خرید تور تابستان

فهرست رسانه‌های غیرخصوصی دارای مجوز [جدول]

انصاف نیوز برای اولین بار فهرست رسانه‌های غیرخصوصی دارای مجوز را منتشر می‌کند. این فهرست را می‌توانید در زیر ببینید.

این فهرست البته نقص‌هایی دارد. تعدادی از رسانه‌ها که خصوصی نیستند در این فهرست قرار ندارند، یکی از دلایل آن این است که بخشی از رسانه‌ها از وزارت ارشاد مجوز نگرفته‌اند و این فهرست تنها به رسانه‌های مجوزدار محدود است. بخشی از آنها هم وضعیت شفافی از لحاط قانونی ندارند. اما رسانه‌هایی که در جدول زیر قرار دارند به صورتی واضح غیرخصوصی هستند.

دوره انتشار نام رسانه صاحب امتیاز مدیر مسوول تاریخ صدور مجوز
فصلنامه بیمه زندگی مان َشرکت سهامی بیمه ایران حمیدی ، ابراهیم 1386/03/21
ماهنامه مهر رضوی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی – ، – 1391/03/22
فصلنامه فرهنگ زنجان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان کرباسی ، فاطمه 1391/02/04
فصلنامه فرهنگ گیلان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان فاضلی ، فیروز 1375/02/03
فصلنامه فرهنگ همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان فروتن ، مجید 1375/06/26
فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ، در حال تغيير 1392/03/06
دو فصلنامه پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان امیرزاده ، همایون 1387/03/20
فصلنامه فرهنگ اصفهان اداره کل فرهنگ وارشاد استان اصفهان ارزانی ، حبیب رضا 1394/12/10
فصلنامه فرهنگ گلستان ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان فضیلت ، علی اصغر 1387/08/29
ماهنامه پیوند انجمن اولیاء و مربیان عباس‌پور ، نورعلی 1383/09/26
دو فصلنامه جستارهای باستان­ شناسی ایران پیش از اسلام انجمن علمی باستان شناسی ایران ساریخانی ، مجید 1393/01/18
فصلنامه Applied food biotechnology انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حسینی ، هدایت 1393/10/22
فصلنامه Nutrition And Food Sciences Research انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حاجی فرجی ، مجید 1393/01/18
فصلنامه علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حسینی ، هدایت 1385/04/19
فصلنامه پژوهش های پولی بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا- پژوهشکده پولی و بانکی دیواندری ، علی 1383/10/21
فصلنامه تازه های اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیواندری ، علی 1368/07/24
فصلنامه روند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در حال تغيير 1369/11/15
فصلنامه مطالعات ایرانشناسی بنیاد ایران‌شناسی بهرام زاده ، محمد 1394/03/25
فصلنامه مطالعات خلیج فارس بنیاد ایران‌شناسی بهرام زاده ، محمد 1391/06/27
فصلنامه فرهنگ رضوی. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا ع برازش ، محمود رضا 1392/02/16
فصلنامه مشکوة بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی ، در حال تغيير 1363/04/17
فصلنامه زنان و حماسه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مجتهدزاده لاریجانی ، مریم 1395/06/01
خبرگزاری دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هاشمی دانا ، سیدمجید 1392/02/30
فصلنامه فارابی بنیاد سینمایی فارابی تابش ، علیرضا 1368/04/12
پایگاه خبری حیات طیبه بنیاد شهید و امور ایثارگران کریمیان ، علیرضا 1391/08/22
ماهنامه شاهد جوان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در حال تغيير 1360/12/22
ماهنامه شاهد کودک بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در حال تغيير 1381/12/12
ماهنامه شاهد نوجوان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در حال تغيير 1369/07/15
ماهنامه شاهد یاران بنیاد شهید و امور ایثارگران شهبازی ، محبوب 1374/12/21
هفته نامه حیات طیبه بنیاد شهید و امور ایثارگران کریمیان ، علیرضا 1391/07/03
ماهنامه سرآمد بنیاد ملی نخبگان ستاری خواص ، سورنا 1391/09/13
دو فصلنامه ماهیان دریایی پزوهشکده آبزی پروری جنوب کشور غفله مرمضی ، جاسم 1395/11/04
دو ماهنامه گزارش موردی پژوهشکده بیمه صفری ، امیر 1389/09/01
فصلنامه پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه صفری ، امیر 1367/03/03
فصلنامه مطالعات بیمه پژوهشکده بیمه صفری ، امیر 1391/11/02
ماهنامه افق بیمه پژوهشکده بیمه صفری ، امیر 1389/09/01
پایگاه خبری اقتصاد و بانک ایران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دیواندری ، علی 1395/03/24
دو فصلنامه Iranian Review Of Foreign Affairs پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن 1390/02/26
فصلنامه راهبرد پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن 1370/11/21
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن 1390/09/21
فصلنامه راهبرد اقتصادی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن 1390/09/21
فصلنامه روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در حال تغيير 1387/05/16
فصلنامه سازمان های بین المللی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن 1390/09/21
فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان کدخدایی الیادرانی ، عباسعلی 1385/01/21
فصلنامه زمین شناسی ایران پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی میرزائی ، سعید 1382/05/20
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی کدخدایی ، رسول 1392/07/15
