خرید تور تابستان ایران بوم گردی

نامه‌ی 410 فعال فعلی و سابق دانشجویی خطاب به روشنفکران

410 فعال فعلی و سابق دانشجویی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «فعالان فکری و اجتماعی، روشنفکران، اساتید و دانشگاهیان» با تاکید بر این که «می‌خواهیم مصرانه پای فشاریم بر اینکه مسایل جامعه ایران، تنها و تنها از «درون» و با تکیه بر پتانسیلِ موجودِ داخلی، قابل حل و فصل است»، نوشتند: «نیازمند تجدیدنظری در رویکردهای غالب فکری ـ سیاسی هستیم؛ نوعی چرخش پارادایمی که به جای انتظار تغییرات کلان در سیاست، مستلزم اصلاح از پایین با بازگشت به امر اجتماعی است».

متن کامل این نامه که حاوی به همراه اسامی امضاکنندگان که نسخه‌ای از آن به انصاف نیوز ارسال شده است در پی می‌آید:

به نام خدا

فعالان فکری و اجتماعی، روشنفکران، اساتید و دانشگاهیان عزیز!

اوایل سال گذشته بود که یکی از مراکز تحقیقاتی کشور فهرستی از صد مساله و بحران کشور را اعلام نمود. فهرستی که مسایلی چون فقر و نابرابری، بی‌تفاوتی اجتماعی، پیامدهای بحران آب و نابودی محیط زیست، فساد سیستماتیک، سوء مصرف مواد، کالایی شدن علم، نزاع‌های سیاسیِ جریان‌های قدرت و… در آن دیده می‌شد. به این فهرست صد مساله‌ای، شاید بتوان ده‌ها مساله و بحران دیگر را افزود. بحران هایی که رفته رفته همه سرمایه‌های کشور را چوب حراج زده و از آینده و امید، جز تصویری مبهم و مه‌آلود چیزی بر جای نگذاشته است و شاهدیم هر روز با شتاب بیشتری به عقب بازمی‌گردیم. از طرفی، ناتوانی و فقر حاکمیت در حل مسایل و پافشاری بی‌فایده‌اش برای کوچک‌نمایی فجایع رخ داده، ما را بدان‌جا رسانده تا از درک رایج از سیاست، روی گردانیم و دل و دست و قلم و زبانمان را با شما و رو به شما به کار گیریم. دولت در معنای اخص و حاکمیت در معنای اعم کلمه، خواسته یا ناخواسته از حل مشکلات اساسی کشور ناتوان است. بنیادی‌ترین مساله کنونی ما، حفظ جامعه ایران و تدبیر سامانِ زندگی مردمانی است که بار رنجی هزاران ساله را به دوش می‌کشند. مساله امروز جامعه ایران، اجتماعی است و حل آن نیز جز از مسیر بازگشت به جامعه ممکن نیست. جامعه ایران و مردمانش همه‌ی هم و غم ما و همه‌ی امید و آرزوی هنوز بر باد نرفته ماست. همین «ما» که در «اکنون» و «اینجا» و «هم‌کنارِ یکدیگر»، ایستاده‌ایم و پهلو به پهلو، رنج و مشقتِ زمانه را «با هم» تاب می‌آوریم؛ «ما»یی که بنای ترک صحنه نداریم.

با شما سخن می‌گوییم!

با شما که بنا است تا روح ممیز و منتقد اکنونِ جامعه خویش باشید. با شما که قرار است تا پیش قراول نقد ساخت متصلب و راهبر جامعه بحران زده ایران از دالان هزارتوی یأس و ناامیدی باشید. با شما که هنوز می‌توانید تا نگاه‌های همیشه نگران کسانی را که به شما دوخته شده است پاسخگو باشید. با شما که انتظار می‌رود تا در کوران حوادث بس خطیر ملی و بین المللی، کنج عزلت را رها کرده و به میانه خیابان و آغوش مردم گام نهید. با شما سخن می‌گوییم تا یادآور آن باشیم که روشنفکر، روشنفکرِ «حوزه عمومی» است. روشنفکرِ مردمی است وگرنه در غیابِ مردم، اندیشه ورزی تنها و بیگانه و دورافتاده است. از روشنفکری سخن می‌گوییم که در خانه مردم ریشه دوانیده و هویت یافته است. منظور ما از روشنفکر، کسی است که دل در گرو تعالی مردم و میهن دارد. انسانی است که کلیتی به نام جامعه ایران را بر رویکردهای هویتی و گروهی ارجح دانسته، و اندیشه و زندگی اش را در بهزیستی و بهبودیِ مردم و ایران‌شان، در همزیستی مسالمت‌آمیز و همراهی با رنج بشریت در منطقه و هرکجای جهان به کار می‌گیرد. مخاطب ما اکنون روشنفکری است که از انزوای دیرپا و دیرسال به در آمده و انبوه کتاب‌های خوانده و ورق زده را به محک واقعیت و تغییر آن کشانیده است. روشنفکری که گرچه چراغ راه است، اما نه بر فراز، که پیش پای ملت، راه را روشن می‌کند. با شما سخن می‌گوییم تا بلکه خواب‌زدگی سالیان دراز را بتارانیم. با شما سخن بگوییم تا شما را به خویش و به مردم پیوند زنیم. این طناب بریده را باید مرمت کرد. این فاصله خیالی میان روشنفکران و مردم را باید در هم شکست حال که همه چیز دارد از دست می‌رود. ندای‌مان را بشنوید و به میانجیِ قلم و زبانتان، در هم‌کنشی‌ای مشترک با ملت ایران شریک شوید. شراکتی که می‌تواند نوید یک شراکت تاریخی قلمداد شود.

با شما سخن می‌گوییم!

اکنون، «ما» از میان رفته است. مساله «ما» را به مساله «من، تو، او» تقلیل داده‌اند تا امکان هر کنش جمعی در راستای تحقق خیر عمومی را مرتفع کنند. این است که در نتیجه ذره‌ای شدن مناسبات اجتماعی، نداهایی سربرآورده‌اند که حل مسایل جامعه‌ی ایران و مشکلات منطقه را به «اغیار» ارجاع می‌دهند. به کسانی روی آورده‌اند که هیچ نسبتی با «ایران» و هیچ یک از مردمان کشورهای جهان سوم و در صدر آنها مردم بحران‌زده و رنج‌کشیده خاورمیانه برقرار نمی‌سازند. می‌خواهیم مصرانه پای فشاریم بر اینکه مسایل جامعه ایران، تنها و تنها از «درون» و با تکیه بر پتانسیلِ موجودِ داخلی، قابل حل و فصل است. بی‌باوریم به آنکه مسایل ملی ما ابزار دست کسانی گردد که از خلال مسایل جامعه ایران، تحقق منافع خود را ردیابی می‌کنند. بی‌باوریم به آنانی که ایران را چون گوشتِ دمِ توپ می‌انگارند و تنها به فروپاشی آن رضایت می‌دهند. خاطرات نگین استعمار و سایه‌اندازی همواره‌اش بر تن رنجور ایران، مانع از آن شده تا تاریخِ تاریک استعمارگران را به فراموشی سپاریم. بر این باوریم که ایران و همه نیروهایی که دل در گرو روابط جمعیِ ما دارند، می‌توانند علی رغم همه آسیب‌ها و غلبه روح تفرد و جداافتادگی بر زیست ایرانی، دگرباره خویشتنشان را چونان یک ملت بازیابند.

