شروع موج سوم افغان هراسی

عبدالحمید نورزایی، پژوهشگر افغانستانی مهاجر در ایران، در یادداشتی با عنوان «شروع موج سوم افغان هراسی» نوشت: با مطالعه رسانه‌های داخلی ایران و رسانه‌های خارجی شاهد شروع مجدد عملیات رسانه‌ای گسترده علیه روابط ایران و افغانستان هستیم که از انتشار یک فیلم در نقطه مرزی شروع شد و در ادامه اینترنشنال و بی بی سی … ادامه خواندن شروع موج سوم افغان هراسی