دو فصلنامه پژوهش و فناوری محیط زیست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی رسائی ، جمشید 1394/09/30
فصلنامه مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی یزدان‌فام ، محمود 1378/12/23
ماهنامه دیده‌ بان امنیت ملی پژوهشکده مطالعات راهبردی یزدان‌فام ، محمود 1393/09/10
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی و امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی امینی ، سید جواد 1394/03/04
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی میرزایی ، حسین 1386/02/17
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی میرزایی ، حسین 1387/02/23
فصلنامه طب جانباز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان سروش ، محمد رضا 1387/02/23
فصلنامه مطالعات فرهنگ ایثار پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان سروش ، محمد رضا 1379/09/07
فصلنامه Journal Of Seismology and Earthquake Engineering پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله جعفری ممقانی ، محمد کاظم 1374/05/09
فصلنامه پژوهشنامه زلزله شناسی ومهندسی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله جعفری ممقانی ، محمد کاظم 1377/07/27
فصلنامه علوم و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله جعفری ممقانی ، محمد کاظم 1394/06/16
دو فصلنامه IRANIAN POLYMER JOURNAL پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نکومنش حقیقی ، مهدی 1373/02/26
دو فصلنامه Polyolfines Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نکومنش حقیقی ، مهدی 1390/07/11
فصلنامه بسپارش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران یوسفی ، علی اکبر 1390/07/11
ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بهشتی ، محمد حسین 1367/09/20
دو فصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، در حال تغيير 1393/11/06
دو فصلنامه مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، در حال تغيير 1393/11/13
فصلنامه رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، در حال تغيير 1393/11/06
فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، در حال تغيير 1393/11/13
دو فصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اعرافی ، علیرضا 1382/05/20
دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه غروی‌‌راد ، سیدمحمد 1385/12/14
دو ماهنامه پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت توفیقی داریان ، جعفر 1369/12/20
فصلنامه Journal Of Petroleum Science And Technology پژوهشگاه صنعت نفت توفیقی داریان ، جعفر 1389/09/01
فصلنامه پلیس ایلام پژوهشگاه علوم اجتماعی و مطالعات اجتماعی ناجا- فرماندهی انتظامی استان ایلام دولتی ، علی 1394/08/04
فصلنامه پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی عامری ، محمدعلی 1387/04/17
فصلنامه دانش انتظامی استان آذربایجان غربی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی- فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی اصلانی ، ناصر 1394/11/05
فصلنامه دانش انتظامی یزد پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا- فرماندهی انتظامی استان یزد کاکاوند ، ایرج 1395/02/06
فصلنامه دانش انتظامی مازندران پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا(فرماندهی انتظامی استان مازندران) جعفری نسب ، مسعود 1394/08/18
دو فصلنامه آموزش در علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی قبادی ، خسرو 1383/08/18
دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی قبادی ، خسرو 1383/08/18
فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی قبادی ، خسرو 1377/11/26
فصلنامه مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی قبادی ، خسرو 1385/12/14
پایگاه خبری ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پارساپور ، زهرا 1390/07/11
پایگاه خبری تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هدایتی ، مهرنوش 1388/12/24
پایگاه خبری کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پارساپور ، زهرا 1388/12/24
پایگاه خبری آفاق الحضاره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آیینه‌وند ، صادق 1375/07/16
پایگاه خبری بررسی مسائل اقتصاد ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علم الهدی ، سید سجاد 1388/12/24
پایگاه خبری پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یوسفی فر ، شهرام 1391/06/27
پایگاه خبری تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یوسفی فر ، شهرام 1388/12/24
پایگاه خبری جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ملائی توانی ، علیرضا 1388/12/24
پایگاه خبری جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زیویار ، فرهاد 1388/12/24
پایگاه خبری زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عاصی ، سید مصطفی 1388/12/24
پایگاه خبری فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقدم حیدری ، غلامحسین 1388/12/24
پایگاه خبری مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سپنجی ، امیر عبدالرضا 1388/12/24
پایگاه خبری منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقدم حیدری ، غلامحسین 1388/12/24
دو فصلنامه پژوهش نامه انتقادی متون برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کریمی مطهر ، جان اله 1379/09/07