ایرانِ مطلوب ما اما از دو شکل از ایران‌گرایی یا دو جریانِ نظریه‌ساز درخصوص ایران فاصله می‌گیرد؛ دو شکلی که در نقاط بسیاری به یکدیگر می‌رسند. در شکل اول، ایران نوعی «ماهیت» است. این ایرانِ ماهوی مورد علاقه‌ی پان‌ایرانی‌هاست و تاریخ‌زدوده‌ است. در این ایران کلیتی غیرتاریخی وجود دارد که راه را بر سهمِ هر غیرفارسی‌زبانی در شکل‌دهی به نوعی ایران که صرفا بر یک محدوده‌ی جغرافیایی و نه فرهنگی دلالت می‌کند، می‌بندد. ایرانِ مطلوب ما نه یک ایرانِ فرهنگی که فارسی‌زبانان با آن یگانه‌اند، که ایرانی است از اساس چندفرهنگی، متکثر و به‌گونه‌ای تاریخی ساخته‌شده. در شکل دوم که از شکلِ اول تغذیه می‌شود، با اندیشه‌ی ایران‌شهری روبه‌روییم: این‌بار در هیات دولت-ملت. یک سرزمین جغرافیایی محروس و محافظت‌شده‌ی همیشگی به‌دست دولتمردانِ ایرانی یا ترکانِ ایرانی‌شده. در این شکل از ایران‌شهری، هر خواستی از محافظت از «ایران» به خواستِ برپاییِ دولتی قدرتمند پهلو می‌زند. برای ایران‌شهری‌ها امنیتِ مرزها بیش از امنیتِ اقوامِ متکثر ایرانی اهمیت می‌یابد و درواقع اولی بر دومی مرجح و یا اساساْ شرط تحقق آن است. حال‌ آنکه در فهم ما از ایران و محافظت از آن، هیچ‌ شکلی از تقدم اولی بر دومی همراه با درخواست از دولت همسو نمی‌گردد. در عین آنکه خواستِ محافظت از ایران یعنی برقراری امنیتِ زیستیِ اقوام ایرانی، اما دولت عروه‌الوثقیِ این همبستگی نیست. روشن است که دولت به‌مثابه‌ی یک طناب انسجام‌بخش، تا چه پایه می‌تواند دست‌اندرکار طراحی و اعمالِ مکانیزم‌های سرکوب و هم‌شکل‌سازی شود. ایران مطلوب ما یک ایران تاریخی و از اساس چندفرهنگی‌ست که قدرتِ همبستگیِ خود را نه از مکانیزم‌های سرکوب و هم‌‌شکل‌سازِ دولت، که از ارزش‌های جمعی و تقویت سعادتِ همگانِ متکثر می‌گیرد. ارزش‌هایی که به‌واسطه‌ی تولید گفتارهایِ دامن‌زننده به خیر عمومی برای همگان و تولید نهادها و گروه‌هایی که بتوانند چنین گفتارهایی را تعین بخشند، شکل می‌گیرند.

با شما سخن می‌گوییم!

نیازمند آنیم تا همه نیروها متشکل شوند و خرد جمعی، آشوبناکیِ اضطراب و اضطرار فردانیت را در پناه و حمایت خود گیرد. داغ رخداد دی ماه سال گذشته و قربانی شدن چندی از هموطنان‌مان، از ذهن و ضمیر ما زدوده نخواهد شد. ضروری است حرکات پراکنده به نحوی سامان یابند که هم تجربه‌ی تلخ پیشین تکرار نگردد و هم ظرفیت فورانی اقدامات فردی در جهت سامان بخشیدن به روابط جمعی و در خدمت حل واقعی مشکلات به کار گرفته شود. نیازمند آنیم تا میان دقایق جاری در زندگی مردم و شیوه‌های حل مشکلات پیوندی ناگسستنی برقرار‌ شود؛ چرا که مقصد و مقصود ما، بهزیستی همه کسانی است که دل درگرو ایران دارند. به همین سبب و درست به میزانی که ایده‌هایی همچون عدالت و آزادی را ارج می‌نهیم، جانِ شریفِ هموطنان‌مان را نیز سلامت و بالنده می‌خواهیم. هموطنان ما برای ما نه همچون ابزار، که انسان‌هایی اصیل‌اند که جان و جهان‌شان را شیدا و شکوفا می‌خواهیم. اینکه بتوانیم همه مطالبات را در پرتوِ خیر عمومی و از مسیری روشن و مبتنی بر برنامه‌هایی پیشینی، تحقق بخشیم، هدفی است که برای تجلی‌اش، به حداکثر توانِ ملی احتیاج مبرم داریم؛ تا از این طریق، همه‌ی هزینه‌های احتمالی را تا قدرِ مقدور، کاهش دهیم.

با شما سخن می‌گوییم!

به دنبال امکان طرح‌اندازیِ نظریه‌ای برای حل بنیادی‌ترین مسایل جامعه ایرانیم. نظریه‌ای که بتواند به رغم همه تعارضات فکری، همه ظرفیت نیروها را حول مساله ایران بسیج گرداند. در نتیجه و به باور ما، باید همه پروژه‌های دیگر را در جهت حل اساسی‌ترین مسایل جامعه ایران به تعویق انداخت. روشنفکرانی که در دانشگاه مأمن و مأوا دارند ضروری است تا زمان‌بندی پروژه‌های‌شان را با زمان مساله مردم ایران کوک کنند. حیاتی است تا بار دیگر مسوولیت خطیر تاریخی-اجتماعی را به روشنفکران گوشزد کنیم. اگر امروز دست روی دست گذاشته و همچون گذشته سکوت اختیار کنیم، ممکن است زمانی برای جبران باقی نماند. اگر هنوز دیر نشده باشد، تکلیف تاریخی را درست در زمان فرارسیدنش باید ادا کرد. از این رو، نیازمند آنیم تا افق‌های فکری با یکدیگر به گفتگو نشسته و حول مساله‌ای واحد و کلان، نظرگاهشان را به سوی مردم بچرخانند. همگرایی و هم‌افقیِ گفتمانی، نیاز کنونی ایران است به شرطی که روشنفکران افق‌های فکری‌شان را فارغ از جدال‌های تئوریک گسترش دهند تا بلکه از خلال آن بتوان مسیری به سوی گفتمانی ملی گشود. فراموش نکنیم که اکنون مساله‌ی ما نه رقابت‌های فکری، بلکه نابودیِ همه‌ی هستیِ مردم است. در نتیجه رقیب را نباید اشتباه شناخت. علاوه بر این، در سطح سیاسی نیز نیازمند همیابی و همگرایی دوچندانیم. بدین منظور که رابطه عمل و نظر گسیخته نشود و از دست نرود. میدان و زندگی مردم، منتظر در آغوش کشیدن پاره‌های نظرورزانه روشنفکران است به شرطی که آن‌ها، اهل خاکی کردن دست و وسعت‌بخشی به دل باشند!

با شما سخن می‌گوییم!

مدت‌هاست که ایران از فقدان برنامه و اصول راهبردی رنج می‌برد. دهه هاست که نوشتن برنامه، همچون دخالت در کار آفریدگار خوانده و پنداشته شده و اساساً شش برنامه توسعه پیشین، گویی آب در هاون کوبیدن بوده است. به نحوی که هر پنج ساله که می‌ایستیم و به قفا می‌نگریم، چیزهای زیادی را از دست داده‌ایم. گرانی، بلای جان مردم شده است و به ویژه اقشار فرودست و لایه‌های تحتانی جامعه، از کارگران روزمزد تا بازنشستگان و فرهنگیان و… بالاجبار روزی چند شیفت کار می‌کنند تا بلکه لقمه نانی نصیب سفره مسکین‌شان شود. بی توجهی به عدالت اجتماعی در نظر و عمل جامعه را به نقاط پایانی تحمل خود رسانده است. این وضعیت بدین شکل نه قابل تحمل است و نه به یقین برقرار خواهد ماند. اما دغدغه ما، چگونی اصلاح ساختاریِ وضع موجود است. وضع موجودی نحیف که رفته رفته می‌رود تا تمامیتش نیست و نابود گردد. آنچه مهم است تبدیل گفتمان ملیِ سطور پیشین به برنامه‌های منسجم و راهبردی است. برنامه‌هایی که از پس اژدهای هفت سر یاس و ناامیدی برآید و توسعه انسانی را جانشین ایدئولوژیِ رشد و رونق اقتصادی صِرف، کند. این گفتمان ملی که توأمان آزادی خواهانه و برابری طلبانه است باید در عرصه تصمیم‌سازی کلان سیاسی-اقتصادی دست و پا درآورد تا ایمان بیاوریم که گفتارهای روشنفکری، کلی‌گویی‌های کلیشه‌ای نیست که بر سردر دکان‌ها می‌آویزند. بلکه تذکارهایی است که تحقیقاً قابلیت عملی و اجرایی شدن داشته و می‌تواند از مسکنت ایران و مردمش جلوگیری کند. برنامه‌ای مد نظر است باید بتواند وضعیت ملی را چاره جویی کند و از ظرفیت ملی‌اندیشی برخوردار باشد؛ به نحوی که برنامه را در خدمت منافع فردی یا جریانی به کار نگیرد.

با شما سخن می‌گوییم!

