انتقاد مهدی جامی به انتشار يک کلیپ در انصاف نیوز

مهدی جامی، روزنامه نگار، که پس از انتشار کلیپی در انصاف نوز با موضوع مرجان شیخ الاسلامی در تویتتر خود به این موضوع انتقاد کرد و پس از آن در یادداشتی برای انصاف نیوز دلایل انتقادات خود را شرح داده است که درادامه می‌خوانید: «جناب آقای شفیعیان، مدیر محترم انصاف نیوز، امیدوارم در صحت و … ادامه خواندن انتقاد مهدی جامی به انتشار يک کلیپ در انصاف نیوز