دو فصلنامه غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بنایی جهرمی ، مهدی 1388/12/24
فصلنامه پژوهش نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صانع پور ، مریم 1388/12/24
فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، در حال تغيير 1383/06/05
فصلنامه حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خدری ، غلامحسین 1388/12/24
فصلنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران علیدوستی ، سیروس 1382/05/20
فصلنامه مطالعات دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کارگر ، بهمن 1394/05/05
فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات سلگی ، محمد 1386/07/30
فصلنامه Journal of Reproduction and Infertility(JRI) پژوهشگاه فن آوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا احمد آخوندی ، محمد مهدی 1378/05/04
دو فصلنامه پژوهش نامه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث برنجکار ، رضا 1394/03/25
فصلنامه اخلاق پژوهی پژوهشگاه قرآن و حدیث صادقی ، هادی 1394/02/07
فصلنامه تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش محمدیان ، بهرام‌ 1370/07/29
فصلنامه خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش محمدیان ، بهرام‌ 1382/12/22
فصلنامه مجله کودکان استثنایی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش محمدیان ، بهرام‌ 1380/02/31
فصلنامه اقیانوس شناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ابطحی ، بهروز 1375/11/15
دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اسماعیلی ، مژگان 1380/11/15
دو فصلنامه iranian conservation science پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد 1394/10/14
دو فصلنامه آئین نوروز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد 1394/12/10
فصلنامه Iran heritage پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد 1389/07/05
فصلنامه اثر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گلشن بافقی ، جلیل 1358/10/08
فصلنامه باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد 1393/02/22
فصلنامه پژوهش گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد 1394/11/05
فصلنامه دانش حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد 1394/10/28
فصلنامه مطالعات مردم شناختی میراث فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری حسن زاده شاهخالی ، علیرضا 1393/03/12
فصلنامه میراث ایران زمین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد 1394/10/28
فصلنامه هنرنامه ایران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد 1394/10/14
فصلنامه برق پژوهشگاه نیرو موسوی ترشیزی ، سید ابراهیم 1368/09/27
دو فصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی جامعة المصطفی العالمیة اسکندری ، بهاءالدین 1394/07/06
پایگاه خبری المصطفی نیوز جامعة المصطفی العالمیه قنبری آلانق ، محسن 1395/04/21
دو فصلنامه پژوهش نامه حکمت و فلسفه اسلامی جامعة المصطفی العالمیه عباسی ، علی 1386/01/20
دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعة المصطفی العالمیه زارعان ، محمد جواد 1393/06/31
دو فصلنامه سخن تاریخ جامعة المصطفی العالمیه زارعان ، محمد جواد 1387/03/20
دو هفته نامه پیام المصطفی جامعة المصطفی العالمیه قنبری آلانق ، محسن 1395/01/16
فصلنامه آفاق مهر جامعة المصطفی العالمیه زارعان ، محمد جواد 1390/07/11
دو فصلنامه پژوهشنامه کلام تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة متقی ، حسین 1395/06/01
دو فصلنامه پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی جامعة المصطفی العالمیة معصومی ، علی 1392/09/04
دو فصلنامه مطالعات دین پژوهی جامعه المصطفی العالمیه متولیان ، فاطمه کبری 1395/09/01
دو فصلنامه اندیشه مذاهب اسلامی جامعه المصطفی العالمیه تقوی ، علی 1395/05/18
دو فصلنامه نورالمصطفی جامعه المصطفی العالمیه کایدیان ، مصطفی 1395/03/24
دو فصلنامه اندیشه های قرآنی جامعه المصطفی العالمیه قربانزاده ، محمد 1394/06/30
دو فصلنامه پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه بهرامی ، محمد حسین 1394/07/13
دو فصلنامه پژوهشنامه کلام جامعه المصطفی العالمیه اخلاقی امیری ، حسنعلی 1393/10/08
دو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان جامعه المصطفی العالمیه ، در حال تغيير 1386/11/15
دو فصلنامه قرآن و علم جامعه المصطفی العالمیه رضایی رنانی ، محمدعلی 1385/12/21
دو فصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه جامعه المصطفی العالمیه برجی ، یعقوبعلی 1393/03/12
دو فصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین جامعه المصطفی العالمیه عطاران طوسی ، علی اکبر 1394/03/04
دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه برجی ، یعقوبعلی 1386/11/08
دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه اخلاقی امیری ، حسنعلی 1391/04/12
دو فصلنامه مطالعات فقه امامیه جامعه المصطفی العالمیه برجی ، یعقوبعلی 1393/03/12
دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه برجی ، یعقوبعلی 1387/03/20
دو فصلنامه مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه رضایی رنانی ، محمدعلی 1393/02/22
فصلنامه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه متولیان ، فاطمه کبری 1392/09/04