از خلال زبان به مثابه ابزار سیاستی مردمی، راهی به سوی شما می‌گشاییم و منتظر می‌مانیم. منتظریم تا بلکه قلب‌هایمان در این فضای بی‌چشم‌انداز یکدیگر را بازبیابند. بنویسید و قدم به میدان گفتگو بگذارید. این نوشتار، از انبوه بیانیه‌های صرفاً از سر رفع تکلیف‌ نیست. به محض خوانده و شنیده شدنش، از پا نخواهیم نشست چرا که فرصت کم است و «همه چیز دارد از دست می‌رود.» مردم، نگران و مضطرب، توانِ چاره‌جویی را از کف داده‌اند. اینها، همه دارایی و سرمایه ماست. سرمایه‌ای که به قیمتی گزاف به جان و دل، نگهش داشته و می‌داریم. به امر سیاسی که نامِ دیگر امر اجتماعی است باز گردیم. این دو، نه نام قداره‌بندان و نه ملک تاریخی ستم کاران، که نامِ کوچک مردم‌اند و برای مردم و توسط مردم، زندگی جمعی شان را تدبیر و تمهید می‌کنند. آنجا که امر سیاسی و امر اجتماعی درکارند، شما را خواهیم یافت و به یاری مردم، وضعِ مصیبت زده را چاره‌جویی خواهیم کرد.

در مقام جمعبندی به نظرمان می‌رسد تا ایده‌هایی را دگرباره با شما در میان نهیم امید که لحظه‌ای از نگاهتان دور نگردد:

1) ضرورت درک شرایط خطیر کنونی و وارد کردن آن در تمامی معادلات و پروژه‌های فکری جاری همه روشنفکران دغدغه‌مند؛

2) ضرورت هم یابی و تجمیع نیروهای روشنفکری در قالب گفتگوهای بین‌الاذهانی حول بنیادی‌ترین مسایل جامعه ایران در پیوند با عرصه کلان تصمیم‌سازی (برای دوری از کلی‌گویی و تبدیل گفتارها به برنامه و راهبرد) ؛

3) بازبینی در تزهای رایج روشنفکری برای اصلاح (از قبیل دموکراتیزاسیون با رویکرد اصلاح از بالا و سازوکار انتخاباتی؛ کلی‌گویی درباب ضرورت جامعه‌گرایی و تقویت جامعه مدنی بدون برنامه مدون و تحققی و اقدام عملی متناسب) ؛

4) تقویت پیوندهای اجتماعی میان نیروهای فکری و برساخت یک گفتمان جمعی مؤید لزوم بازگشت به امر اجتماعی؛

5) بدل کردن گفتمان ملی به برنامه عملی اصلاح بر اساس دستورکارها و موضوعات مشخص؛

6) فعال کردن پیوندها با متن مردم ازطریق دامن زدن به گفتگوهای افقی و مخاطب قرار دادن سندیکاها و انجمن‌ها و جمع‌های مردم.

7) نقد گذشته روشنفکران و گروه‌های سیاسی بر مبنای میزان توجه به دو آرمان بنیادین آزادی و عدالت

 

 و درآخر: سخنی با هم قطاران‌مان!

دوران انتظار برای تغییر ایران و بهبودخواهی به صرف تغییر از بالا سپری شده است. بر این باوریم که از خلال نصایح مشفقانه مسوولان در عرصه‌های کلان سیاست گذاری، آبی برای ایرانِ ستم دیده گرم نمی‌شود. نیازمند تجدیدنظری در رویکردهای غالب فکری ـ سیاسی هستیم؛ نوعی چرخش پارادایمی که به جای انتظار تغییرات کلان در سیاست، مستلزم اصلاح از پایین با بازگشت به امر اجتماعی است. نیازمند توجه و حمایت همه ظرفیت‌های مردمی هستیم. اگر دانشگاه متعلق به مردم و ماحصل زحمت بی‌دریغ یک ملت است، پس ضروری است تا تقلایش را در راه بهروزی همین ملت به کار گیرد. دانشگاهی مردمی است که هدف از دانش‌اندوزی را تحقق خیر عمومِ مردم دانسته و در آن راه ازهیچ کوششی فروگذار نکند. به همین خاطر، شکل‌گیری نهضتی دانشجویی در آغاز این مسیر از ضرورتی دوچندان برخوردار است. نهضتی که بتواند پایه گذار گفتگویی دائمی با مردم و روشنفکران باشد. نهضتی که دالان‌های تنگ و تاریک دانشگاه را تا متن جامعه و تا مرز مردم توسعه دهد. نهضتی که عملاً و پرسش‌گرانه روشنفکران را خطاب قرار دهد و از آن‌ها برنامه و پروژه‌‌شان را برای تقویت پیوندهای اجتماعی و برون رفت از وضع فعلی جویا شود. آنان را به پرسش گیرد و تلاش کند تا به هیات همه آنچه که تاکنون آرزو کرده و اندیشیده، رنگ واقعیت زند. این، تنها سرآغازِ یک راهِ مدنی، علنی و مسالمت‌جویانه است.

 

امضاکنندگان:

