پاسخ خوشکوشک به دهباشی و نوری‌زاد

«اکبر خوشکوشک» که پس از انتشار مصاحبه‌ی اخیر [لینک]، با اتهامی تلویحی از سوی حسین دهباشی و نیز با رد ادعای خود از سوی محمد نوری‌زاد [لینک] مواجه شده، به آنها پاسخ داد. در متن ارسالی خوشکوشک به انصاف نیوز خطاب به محمد نوری زاده، نویسنده‌ی سابق کیهان و مستندساز سابق صداوسیما آمده است: «با … ادامه خواندن پاسخ خوشکوشک به دهباشی و نوری‌زاد