فصلنامه پژوهشهای منطقه ای جامعه المصطفی العالمیه ، در حال تغيير 1392/05/14
فصلنامه شمیم هدی جامعه المصطفی العالمیه حسینی کاویانی ، سید محمود 1391/11/30
دو فصلنامه سیره و سخن اهل بیت جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)) رفیعی محمدی ، ناصر 1394/09/09
دو فصلنامه مطالعات پژوهشی زنان جامعه المصطفی فخار ، سعیده 1394/06/30
دو فصلنامه مطالعات فلسفی کلامی جامعه المصطفی اخلاقی امیری ، حسنعلی 1394/07/06
روزنامه شهروند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رمضانی ، اسماعیل 1387/02/23
ماهنامه پیام هلال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران – ، – 1382/12/22
پایگاه خبری پایش جهاد دانشگاهی منتظری مقدم ، علی 1380/02/31
دو ماهنامه Iranian Journal OF Chemistry And Chemical Engineering جهاد دانشگاهی زینالی دانالو ، میر علی اصغر 1374/03/29
فصلنامه Journal Of Information Systems And Telecommunications جهاد دانشگاهی اصغری ، حبیب الله 1391/04/12
فصلنامه Multidisciplinary Cancer Investigation جهاد دانشگاهی مجیدزاده اردبیلی ، کیوان 1394/05/05
فصلنامه بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی مجیدزاده اردبیلی ، کیوان 1389/05/25
فصلنامه رشد فناوری جهاد دانشگاهی اصغری ، حبیب الله 1388/07/13
فصلنامه شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی زینالی دانالو ، میر علی اصغر 1371/09/10
فصلنامه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی رضازاده ، شمسعلی 1380/02/31
ماهنامه بازارکار نوین جهاد دانشگاهی حسینی ، سیدکاظم 1395/06/01
هفته نامه بازارکار جهاد دانشگاهی حسینی ، سیدکاظم 1379/09/07
فصلنامه Avicenna Journal of Medical Biotechnology جهاد دانشگاهی-پژوهشکده ابن سینا احمد آخوندی ، محمد مهدی 1387/02/23
فصلنامه Cell Journal Yakhte جهاد دانشگاهی-پژوهشگاه رویان گورابی ، حمید 1378/06/14
فصلنامه International Journal Of Fertility & Sterility جهاد دانشگاهی-پژوهشگاه رویان وثوق تقی دیزج ، احمد 1385/04/19
خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) جهاد دانشگاهی (موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان) شوشتری ، سید محمدجواد 1383/11/27
دو هفته نامه رایحه قرآن جهاد دانشگاهی (موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان) شوشتری ، سید محمدجواد 1389/05/25
فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه تکنولوژی حمزه ، کوروس 1381/02/30
فصلنامه پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم جهاددانشگاهی صابرفرزام ، حمید 1388/11/19
فصلنامه مطالعات توسعه جهاددانشگاهی شریفی زاده ، احمد 1389/06/15
فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس جهاددانشگاهی یعقوب زاده ، رحیم 1393/03/12
فصلنامه میراث و گردشگری جهاددانشگاهی یعقوب زاده ، رحیم 1395/01/16
دو فصلنامه مطالعات گردشگری جهاددانشگاهی ـ واحد مشهد – ، – 1391/03/22
فصلنامه لیزر پزشکی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران بختو ، حسین 1392/07/01
دو فصلنامه Iranian Journal Of Mathematics Informatics جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس احمدی ، علی 1388/11/19
فصلنامه آموزه های نوین کلامی حوزه علمیه خراسان-مدرسه علمیه عالی نواب اخگری ، علی 1393/11/20
دو ماهنامه بیناب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مومنی شریف ، محسن 1384/03/23
ماهنامه سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مومنی شریف ، محسن 1369/07/15
ماهنامه صحنه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مومنی شریف ، محسن 1378/01/30
ماهنامه نقد سینما حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مومنی شریف ، محسن 1372/08/03
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نوروزپور، محمدرضا 1394/05/05
دو فصلنامه JOURNAL OF MAHANI MATHEMATICAL RESEARCH CENTER داتشگاه شهید باهنر کرمان شجره پورصلواتی ، نصرت اله 1389/09/01
فصلنامه قضاوت دادگستری استان تهران؛معاونت قضایی و آموزش و تحقیقات ، در حال تغيير 1381/08/20
دو فصلنامه قلم حق دادگستری کل استان گیلان ، در حال تغيير 1388/02/23
فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی دانشکاه گیلان روستائی علی مهر ، محمد 1390/07/11
فصلنامه journal of clinical care and skills دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج مومنی ، ابراهیم 1385/02/04
پایگاه خبری روانشناسی و روانپزشکی شناخت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یوسفی ، فایق 1394/06/16
دو فصلنامه پژوهش های معاصر علوم قرآنی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد نوروزی ، مجتبی 1395/05/04
فصلنامه پیشرفت در علوم پایه دانشکده شهید چمران کرمان حری ، محمد 1393/12/18
پایگاه خبری Arvand journal of health & medical sciences دانشکده علوم پزشکی آبادان محبوبی ، محمد 1394/08/04
فصلنامه دانش و تندرستی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شاهرود نوریان ، جواد 1384/12/22
فصلنامه امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی نادی ، حمیدرضا 1382/05/20
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دانشکده کشاورزی انشگاه بیرجند ، در حال تغيير 1387/05/16
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست طالبی ، احمد 1392/04/24