 1. ابراهیم قربانی ـ عضو انجمن علمی ـ دانشگاه تهران
 2. ابراهیم محمودی ـ عضو انجمن علمی جامعه شناسی ـ دانشگاه تربیت مدرس
 3. ابوالفضل کریمی ـ دبیرکل سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر مسوول سابق نشریه دانشجویی سلام ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 4. ابوالفضل مظلوم‌زاده ـ صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر فصلنامه‌ی مستقل دانشجویی روشنگر ـ دانشگاه مازندران
 5. ابوطالب ادینه‌وند ـ دبیر سرویس اندیشه ماهنامه ایران فردا ـ دانشگاه علوم قرآنی تهران
 6. احسان برخورداری ـ عضو انجمن اسلامی رویش ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 7. احسان پورنجاتی ـ عضو سابق نجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 8. احسان سالاری ـ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز ـ دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 9. احسان شریف ثانوی ـ دبیر سابق انجمن‌اندیشه‌های دانشجویی ـ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 10. احسان فیض آبادی ـ مدیرمسوول سابق نشریه‌ی دانشجویی سازوکار ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 11. احسان کریمیان ـ نائب دبیر انجمن فرهنگ و سیاست و عضو کمیته ناظر بر نشریات ـ دانشگاه شیراز
 12. احمد بخشی زاده ـ دانش‌آموخته علوم سیاسی ـ دانشگاه تربیت مدرس
 13. احمد پیروزنیا ـ سردبیر نشریه دانشجویی اختر ـ دانشگاه تربیت مدرس
 14. احمد شهرستانی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 15. احمد فشخورانی ـ سردبیر نشریه دانشجویی جوانه ـ دانشگاه خوارزمی
 16. احمد منصوریان طبائی ـ دبیر کانون فیلم و عکس و نمایش،عضو انجمن علمی مهندسی مکانیک ـ دانشگاه یاسوج
 17. احمدرضا اکبری پور ـ دبیر اتحادیه اتجمن‌های علمی دانجویی مهندسی جواد کشور و عضو سابق هییت رییسه انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 18. احمدرضا نجفی پور ـ دبیر اسبق کانون کتاب دانشگاه علم و صنعت دبیر سابق شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری علم و صنعت ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 19. ارسلان خردمند ـ دبیر سیاسی سابق انجمن دانشجویان ایران اسلامی دانشگاه ارومیه ـ دانشگاه ارومیه
 20. اشکان خانی ـ مدیر مسوول نشریه فرهنگ و نماینده نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات ـ دانشگاه رازی کرمانشاه
 21. اشکان ناظری ـ مدیر مسوول نشریه‌ پرگار ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 22. اصغر مرتضایی ـ ادوار انجمن اسلامی دانشجویی. مدیر مسوول و سردبیر سابق نشریه دانشجویی 16 آذر ـ دانشگاه زنجان
 23. افشین کاظم نژاد ـ عضو سابق کانون شعر و ادب ـ دانشگاه یاسوج
 24. افشین هزاوه ـ دبیر سابق مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 25. افشین حیدری ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان؛ سردبیر سابق نشریه اینجا دانشگاه ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 26. البرز حبیبی ـ دبیر کمیته فرهنگ و آموزش انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 27. الهام صالحی ـ داستان‌نویس ـ دانشگاه خوارزمی
 28. الهام نژادنصراله ـ دانشجوی ـ دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
 29. امیرپارسا اخباری ـ دانشجوی مهندسی کامپیوتر ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 30. امیرحسین امیری ـ دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی اصفهان
 31. امیرحسین دهقانی زاده ـ عضو سابق مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و عضو انجمن اسلامی ـ دانشگاه صنعتی شریف
 32. امیرحسین رحیمی ـ عضو انجمن علمی دانشجویی مدیریت ـ دانشگاه شهید بهشتى
 33. امیرحسین علیپور ـ دبیر تشکیلات انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 34. امیررضا کرامتی ـ دبیر کانون موسیقی ـ دانشگاه فردوسی مشهد
 35. امین نشیبی ـ عضو انجمن علمی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 36. امیر حسین گلپسند ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 37. امیرحسین امیری ـ دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان ـ دانشگاه صنعتی اصفهان
 38. امیرسهیل میرزایی ـ دبیرسابق انجمن اسلامی آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 39. آرش بیدقی ـ شورای مرکزی سابق مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه سمنان
 40. آرش دهقان ـ دبیر سیاسی سابق مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 41. آرش زمانی ـ دبیر سابق کمیته سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان آزاد‌اندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 42. آرش نظری ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان
 43. آرشام تاج ور ـ عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 44. آرمان اسعد سامانی ـ عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد و نماینده انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد در شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ـ دانشگاه شهرکرد
 45. آرمان حسن‌زاده ـ عضو سابق شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 46. آرمان ذاکری ـ دانش آموخته جامعه شناسی ـ دانشگاه تربیت مدرس
 47. آرمیتا هومان ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده‌ی علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 48. آرمین اردهالی ـ عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 49. آرمین محمدی اصل ـ عضو سه دوره شورای مرکزی انجمن دانشجویان ایران اسلامی، سردبیر نشریه دانشجویی اصل ۲۴ ـ دانشگاه ارومیه
 50. آریاناز گلرخ ـ دبیر اسبق انجمن علمی انسان‌شناسی صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه پداگوژی ـ دانشگاه تهران
 51. آرین عمرانی ـ عضو انجمن اسلامی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 52. آرین منفردنیک ـ عضو سابق شورا مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 53. آریا حاجی احمدی ـ عضو انجمن اسلامی ارمان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 54. آزاده منوچهری ـ دبیر آموزش انجمن اسلامی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 55. آیدین تقیلو ـ دبیر اسبق کانون اشراق ـ دانشگاه زنجان
 56. آیدین طوافی ـ فعال نشریاتی ـ دانشگاه شهید بهشتى
 57. آیدا قهرمان زاده ـ دبیر کمیته توسعه پایدار انجمن اسلامی آرمان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 58. بابک حاجیان ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه زنجان مدیر مسوول نشریه‌ی هویت طلب ـ دانشگاه زنجان
 59. برهان ثقفیان ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه پلی تکنیک تهران ـ دانشگاه تهران
 60. بهار جزینی ـ عضو شورای عمومی انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 61. بهزاد زمانی‌پور قهرود ـ عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی شریف
 62. بهزاد صفی زاده ـ دبیر اسبق شورای صنفی دانشجویان علم و صنعت ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 63. بهنام اندیک ـ فعال سابق دانشجویی در دانشگاه یاسوج و دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ دانشگاه تهران
 64. بهنام ذوقی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید عباسپور ـ دانشگاه شهید عباسپور
 65. پارسا عمرانیان ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 66. پانته آ سهیلى بابکى ـ دانشجوی ـ دانشگاه علامه طباطبایى
 67. پدرام کمالی اردکانی ـ دبیر سابق انجمن وفاق و توسعه دانشجویان دانشگاه شیراز ـ دانشگاه شیراز
 68. پدرام معتمدی ـ دبیر سابق شورای صنفی ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 69. پرهام حیدری ـ دبیر سیاسی انجمن اسلامی رویش دانشگاه علم و صنعت ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 70. پرهام رضایی ـ عضو شورای صنفی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 71. پرهام لطفی ـ دبیر اسبق تشکل نسل نو واحد برادران ـ دانشگاه قم
 72. پریسا جبیبی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 73. پریسا فتاحی. ـ دانشجوی رشته جامعه شناسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 74. پژمان حیدری ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست، دبیر کانون ادبی سایه ـ دانشگاه زنجان
 75. پویا پورصدوقیان ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 76. پویا عصاره ها ـ عضو هییت تحریریه نشریه کران و انجمناسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 77. تهمینه آقابراری ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 78. تینا مازندرانی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 79. ثمین امینی ـ عضو انجمن علمی جامعه‌شناسی ـ دانشگاه شهید بهشتى
 80. جلال کامیاب فر ـ عضو هیات تحریریه نشریه سرو انجمن اسلامى دانشجویان آزادى خواه ـ دانشگاه شهید بهشتى
 81. جواد شرافت پور ـ عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 82. حامد سربدارشمس ـ دانشجوی ـ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 83. حامد سلیمان‌پور ـ دبیر سیاسی اسبق انجمن دانشجویان ایران اسلامی دانشگاه ارومیه ـ دانشگاه ارومیه
 84. حامد عبدالهی سیرجانی ـ انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر و نایب رییس اولین اتحادیه شورای صنفی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 85. حامد عرب‌زاده جمالی ـ دبیر کانون هنر دانشکده‌‌ی اقتصاد وعضو انجمن اسلامی دانشکده‌ی اقتصاد ـ دانشگاه تهران
 86. حامد فرج زاده ـ دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه زنجان. صاحب امتیاز سابق نشریه سیاه مشق ـ دانشگاه زنجان
 87. حامد کلانتری ـ نایب دبیر شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 88. حانیه جمعه ای ـ عضو انجمن علمی ـ دانشگاه شهید بهشتى
 89. حانیه صیدی ـ عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 90. حانیه محب زادگان ـ صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه چکه ـ دانشگاه زنجان
 91. حدیث دهقانی ـ دانشجوی مهندسی شیمی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 92. حدیث مظاهری ـ دبیر روابط عمومی مجمع اسلامی دانشگاه اصفهان ـ دانشگاه اصفهان
 93. حسام بیات ـ دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اراک ـ دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 94. حسام موذن ـ عضو سابق انجمن اسلامی آزاداندیش علامه ـ دانشگاه شهید بهشتى
 95. حسن ارجی ـ دبیر سابق رسانه انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 96. حسن بوژمهرانی ـ عضو سابق جنبش دانشجویی و عضو هیات علمی ـ دانشگاه آزاد اسلامی
 97. حسن تقی زاده ـ دانشجوی فلسفه ـ دانشگاه تهران
 98. حسن علمی ـ عضویت در انجمن اسلامی- فعال صنفی ـ دانشگاه تربیت مدرس
 99. حسین صادقی ـ دبیر سابق کمیسیون اسکان شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 100. حسین کافی ـ عضو و دبیر تشکیلات انجمن اسلامی و دبیر شورای صنفی دانشجویان خوابگاه کوی بسیج ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 101. حسین کربلایی ـ دانشجوی دکترای برق ـ دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
 102. حسین کریم‌زاده ـ دبیر تشکیلات سابق انجمن اسلامی رویش دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 103. حسین نادری حق ـ عضو سابق شورای مرکزی کانون اشراق ـ دانشگاه زنجان
