پیگیری «شهریه‌های نجومی»، وعده‌ی پسر عموی وزیر

بعضی از مهاجران افغانستانی عقیده دارند شهریه‌ی مصوب سال 93 برای دانشجویان غیرایرانی رشته‌های علوم پزشکی که تا سالی نزدیک به 20 میلیون تومان هم می‌رسد، نه برای اتباع غیرایرانی بلکه برای مهاجران افغانستانی مقیم ایران تعیین شده است چون بیشتر اینها هستند که از طریق کنکور وارد دانشگاه می‌شوند و دانشجویان سایر کشورها از … ادامه خواندن پیگیری «شهریه‌های نجومی»، وعده‌ی پسر عموی وزیر