فصلنامه مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست محمدی فاضل ، اصغر 1393/10/08
فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دانشگاه انتظامی آقائی ، اصغر 1388/08/18
دو فصلنامه پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب نواب ، سید ابوالحسن 1391/06/13
دو فصلنامه پژوهشنامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب نواب ، سید ابوالحسن 1393/12/11
دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب نواب ، سید ابوالحسن 1394/12/24
دو فصلنامه مطالعات راهبردی جامعه، اخلاق و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب نواب ، سید ابوالحسن 1395/03/10
فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه علیجانپور ، احمد 1393/01/25
فصلنامه Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی دلیر نقده ، بهرام 1388/04/03
دو فصلنامه الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان شانظری ، جعفر 1388/11/19
دو فصلنامه پژوهشهای زبانشناختی قرآن کریم دانشگاه اصفهان ستوده نیا ، محمد رضا 1394/10/28
فصلنامه International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان عبدالهی ، علیرضا 1391/06/13
فصلنامه Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان عبدالهی ، علیرضا 1391/06/13
فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان هاشمیان فر ، سید علی 1393/02/29
فصلنامه پژوهشنامه روانشناسی مثبت دانشگاه اصفهان نشاط دوست ، حمیدطاهر 1394/03/04
فصلنامه پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان صیرفیان ، علی 1391/06/27
فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی دانشگاه اصفهان ایزدی‌نیا ، ناصر 1388/08/11
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان هاشمیان فر ، سید علی 1391/10/04
فصلنامه فنون ادبی دانشگاه اصفهان طغیانی ، اسحق 1394/12/24
فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی دانشگاه اصفهان رضایی دولت آبادی ، حسین 1393/04/09
فصلنامه رهیافت تاریخی دانشگاه اصفهان کجباف ، علی اکبر 1388/04/03
دو فصلنامه Language Horizons دانشگاه الزهرا سازور ، اعظم 1395/05/18
دو فصلنامه ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا مباشری ، محبوبه 1392/10/16
دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا شجاع نوری ، فروغ الصباح 1392/08/13
دو فصلنامه جلوه هنر دانشگاه الزهرا دادور ، ابوالقاسم 1370/09/04
فصلنامه تحقیقات علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا بهارزاده ، پروین 1382/12/22
فصلنامه زبان پژوهی دانشگاه الزهرا قهرمانی قاجار ، سوسن 1368/12/14
فصلنامه زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا سیفعلی ، مهوش 1368/12/20
فصلنامه مدیریت برند دانشگاه الزهرا رزمی ، زهرا 1392/10/16
فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا رضایی شریف آبادی ، سعید 1383/02/14
فصلنامه پژوهش حسابداری دانشگاه الزهرا رحمانی ، علی 1389/09/01
فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا رستمی ، محمدرضا 1392/10/16
فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا شیرین بخش ماسوله ، شمس اله 1392/08/27
فصلنامه مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا مهری نژاد ، سیدابوالقاسم 1382/12/22
دو فصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه دانشگاه امام صادق غلامی ، علی 1394/05/19
دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق باقری‌ ، مصباح‌‌الهدی 1385/10/25
دو فصلنامه پژوهش نامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق سعدی ، حسینعلی 1381/12/12
دو فصلنامه پژوهش نامه میان رشته ای فقهی دانشگاه امام صادق سعدی ، حسینعلی 1390/03/23
دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق غلامی ، علی 1379/09/07
دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق ، در حال تغيير 1390/03/30
دو فصلنامه حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق غریب آبادی ، کاظم 1395/03/24
دو فصلنامه حقوق عمومی اسلامی دانشگاه امام صادق غلامی ، علی 1393/11/13
دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق سعدی ، حسینعلی 1385/12/14
دو فصلنامه حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع) شهیدی ، سعیده سادات 1376/04/09
دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دانشگاه امام صادق (ع) دیالمه ، نیکو 1391/06/27
دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) مهدوی کنی ، صدیقه 1374/12/07
دو ماهنامه پیام صادق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام میرلوحی ، سید مصطفی 1374/06/27
خبرگزاری آنا دانشگاه آزاد اسلامی کربلایی حاجی‌اوغلی ، حسن 1391/07/03
روزنامه فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی ایمانجانی ، محمدامین 1371/12/18
فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی فلیحی پیر بستی ، نعمت 1391/10/04
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران موسوی سیرجانی ، سهیلا 1385/02/04
فصلنامه پژوهش های علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران نجات خواه معنوی ، پریسا 1385/02/04
فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران حیدر پور ، فرزانه 1390/05/11
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران ملکی ، مژده 1396/07/10