 104. حمیدرضا کامیاب فر ـ دبیر سابق انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 105. حنان سعادت ـ فعال فرهنگی دانشگاه ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 106. خدیجه شفائی ـ دبیر کل سابق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
 107. داریوش نبی زاده ـ دبیر سیاسی انجمن اسلامی ـ دانشگاه شهرکرد
 108. دانیال وادی ـ عضو سابق شورامرکزی مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 109. داود یارمحمدی ـ دانشجوی مهندس نساجی ـ دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 110. داوود حق پرست ـ عضو شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 111. دلارام سادات ترحمی ـ دبیرکارگروه مطالعات جنسیت انجمن اسلامی رویش ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 112. راضیه شیخ رضایی ـ عضو اسبق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 113. رامین قدیمی ـ دبیر سابق انجمن علمی مدیریت صنعتی ـ دانشگاه زنجان
 114. رامین کیانی ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 115. رسول قنبری ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه زنجان
 116. رضا الهی ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 117. رضا امیرزاده ـ عضو هیات موسس انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش ـ دانشگاه فردوسی مشهد
 118. رضا آتشی ـ عضو کانون فیلم ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 119. رضا بنی وکیل ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 120. رضا جلوى ـ دبیر سابق انجمن اسلامى ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 121. رضا خدارحمی ـ عضو سابق انجمن اسلامی آرمان ـ دانشگاه تهران
 122. رضا رییسی ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 123. رضا زمانی ـ عضو انجمن گفتگوی تمدن ها و دبیر کانون تئاتر ـ دانشگاه یاسوج
 124. رضا سهرابی ـ دبیرکل انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان ـ دانشگاه زنجان
 125. رضا صابری کمرپشتی ـ سردبیر نشریه انجمن علمی جامعه‌شناسی ـ دانشگاه شهید بهشتى
 126. رضا گل محمدی ـ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 127. رضا نورائی ـ انجمن‌فرهنگ‌و‌سیاست ـ دانشگاه زنجان
 128. رضا هوایی ـ عضو اسبق شورا مرکز انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی پیشرو ـ دانشگاه تربیت مدرس
 129. رمضان بدرقه ـ عضو موسس انجمن اسلامی دانشگاه یاسوج سال 92. کانون فرهنگی شعر و ادب دانشگاه یاسوج 89.90 .عضو تحریریه نشریه تریبون ـ دانشگاه گیلان
 130. روزبه پارسی ـ عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 131. روزبه پیری ـ مسوول تشکل دانشجویی نوید اعتدال ـ دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 132. رومینا حاج محمد تقی شیرازی ـ عضو انجمن علمی و انجمن اسلامی ارمان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 133. روهام شمسائی ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه سمنان
 134. زهرا پازکی طیرودی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه زنجان
 135. زهرا خسروی ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 136. زهرا علی پور ـ عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 137. زهرا لطفی ـ عضو انجمن علمی دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس دبیر تشکیلات سابق انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو ـ دانشگاه تربیت مدرس
 138. زهرا هیبتی ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 139. زهره جم ـ دبیر شورای صنفی و مدیر مسوول نشریه اختر ـ دانشگاه تربیت مدرس
 140. زهره مرادزاده ـ دبیر اسبق کانون تئاتر و عضو کارگروه زنان در انجمن اسلامی زنجان ـ دانشگاه زنجان
 141. زهره نجفی ـ فعال صنفی ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 142. زینب خرامان ـ عضو انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی ـ دانشگاه تهران
 143. زینب صیادی ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 144. زینب دستیار ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 145. سارا باقری ـ دبیر اسبق تشکل اسلامی نسل نو واحد خواهران ـ دانشگاه قم
 146. سارا رجایی ـ عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 147. سارا عمرانی ـ دبیر سابق کانون فیلم و عکس ـ دانشگاه زنجان
 148. سارا محسنی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 149. سارا نوری ـ عضو انجمن اسلامی ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 150. ساسان کشاورز ـ شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ترقیخواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 151. سامان دهنوی ـ سرپرست کمیته روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 152. سامان شهبازی ـ نشریه کانون وژین و عضو ثابت کانون موسیقی دانشگاه زنجان ـ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 153. ساناز علیپور ـ سردبیر نشریه دانشجویی سحر ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 154. سبحان قره گزلی ـ دبیر سابق کانون فیلم و عضو سابق انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان
 155. سپهر صمدی راد ـ عضو انجمن اسلامی آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 156. سپیده اکبرپوران ـ عضو سابق انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 157. سجاد فرهادی رودباری ـ دانشجوی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 158. سحر رمرودی ـ عضو سابق مجمع اسلام ـ دانشگاه سمنان
 159. سحر شجاع پوریان ـ نائب دبیر اسبق کانون ادبی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 160. سحر مهرابی ـ عضو شورای ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 161. سروش اکبری اردبیلی ـ دبیر انجمن دانشجویان ایران اسلامی ـ دانشگاه ارومیه
 162. سعید برخورداری ـ عضو اسبق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو تربیت مدرس ـ دانشگاه قم
 163. سعید سلیمانی ـ دبیر سابق اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی کشور و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 164. سعیده آقامحمدی ـ دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان سردبیر و مدیر مسوول نشریه سلام ارگان رسمی انجمن اسلامی ـ دانشگاه اصفهان
 165. سما مومن ـ دبیر فرهنگی انجمن اسلامی ـ دانشگاه زنجان
 166. سمانه سهرابی ـ عضو سابق مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان ـ دانشگاه تهران
 167. سمانه نصیری ـ عضو انجمن علمی ـ دانشگاه شهید بهشتى
 168. سمن زیدآبادی ـ سردبیر مدیر مسوول صاحب امتیاز نشریه اتاق ۲۷ دبیر انجمن علمی ادبیات داستانی عضو اصلی کمیته نظارت بر نشریات ـ دانشگاه خوارزمی
 169. سهیل ایزدی ـ مدیر مسوول نشریه دانشجویی کلبه ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 170. سید ابوالفضل شاهچراغ ـ عضو مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه سمنان
 171. سید امیررضا جلالی ـ عضو سابق کمیته ناظر بر نشریات و دبیر تشکیلات سابق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 172. سید امین حسین حجازی ـ دبیر سیاسی سابق و ادوار تشکل اسلامی فرارو جندی‌شاپور مدیر اجرایی و سردبیر نشریه آرمان ـ دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور
 173. سید حسین موسوی ـ عضو اسبق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو ـ دانشگاه تربیت مدرس
 174. سید حمزه پرهیزگار ـ دبیر سیاسی انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 175. سید حمید حسینی ـ سردبیر نشریه گس ـ دانشگاه تهران
 176. سید سجاد هوشمند ـ سردبیر نشریه دانشجویی وقایع اتفاقیه ـ دانشگاه فردوسی مشهد
 177. سید صدرا مرتضوی ـ عضو انجمن اسلامی ـ دانشگاه تهران
 178. سید علی جعفرزاده ـ عضو انجمن اسلامی ارمان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 179. سید علی هاشمیان ـ عضو انجمن اسلامی دانشکده،مدیر مسوول و صاحب امتیاز نشریه نکته ـ دانشگاه تهران
 180. سید علیرضا حسینی ـ دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی رویش دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 181. سید عماد رضوی ـ انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 182. سید محمد سبحان عربشاهی ـ عضو شورای مرکزی و دبیر کمیسیون دین و اندیشه انجمن اسلامی رویش دانشجویان و عضو کمیته ناظر بر نشریات ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 183. سید محمد صادق نقیبی ـ دبیر کانون کتاب و کتابخوانی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 184. سید محمد علی بلادی نژاد ـ دبیر اتحادیه معماری، مرمت و شهرسازی کشور ـ دانشگاه شیراز
 185. سید مرتضی معراجی ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس ادبیات فارسی ـ دانشگاه ارومیه
 186. سید میثم علوی ـ نایب رییس انجمن اسلامی رویش دانشجویان. عضو اسبق شورای صنفی دانشگاه. ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 187. سید یوسف سلطانیان ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشحویان ـ دانشگاه صنعتی شریف
 188. سیدعلی شیخ الاسلامی ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان، مدیر مسوول نشریه تخته سیاه ـ دانشگاه صنعتی همدان
 189. سیدعمادالدین حسینی ـ دبیر اسبق مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 190. سیدمصیب حسینی ـ عضو اسبق انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز ـ دانشگاه فردوسی مشهد
 191. سیده ساجده جزایری ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 192. سیده سمانه هاشمی نژاد ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 193. سیده هاجر میراحمدی ـ دبیر مرکز مطالعات علوم انسانی مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه اصفهان
 194. سینا سلطانی ـ عضو اسبق انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 195. سینا قلیچ ـ دبیر سابق انجمن فرهنگ و سیاست و دبیرکل اسبق انجمن‌های علمی دانشگاه ـ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 196. سینا قناعت ـ نایب دبیر و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 197. سینا نریمان ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 198. سید علیرضا موسوی ـ عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 199. سیده نبات نعیمی ـ دبیر کمیته زنان انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 200. شادی شیخ امیری ـ شورای مرکزی سابق انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ـ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 201. شاهرخ شاهرضایی ـ دبیر انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 202. شاهرخ قبادیان ـ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل ـ دانشگاه یاسوج
 203. شبنم علی قنبری ـ دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه زنجان
 204. شرف حسینی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان آرمان دانشگاه علم و صنعت ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 205. شکیلا رستمی ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 206. شکراله کلاه کج ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 207. شهاب الدین شهسوارزاده ـ عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشگاه تهران
 208. شهرام خادم ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه یاسوج
 209. شهریار کوه کمری ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه زنجان
