش زد | پیمان معادی دادگاهی می‌شود؟