اتاق ایران به جبهه پایداری رسید؟!

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: صدور حکم دبیرکلی برای ساسان شاه‌ویسی توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران، واکنش بسیار منفی فعالان اقتصادی را در پی داشته و این پرسش را پدید آورده است که آیا سلاح‌ورزی برای ماندن در ریاست اتاق، حاضر شده معامله کند و یک اقتصاددان نزدیک به جبهه پایداری را به دبیرکلی پارلمان بخش … ادامه خواندن اتاق ایران به جبهه پایداری رسید؟!