 210. شیما کاشی ـ عضو اسبق انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی ـ دانشگاه تهران
 211. صابر بابایی ـ شورای مرکزی انجمن اسلامی آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 212. صابر تقی تبار ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه ـ دانشگاه شهید بهشتى
 213. صادق آرامش ـ دبیر اسبق انحمن اسلامی امید دانشجویان ـ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 214. صالح عزیزی ـ دبیرکل مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان ـ دانشگاه اصفهان
 215. صالح فرهادی ـ دبیر اسبق انجمن فرهنگ و سیاست مدیر مسوول و سردبیر اسبق نشریه سرو (ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست) ـ دانشگاه زنجان
 216. ضیا ساعدی ـ انجمن اسلامی آرمان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 217. طناز عسکری ـ دبیر سابق کمیسیون فرهنگى انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان ـ دانشگاه زنجان
 218. عادل عسکری ـ دبیر انجمن علوم اجتماعی و دبیر کارگروه اجتماعی انجمن اسلامی پیرو خط امام ـ دانشگاه یاسوج
 219. عارف فلاحی ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام یزد، دبیر کمیسیون اقتصادی انجمن رویش علم و صنعت و مدیر مسوول و سردبیر نشریه هوای تازه ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 220. عارف قاسمی ـ عضو سابق انجمن اسلامی رویش دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 221. عاطفه رضوانی ـ دبیر کانون ادبی سایه ـ دانشگاه زنجان
 222. عاطفه قوقه ای ـ دبیر بانوان مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه اصفهان
 223. عباس تقی پور ـ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو سابق انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 224. عباس رضایی ـ عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجویان ودبیر کانون فرهنگ واندیشه ـ دانشگاه یاسوج
 225. عباس کلانتری ـ دبیر مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 226. عطیه براتی نیا ـ عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 227. عطیه ملک‌زاهدی ـ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشجویی صفیر ـ دانشگاه تهران
 228. عطیه هوشمند ـ عضو هیات موسس مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا ـ دانشگاه الزهرا
 229. عظیم حسن زاده ـ عضو سابق تحریریه نشریه دانشجویی صبح دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ عضو هیات مدیره انجمن علمی سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی ـ دانشگاه خوارزمی
 230. علی ابراهیمی ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه فرهنگیان گلستان
 231. علی اسماعیلی ـ دبیر اسبق کمیسیون حقوقی شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 232. علی اصغر غلامی ـ صاحب امتیاز نشریه دانشجویی افق ـ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 233. علی اکبر لشگری ـ دبیر اسبق کانون ادبی سایه ـ کارشناسی دانشگاه زنجان
 234. علی بهروزی ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 235. علی حسینی ـ فعال صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 236. علی ذوالقدر ـ مدیر مسوول نشریه انجمن علمی جامعه شناسی ـ دانشگاه شهید بهشتى
 237. علی رضائی زرگری ـ مدیر مسوول و سردبیر سابق نشریه دانشجویی سیاه مشق ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 238. علی سرمدی ـ عضو انجمن اسلامی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 239. علی شعیبی ـ عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 240. علی صادقی ـ عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی شریف
 241. علی صفی خانی ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 242. علی عباسی ـ دبیر اسبق کانون عکس دبیر سابق شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری بو ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان
 243. علی غلامی ـ دبیر سیاسی انجمن اسلامی آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 244. علی قدیری ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش ـ دانشگاه فردوسی مشهد
 245. علی گلابی ـ دبیر اسبق کانون موسیقی و عضو سابق شورای عمومی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان ـ دانشگاه زنجان
 246. علی ممتازان ـ دبیر سابق کانون فلسفه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 247. علی نجفی ـ نایب دبیر انجمن اسلامی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 248. علی نوروززاده ـ عضو کمیته حقوق انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 249. علیرضا قضاوی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی اصفهان
 250. علیرضا آسیم ـ انجمن علمی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 251. علیرضا برادران ـ صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه نشاط ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 252. علیرضا پورصفر فرد ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 253. علیرضا روان‌به ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 254. علیرضا کاظمی مقدم ـ دبیر انجمن اسلامی ازاد اندیش دانشکده اقتصاد ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 255. علیرضا یوسفی ـ عضو انجمن اسلامی آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 256. علی سعیدیون ـ دبیرفرهنگی انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 257. علیرضا جعفرزاده ـ عضو انجمن اسلامى آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 258. علیرضا حسینی ـ عضو شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 259. عماد سلامت‌منش ـ دبیر اسبق کانون کتاب ـ دانشگاه علم و صنعت
 260. عمار محمدی ـ دبیر سابق کانون اندیشه و مطالعات فرهنگی دریچه، مدیر مسؤل سابق نشریه باران(کانون خیریه دانشجویی دستان مهر علی (ع) ـ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 261. غزل معصوم شاهی ـ دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 262. فاطمه جولایی ـ دبیر کارگروه امور دانشگاه انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 263. فاطمه خانعلی لو ـ عضو تشکل استاد شهریار ـ دانشگاه علوم پزشکی همدان
 264. فاطمه رفیق دوست ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه شهید بهشتى
 265. فاطمه زمانی پور ـ دانشجوی ـ دانشگاه شهید بهشتى
 266. فاطمه صدقی زاده ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 267. فاطمه علمایی ـ عضو سابق انجمن اسلامی ـ دانشگاه تهران
 268. فاطمه مقدسی ـ عضو اسبق انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی و انجمن علمی توسعه ـ دانشگاه تهران
 269. فاطمه ناقد ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 270. فاطمه واثقی ـ دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی رویش دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 271. فاطیما نصر ـ عضو انجمن اسلامی ارمان و هیات تحریریه نشریه ارمان شهر ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 272. فائزه خواجه‌زاده ـ عضو اسبق انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 273. فائزه ستاری ـ دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی بوعلی. صاحب امتیاز نشریه خرداد ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان
 274. فائزه کریمی ـ عضو انجمن اسلامی رویش دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 275. فخرالدین موسوی خواه ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه یاسوج
 276. فرحناز غالبی ـ عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 277. فرزام باقرزاده ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 278. فرزانه روجبیان ـ دبیر رسانه و روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه زنجان
 279. فرزانه عرفانی منش ـ عضو سابق انجمن علمی حقوق ـ دانشگاه تهران
 280. فرزین کهولی ـ دبیر اسبق شورای صنفی دانشکده داروسازی و سردبیر اسبق نشریه داروگ ـ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 281. فرشته قلاوند ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 282. فرشته قنبرى ـ دبیر کمیته زنان انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ـ دانشگاه شهید چمران
 283. فروغ فرامرزی ـ انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه زنجان
 284. فرهاد نوروزی پور ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان وانجمن اسلامی دانشجویان خط امام ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 285. فرید مرادی ـ دبیر اسبق انجمن علمی جغرافیا و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی پیشرو تربیت مدرس ـ دانشگاه تربیت مدرس
 286. فهیمه بهرامی ـ عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و صاحب امتیاز و مدیرمسوول سابق نشریه دانشجویی شمع ـ دانشگاه تهران
 287. قاسم زارع ـ عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 288. کامران کاظم نژاد ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه یاسوج
 289. کامران محققی ـ عضو سابق کانون فیلم و مستند، و انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان
 290. کمال رضوی ـ مدیرمسوول نشریه دانشجویی صبح ـ دانشگاه شهید بهشتى
 291. کورش حیدری ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی اصفهان
 292. کوروش دست پاک ـ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 293. کیان بابایی ـ انجمن علمی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 294. کیان گلباغی ـ سردبیر خبرنامه (نشریه واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان) ـ دانشگاه صنعتی شریف
 295. کیانا واثقی ـ عضو شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 296. کیوان محمدی ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه خوارزمی
 297. گلناز حسینی ـ شورا مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه شهرکرد
 298. گودرز پایمرد ـ عضو انجمن پیشرو تربیت مدرس ـ دانشگاه ترببت مدرس
 299. ماهور عطایی ـ دبیر رسانه اسبق انجمن فرهنگ و سیاست مدیر مسوول نشریه سرو ـ دانشگاه زنجان
 300. مبین بختیارپور ـ فعال دانشجویی و فعال مدنی ـ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 301. متین جابری ـ عضو سابق کانون کتابخوانی ـ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 302. متین شفیعی مقدم ـ دبیر اسبق رسانه و هیات نظارت اسبق انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 303. محمد احمدنژاد ـ دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 304. محمد امین سلجوقی ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 305. محمد امین مسعودی ـ عضو انجمن اسلامی رویش ـ دانشگاه علم و صنعت
 306. محمد باقر امتی ـ عضو فعال کانون بررسی مسایل اجتماعی بینش ـ دانشگاه تهران
 307. محمد بنیادی نژاد ـ عضو انجمن علمی دانشکده معماری دانشگاه آزاد شیراز ـ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 308. محمد پورقاسم ـ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 309. محمد تقی حق بین آذر ـ دانشجوی سابق علوم اجتماعی ـ دانشگاه ازاد اسلامی شهرری
 310. محمد جعفری ـ عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی رویش ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 311. محمد جواد ذاکر استقامتی ـ سابقه فعالیت دانشجویی نداشته ام ـ دانشگاه علوم پزشکی ایران
