«تا غم غم نان است چشم مردم به دست شاطر است نه دهن شاعر»

دکمه بازگشت به بالا