فصلنامه International Journal Of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران معتمدی ، مهرتاش 1388/07/06
فصلنامه International Journal Of Energy And Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران فاضلپور ، فریور 1390/10/26
فصلنامه Journal of Nanostructure in Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران مرادی ، امید 1390/03/30
فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران رمضانی ، غلامحسین 1383/02/14
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران خسروی ، محمدعلی 1387/02/23
فصلنامه پژوهشنامه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی / استان خراسان شمالی هروی ، جواد 1388/02/02
فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی / استان خراسان شمالی سامانیان ، مصیب 1387/04/17
فصلنامه روانشناسی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی / استان خوزستان عسگری ، پرویز 1393/03/05
فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی / استان خوزستان شکوه فر ، علیرضا 1393/03/05
دو فصلنامه Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین سیف برقی ، مهدی 1392/08/06
دو فصلنامه Structural Engineering and Geotechnics دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین سیدرزاقی ، مهران 1395/02/06
فصلنامه Space Ontology International Journal دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین داودپور ، زهره 1394/10/14
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین موسی خانی ، مرتضی 1390/10/12
فصلنامه مهندسی زیست سامانه دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین محمدزمانی ، داود 1392/08/13
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی /استان چهارمحال وبختیاری حکیم آذر ، محمد 1393/03/05
فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه آزاد اسلامی /استان چهارمحال وبختیاری رئیسی ، مهدی 1389/05/25
فصلنامه Report Of Health Care دانشگاه آزاد اسلامی \استان فارس حسینی ، سید علی 1392/11/28
فصلنامه International Journal Of Information Security And Systems Management دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی پورابراهیمی ، علیرضا 1391/10/04
فصلنامه پژوهشنامه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان تنهایی ، حسین ابوالحسن 1394/06/16
فصلنامه زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال اربابیان ، صدیقه 1388/09/30
دو فصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اکوان ، محمد 1392/01/26
دو فصلنامه Journal of Nuts دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان عباسپور ، حسین 1390/12/01
فصلنامه Journal Of Chemical Health Risk دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان هاشمی مقدم ، حمید 1393/01/18
فصلنامه زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان شجیعی ، هومن 1390/10/12
دو فصلنامه پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ماحوزی ، مهدی 1386/01/20
فصلنامه ژئوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند آل طه کوهبنانی ، بابک 1391/11/02
فصلنامه پژوهش های به زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری صادقی پور ، امید 1389/05/25
فصلنامه Iranian Journal Of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا فضائلی ، رضیه 1390/12/01
فصلنامه Journal Of Tourism And Hospitality Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار لطفی ، حیدر 1390/06/28
فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار لطفی ، حیدر 1390/03/09
فصلنامه دانش زیستی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا عیدی ، مریم 1385/02/04
دو فصلنامه International Journal Of Industrial Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی/ استان خراسان رضوی زمانی ، حسنعلی 1390/03/30
فصلنامه Physical Chemistry And Electro Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس شرفی ، زهرا 1390/05/03
فصلنامه زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس سهامی ، سوسن 1390/05/03
فصلنامه Journal of Mathematical Extension دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس بهبودیان ، جواد 1386/07/30
فصلنامه Shiraz Journal of System Management دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس ایران بان فرد ، سیدجواد 1393/09/10
فصلنامه دنیای میکروب ها دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس کفیل زاده ، فرشید 1387/02/23
فصلنامه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس استوان ، هادی 1394/10/14
فصلنامه اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گلستان مازندرانی ، معصومه 1395/02/06
فصلنامه فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گلستان نیاکان ، مریم 1386/01/20
فصلنامه International Journal Of applied Operational Research دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گیلان دانشیان ، بهروز 1390/07/11
فصلنامه Journal Of Ornamental Planls دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گیلان محمدی ترکاشوند ، علی 1390/05/11
فصلنامه خانواده و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گیلان فقیرپور ، مقصود 1390/12/01