 312. محمد حمیدیان ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه شیراز
 313. محمد حیدرزاده ـ عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ـ دانشگاه شهید بهشتى
 314. محمد حیدری ورجانی ـ دبیر سابق انجمن اسلامی و مدیرمسوول و سردبیر سابق نشریه دانشجویی خرداد ـ دانشگاه شهید رجایی
 315. محمد خلیلی ـ عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی ترقی خواه و سردبیر سابق نشریه ژیوار ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 316. محمد رسول کچوئیان ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی رویش دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 317. محمد زاهدبسامی ـ دبیر انجمن علمی نقاشی ـ دانشگاه زنجان
 318. محمد شاکری ـ عضو سابق انجمن علمی مهندسی مکانیک و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه دامغان
 319. محمد شاه احمدی ـ عضو شورای صنفی دانشگاه ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 320. محمد شریفی ـ دبیر سیاسی و نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 321. محمد عبدی ـ دبیر سابق حقوقی شورای صنفی ـ دانشگاه ارومیه
 322. محمد فرجاد ـ عضو انجمن اسلامی و مدیرمسوول نشریه عصرما ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 323. محمد محسن رضا زاده ـ سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی شریف
 324. محمد مسلمی ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ـ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 325. محمد مصطفی احمدی ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه زنجان ـ دانشگاه زنجان
 326. محمد مهدی مجلسی ـ دبیر سیاسی و موسس مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پرشکی شهرکرد_دبیر سیاسی اتحادیه‌ی تادا_مدیر مسوول نشریه ی آرمان ـ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 327. محمد مهدی نادری ـ عضو انجمن ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 328. محمد یاسین سبحانی ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 329. محمدامین رحمتی ـ دبیر سابق انجمن اسلامی رویش دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 330. محمدجواد حیدریان ـ عضو سابق انجمن اسلامی راه امید دانشگاه اصفهان. عضو کانون فرهنگی اجتماعی رایا ـ دانشگاه اصفهان
 331. محمدحسام رحیمی ـ مدیر مسوول نشریه خرداد ـ دانشگاه بوعلی سینا همدان
 332. محمدحسن احمدی ـ مدیرمسوول نشریه سلام نو ـ دانشگاه تهران
 333. محمدحسین عابدی ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 334. محمدحسین کلانی ـ عضو سابق مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه سمنان
 335. محمدرضا شفیع زاده ـ عضو سابق شورای عمومی انجمن فرهنگ و سیاست و عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 336. محمدرضا صادقی ـ دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 337. محمدرضا علیزاده ـ انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان ـ دانشگاه زنجان
 338. محمدرضا قدیمی ـ دانشجوی ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 339. محمدسعید ایپچی لر ـ فارغ التحصیل و عضو تحریریه مزرعه و دیگر نشریات ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 340. محمدعلی خندان ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ـ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 341. محمدعلی رضایی ـ دبیر اسبق کانون بهار ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 342. محمدعلی طایفی ـ دبیر سابق کمیته‌های سیاسی و فکری عقیدتی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان و سردبیر نشریه دانشجویی کورسو ـ دانشگاه شیراز
 343. محمدعلی کامفیروزی ـ صاحب امتیاز، مدیرمسوول و سردبیر نشریه دانشجویی داد ـ دانشگاه تهران
 344. محمدمهدی رجبلو ـ دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 345. محمدمهدی نجفی‌خواه ـ انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه تهران
 346. محمدیاسین سبحانی ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان، مدیر مسوول نشریه ارغوان ـ دانشگاه خواجه‌ نصیرالدین طوسی
 347. محمود خلعتبری ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه زنجان
 348. مرتضی ازادوار ـ مدیر مسوول و سردبیر اسبق نشریه خرداد دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی ـ دانشگاه شهرکرد
 349. مرتضی چرخ‌ زرین ـ عضو هیات موسس انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 350. مرتضی دیاری ـ نایب دبیر سابق انجمن علمی دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشگاه تهران
 351. مرتضی روشنائی اصل ـ دبیر انجمن اسلامی امید دانشجویان و سردبیر گاهنامه امید ـ دانشگاه محقق اردبیلی
 352. مرضیه کریم زاده ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان ـ دانشگاه زنجان
 353. مریم احمدی ـ عضو انجمن فرهنگ و سیاست ـ دانشگاه شیراز
 354. مریم قشمی ـ دبیر رسانه انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه سراسری زنجان ـ دانشگاه زنجان
 355. مریم ملک شعبانی ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی ـ دانشگاه شهرکرد
 356. مسعود عسگری ـ کارشناسی ادبیات فارسی و عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه پیام نور شهرضا
 357. مسعود میرزازاده ـ عضو سابق شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 358. مسلم زمانی ـ دبیر اسبق انجمن اسلامی لرستان، عضو شورای عمومی تحکیم وحدت طیف علامه و سردبیر نشریه دورنما دانشگاه چمران ـ دانشگاه تربیت مدرس
 359. مصطفا صباغ ـ فعال نشریات دانشجویی، مدیرمسوول و سردبیر سابق نشریه روزگارنو ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 360. مصطفی عبدالهی نسب ـ عضو انجمن دانشجویان پیرو خط امام ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 361. مصطفی کریمخان زند ـ دانشجوی سابق علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 362. مصطفی کریمی ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه نفت آباد
 363. مصطفی محب کیا ـ عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه لرستان و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ـ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 364. مصطفی محمدحسن ـ صاحب امتیاز نشریه اختر تربیت مدرس ـ دانشگاه تربیت مدرس
 365. معید مهدیان ـ دبیر شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 366. معین بیکانی ـ عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 367. مقداد احمدی ـ سخنگوی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه شهیدرجایی
 368. ملیحه ریاضی ـ عضو انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 369. ملیکا جهانگیری ـ دبیر کمیسیون فرهنگی انجمن اسلامی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 370. منیژه فتحی ـ فعال اجتماعی و دانشجوی سابق دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 371. مها خادمی ـ عضو شورای صنفی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 372. مهتاب بیات ـ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 373. مهدی پرنیانچی ـ مدیرمسوول نشریه دانشجویی پیچک ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 374. مهدی حاجی حسینی ـ عضو مجمع اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه سمنان
 375. مهدی سعادت ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 376. مهدی سلیمانیه ـ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی ـ دانشگاه تهران
 377. مهدی فلاح ـ عضو انجمن اسلامی ارمان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 378. مهدیار غنیون ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویی ـ دانشگاه زنجان
 379. مهرنوش میرزایی مهر ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبائی
 380. مهسا اسداله نژاد ـ دانشجوی جامعه شناسی ـ دانشگاه تربیت مدرس
 381. میترا رجبی ـ مسوول روابط عمومی سابق انجمن اسلامی دانشجویان ـ دانشگاه صنعتی اصفهان
 382. میترا فردوسی ـ روزنامه‌نگار و دانشجوی سابق دانشکده علوم اجتماعی ـ دانشگاه تهران
 383. میثم شعبانی ـ عضو هییت تحریریه ایران فردا دامغان ـ دانشگاه دامغان
 384. میلاد محمدی ـ عضو انجمن آرمان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 385. میکائیل کمالی ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو ـ دانشگاه تربیت مدرس
 386. نرگس سوری ـ مدیر مسوول نشریه شمع و هیات رییسه سابق انجمن اسلامی ـ دانشگاه تهران
 387. نرگس قهرمانی ـ دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان و مدیر مسوول نشریه باران ـ دانشگاه اصفهان
 388. نرگس والازادی ـ عضو انجمن اسلامی.نائب دبیر کانون شعر و ادب نغمه ـ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 389. نسترن زینل‌لی ـ عضو انجمن اسلامی آزاد‌اندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 390. نسیم عباسی ـ عضویت در کمیته ترجمه مقالات انجمن مهندسی شیمی ـ دانشگاه صنعتی همدان
 391. نسیم نجفی ـ انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه ـ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 392. نفیسه کرمی ـ عضو تشکل خاصی نبودم ـ دانشگاه الزهرا
 393. نگین رسولی ـ دبیر کانون آسیب‌های اجتماعی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 394. نوید تابش ـ دبیر سیاسی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان ـ دانشگاه اصفهان
 395. نوید آقاخانی ـ عضو سابق انجمن اسلامی آزاد اندیش دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 396. نوید فرضی زاده ـ عضو کمیته آموزش انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 397. نیلوفر شیروانی ـ عضو انجمن اسلامی رویش ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 398. نیلوفر کریم نژاد ـ دبیر اسبق کمیته سیاسی انجمن اسلامی ـ دانشگاه زنجان
 399. نیلوفرجعفری ـ عضو انجمن اسلامی آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 400. وحید بصائری ـ دبیر اسبق مجمع عمومی انجمن اسلامی آرمان دانشجویان ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 401. هادی خورشیدی ـ عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی آزاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 402. هاله کریمی ـ عضو انجمن اسلامی ازاداندیش ـ دانشگاه علامه طباطبایی
 403. همایون خرسند ـ عضو شورای مرکز شورای صنفی دانشگاه و دبیر کمیسیون رفاهی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 404. هومن محمدی ـ فعال دانشجویی ـ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 405. یاسر خسروی زاده ـ عضو انجمن علمی فلسفه ـ دانشگاه شهید بهشتى
 406. یاشار پیرسلطان ـ عضو سابق کانون اشراق ـ دانشگاه زنجان
 407. یزدان ارزانی بیرگانی ـ عضو انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ـ دانشگاه شهید چمران اهواز
 408. یوسف بهرامی ـ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه زنجان. مدیر مسوول نشریه ۱۶ آذر و عضو هیات نظارت بر نشریات دانشگاه زنجان ـ دانشگاه زنجان
 409. یونس بیگی ـ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان، مدیرمسوول و سردبیر نشریه مستقل خرداد ـ دانشگاه دامغان
 410. یونس ملکی ـ عضو سابق تحریریه‌ نشریه‌های دانشجویی صبح فردا و نسیم صبح ـ دانشگاه علم و صنعت ایران

