رئیس دانشگاه تهران: در 1401 کمترین برخوردهای انضباطی انجام شد

سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با دانشجویان در اعتراضات و ناآرامی‌های سال 1401 با تاکید بر اینکه «مرجع بیرونی‌ نباید در موضوعات دانشگاه ورود کند» گفت: سال گذشته حداقل برخوردهای انضباطی انجام شد. البته چارچوب‌های قانونی و نظم دانشگاه باید رعایت شود. کمیته‌ی انضباطی که در یک … ادامه خواندن رئیس دانشگاه تهران: در 1401 کمترین برخوردهای انضباطی انجام شد