بیانیه‌ی وکلای خانوده‌ی کاووس سیدامامی

آرش کیخسروی و پیام درفشان در بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه‌ی نخست وکلای خانوده شادروان کاووس سیدامامی» ضمن طرح مسایل و ادعاهای خود درباره‌ی این پرونده، با انتقاد به فیلم 20:30 و پاسخ به برخی موارد آن، گفته‌اند که با طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه آن را پیگیری خواهند کرد. متن این بیانیه که نسخه‌ای … ادامه خواندن بیانیه‌ی وکلای خانوده‌ی کاووس سیدامامی