فصلنامه آبزیان و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی/ استان هرمزگان یحیوی ، مازیار 1388/08/18
دو فصلنامه Journal Of Food Biosciences And Technology دانشگاه آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات تهران قوامی ، مهرداد 1390/06/28
دو فصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات تهران عالم زاده ، هادی 1384/10/19
فصلنامه پژوهش های فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات تهران صمدی ، هادی 1383/10/14
فصلنامه علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات تهران قوامی ، مهرداد 1384/08/30
فصلنامه International Journal Of Recycling Of Organic Waste In Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی/استان اصفهان نجفی ، پیام 1393/05/13
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی/استان اصفهان فروغی ابری ، احمدعلی 1386/01/20
فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی/استان اصفهان یلمه ها ، احمدرضا 1389/05/25
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی/استان اصفهان حقیقتیان ، منصور 1392/11/14
فصلنامه journal of artificial intelligence in electrical engineering دانشگاه آزاد اسلامی/استان آذربایجان‌شرقی اکبری ، محمد اسمعیل 1394/08/18
فصلنامه فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی/استان آذربایجان‌شرقی دلال اوغلی ، علی 1379/09/07
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی/استان آذربایجان‌شرقی قلی زاده ، مرتضی 1390/07/11
فصلنامه Journal Of Advances In Computer Research دانشگاه آزاد اسلامی/استان مازندران موتمنی ، همایون 1389/01/16
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی/استان مازندران قلی پور ، حسن 1396/01/21
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی/استان مازندران نیازآذری ، کیومرث 1391/12/21
دو فصلنامه Theory of Approximation and Applications دانشگاه آزاد اسلامی/استان مرکزی بابلیان ، اسمعیل 1388/08/18
فصلنامه Journal Of Solid Mechanics دانشگاه آزاد اسلامی/استان مرکزی نجفی زاده ، سید محمد مهدی 1388/08/18
فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی/استان همدان شمس ، مجید 1389/05/25
فصلنامه عرفان در ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی/استان همدان خدیور ، هادی 1389/05/25
فصلنامه فضای گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی/استان همدان شمس ، مجید 1391/10/04
فصلنامه هفت حصار دانشگاه آزاد اسلامی/استان همدان ذاکرحقیقی ، کیانوش 1393/03/05
فصلنامه International journal of bio-inorganic hybrid nanomaterials دانشگاه آزاداسلامی واحد ورامین- پیشوا فرهادیار ، نازنین 1394/03/18
فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان استاد احمد قرابی ، محمد جعفر 1393/10/08
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاداسلامی/استان بوشهر حمیدی ، سیدجعفر 1389/05/25
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاداسلامی/استان بوشهر امیری ، فاضل 1393/01/25
دو فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی دانشگاه آیت الله بروجردی ره سیادت ، سید محمد حسن 1394/03/25
فصلنامه کتاب قیم دانشگاه آیت الله حائری میبد کلانتری خلیل آباد ، عباس 1388/09/02
فصلنامه آئین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام واعظی جزئی ، احمد 1388/08/18
فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام واعظی جزئی ، احمد 1381/02/30
فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام واعظی جزئی ، احمد 1381/04/17
دو فصلنامه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا یلفانی ، علی 1391/07/10
دو فصلنامه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا بهنامیان ، جواد 1392/11/14
دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینا یارمحمدی واصل ، مسیب 1390/07/11
فصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران دانشگاه بوعلی سینا زارعی ، محمد ابراهیم 1391/07/10
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی. دانشگاه بوعلی سینا هراتی ، محمد جواد 1390/12/01
فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا یارمحمدی واصل ، مسیب 1390/08/30
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا عیسی زاده ، سعید 1391/04/12
دو فصلنامه Iranian Journal of Power Engineering دانشگاه بیرجند شریعتی نسب ، رضا 1393/02/29
دو فصلنامه Water Harvesting Research دانشگاه بیرجند رمضانی ، یوسف 1394/06/16
دو فصلنامه اکوفیزیولوژی بذر دانشگاه بیرجند پارسا ، سهیل 1392/12/19
دو فصلنامه پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند بهدانی ، محمد علی 1391/04/12
دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند ثقه الاسلامی ، علی 1391/04/12
دو فصلنامه مطالعات منطقه ای افغانستان دانشگاه بیرجند بخشی ، احمد 1394/06/16
فصلنامه تحقیقات دام و طیور دانشگاه بیرجند فرهنگ فر ، همایون 1390/07/11
فصلنامه زمین ساخت دانشگاه بیرجند هیهات ، محمودرضا 1393/01/18
فصلنامه نگارینه هنر اسلامی دانشگاه بیرجند قریشی ، سید محمدحسین 1392/11/14
دو فصلنامه آینده پژوهی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی عیوضی ، محمدرحیم 1392/11/07
دو فصلنامه اندیشه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی – ، – 1391/06/13