[انتشار دیدگاه‌ها به معنای تایید آنها نیست]

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

 1. در کلیله ودمنه داستانی است از شیری که پیر و ناتوان شده است ویارای شکار ندارد و تبعا اطرافیان او نیز چیزی برای خوردن ودریدن ندارند – پس روباه را مامور می کنند تا خری را بفریبد و با وعده الطاف سلطانی به حضور شیر شرفیاب کند – خر فریب می خورد و به حضور سلطان شرفیاب میشود – بقیه داستان چیزی نیست جز مانده ای از خون وپوست الاغ بر کف غار

  4
  6
 2. چرا و پرت نوشتند بابا . اینها هم مثل بقیه . خودشون هم نمیدونم چی کار میخوام بکنند.

  4
  5
  1. جناب کریمی………وااسفا چه محصولی…….تو وبسیاری چون تو یابه نخبه هزاره سوم دل ببند یا شاهزاده مرکب سوار قهرمان سروانتس……..

   2
   1
 3. چرندیات ایدئولوژیک و ضد تاریخ ، بی ارزش اند حتی اگر 410 نفر یا 4100 نفر فهمیده یا نفهمیده آن را تایید کرده باشند خصوصا که این مویدان با افتخار خود را “فعال دانشجویی” بدانند و مخاطبشان نیز “روشنفکران” باشند هر کسی سالیانی را در دانشگاه های ایران گذرانده باشد و اندکی فراتر از افق حقیر دانش در ساحت دانشگاه ایرانی را دیده باشد به سطح نازل دانشگاه و دانشجو در ایران پی برده است اتفاقا شاخص مهم این ماجرا موضع سیاسی دانشگاه و دانشجو در ایران است متاسفانه نطفه ی ناپخته ترین ، جوزده ترین و پوپولیستی ترین جریانات سیاسی در دانشگاه بسته میشود و یا در آن با تزریق مبلغی اصطلاح تازه ترجمه شده و مقداری ژست دانشگاهی قوت میگیرد و این گونه ترهات نیز در ادامه کارنامه ی نورانی این به اصطلاح فعالیت دانشجویی قرار میگیرد یعنی در ادامه ی فجایع دهه های 30 ، 40 و 50 در فروغلتیدن به دامن مبتذل ترین شکل قابل تصور از ایدئولوژی چپ و چپ اسلامی مد روز و البته تبدیل شدن به سیاهی لشکر برای دو جناح فاسد سیاسی در دهه های 70 و 80 و نهایتا این عروسک خیمه شب بازی سیاست ایران در دهه 90 در نقش تماشاچی همیشه آماده ی کف زدن برای سطحی ترین سلبریتی های دانشگاهی جناحین مذکور ظاهر میشود نکته غم انگیز این است که این جماعت نمیتوانند با نمیخواهند ببینند که دانشگاهی که میخواهند با ایستادن بر آن احتمالا افقی دورتر را ببینند و برای “بهرروزی ملت تقلا کنند” خصوصا بعد از انقلاب پرثمر فرهنگی در دره تفنن و ایدئولوژی فروافتاده است و با ایستادن بر آن نمیتوان راهنمای کسی بود. اما این مانیفست مشعشع “فعالین دانشجویی” خطاب به “روشنفکران” نوشته شده است و البته جز این هم انتظاری نیست ، “فعال دانشجویی” به معنایی که ذکر شد توان سخن گقتن با ملت را که ندارد چرا که اصلا امکان اندیشیدن درباره ی ملت را نداشته است و برای او ملت ، توده ای بی سر و شکل و سرکش است که باید به مخدر ایدئولوژی و شعبده ی روشنفکری آن را رام کرد و در طرف دیگر اصحاب قدرت نیز جز در هنگامه ی انتخابات توجهی به ناله های این بینوا ندارند لذا مخاطب او باید “روشنفکری” یعنی منبع آگاهی کاذب و منشا نفهمیدن ایران به مثابه یک “مشکل” باشد شاید که جماعت منورالفکر بتوانند با دست اندازی دیگری به فهمی غرض ورزانه از آخرین صورت های ایدئولوژی های ضد تاریخ مد روز نسخه ای جدید برای مریدان آماده ی کف زدن بپیچد. اما برادران و خواهران عزیز مفتخر به عضویت در انجمن های اسلامی ، خورشید نمایان خواهد شد حتی اگر 410 نفر با برآمدن آن مخالفت کنند و از هراس برآمدش به بارگاه متعفن روشنفکری پناه ببرند. “ایرانشهر” مهمترین و حقیقی ترین مفهوم فرهنگی و تاریخی در غرب آسیا است و آگاهی ملی ایرانی و در پی آن دولت قدرتمند ایران بر پایه فهمی دقیق نسبت به این مفهوم تاریخی تاسیس خواهد شد و ملت ایران آزادی را در عین عظمت و عظمت را در عین آزادی جستجو خواهد کرد. چنین اعلامیه هایی همواره پر از اصطلاحاتی اند که نویسندگان جز تصویری شاعرانه فهمی از آن ها ندارند و این ها بیش از هر زمان دیگر واپسین تقلا های ترحم برانگیز “آگاهی کاذب” را پس از شنیدن آهنگ گام های نوزایش ایرانی به نمایش میگذارد دوستان عزیز بر گوری میگریید که هیچ گاه مرده ای در آن نبوده است.

  هادی رسولی – دانشجوی فلسفه – دانشگاه علامه طباطبایی

  8
  2
 4. سلام
  با احترام به امضاکنندگان گمنام این نامه، متن منتشره جز یک ادعای در برابر نیروهای ملی نیست. ادعانامه ای که دوست دارد چیزی بگوید ولی ظاهرا انقدر در لفافه حرف زده که جز خواننده دقیق و حرفه ای چیزی از آن نمی فهمد. ۴۱۰ امضای زبر آن نیز به وزن آن چیزی اضافه نمی‌کند.

  3
  2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا