توصیه یک دانشجوی منتقد: مسوولین از فرمایشات رهبری تبعیت کنند

یک دانشجوی منتقد، با بیان این که «رهبری فرمودند مخالف بنده حرف زدن، نه جرم است و نه موآخذه دارد»، گفت: معلوم است که خط مشی و نگاه رهبری چیز دیگر و خط مشی مسوولین چیز دیگری است . انشالا که خداوند مسئولین را به سمت تبعیت از فرمایشات رهبری هدایت بفرماید. به گزارش انصاف نیوز، بخشی … ادامه خواندن توصیه یک دانشجوی منتقد: مسوولین از فرمایشات رهبری تبعیت کنند