دو فصلنامه پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی وکیلی فرد ، امیررضا 1391/08/15
دو فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی فرجیهای قزوینی ، محمد حسین 1391/04/12
فصلنامه Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding دانشگاه بین المللی امام خمینی احمدی ، جعفر 1388/08/18
فصلنامه Languege Teaching دانشگاه بین المللی امام خمینی – ، – 1389/05/25
فصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی هاشم پور ، رحیم 1392/01/26
فصلنامه پژوهش نامه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی ابدالی ، مهرزاد 1390/10/12
فصلنامه دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی حقیقت ، حمید 1388/02/02
فصلنامه لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی ترکاشوند ، فرشید 1387/06/13
فصلنامه مجله تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی – ، – 1388/08/11
فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی هاشمی ، سید عباس 1388/07/06
پایگاه خبری یوپنا دانشگاه پیام نور ، در حال تغيير 1395/02/13
دو فصلنامه Control And Optimization In Applied Mathematics-کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی دانشگاه پیام نور احمدی آملی ، خدیجه 1390/10/26
دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دانشگاه پیام نور بابایی فینی ، ام السلمه 1388/07/13
دو فصلنامه آموزه های نهج البلاغه دانشگاه پیام نور دل افکار ، علیرضا 1393/10/08
دو فصلنامه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور علی صوفی ، علیرضا 1390/05/11
دو فصلنامه حقوق محیط زیست دانشگاه پیام نور ثقفی ، مهدی 1393/11/06
فصلنامه اپتو الکترونیک دانشگاه پیام نور قناعتیان جبذری ، محمد 1393/06/24
فصلنامه پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور محمدزاده ، علی 1393/05/13
فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور قره ، محمدعلی 1393/02/22
فصلنامه پژوهشهای اقتصاد صنعتی دانشگاه پیام نور خداداد کاشی ، فرهاد 1394/06/16
فصلنامه رشد و توسعه اقتصاد روستایی وکشاورزی دانشگاه پیام نور محمودی ، ابوالفضل 1394/11/26
فصلنامه عصب روان شناسی دانشگاه پیام نور زارع ، حسین 1394/05/05
فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور رضائی صوفی ، مرتضی 1391/06/13
هفته نامه پیام آوران نور دانشگاه پیام نور ، در حال تغيير 1385/08/01
فصلنامه پژوهشهای علوم سیاسی دانشگاه پیام نور استان تهران حاتمی ، محمدرضا 1390/09/07
فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی دانشگاه تبریز علیزاده اقدم ، محمدباقر 1394/06/16
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز پناهی ، حسین 1394/08/25
فصلنامه هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز روستایی ، شهرام 1394/02/07
فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز – دانشکده کشاورزی نصراله زاده ، صفر 1378/07/26
فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه فتحی نسری ، محمد حسن 1392/08/06
دو فصلنامه Journal Of Electrical And Computer Engineering Inn دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علیائی ، سعید 1391/08/15
فصلنامه فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مظلوم ، موسی 1385/02/04
دو فصلنامه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده عمران غفارپور جهرمی ، سعید 1391/04/12
دو فصلنامه Journal Of Computiounal And Applied Research In Mechanical Engineering دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی پایگانه ، غلامحسن 1389/06/15
پایگاه خبری Infection Epidemiology And Microbiology دانشگاه تربیت مدرس بخشی ، بی تا 1390/12/01
پایگاه خبری International Journal of Musculoskeletal Pain prevention دانشگاه تربیت مدرس طوافیان ، صدیقه السادات 1393/01/25
پایگاه خبری پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس احمدی ، میریلا 1392/01/26
پایگاه خبری Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس خدابنده ، صابر 1388/11/19
پایگاه خبری Health Education & Health Promotion دانشگاه تربیت مدرس حیدرنیا ، علیرضا 1390/09/07
پایگاه خبری Journal of Agricultural Science and Technolog دانشگاه تربیت مدرس طالبی کهدوئی ، علی اصغر 1379/09/07
پایگاه خبری Journal Of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس طالبی کهدوئی ، علی اصغر 1390/03/30
پایگاه خبری Molecular and Biochemical Diagnosis دانشگاه تربیت مدرس علامه ، عبدالامیر 1391/04/12
پایگاه خبری The International Journal Of Humanities دانشگاه تربیت مدرس موسوی ، سیدمهدی 1368/09/27
پایگاه خبری The journal of Animation, Cinema and Digital Art Studies دانشگاه تربیت مدرس امیر شاه کرمی ، سید نجم الدین 1395/05/04
پایگاه خبری برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس شریفی کیا ، محمد 1369/07/23
پایگاه خبری پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس مشبکی اصفهانی ، اصغر 1390/05/11
پایگاه خبری پژوهشنامه آفریقا دانشگاه تربیت مدرس موسوی شفائی ، سید مسعود 1387/02/23
پایگاه خبری پژوهش‌های آسیب شناسی زیستی دانشگاه تربیت مدرس کاظم نژاد لیلی ، انوشیروان 1376/10/29
پایگاه خبری پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس شهبازی نیا ، مرتضی 1389/11/12
پایگاه خبری پژوهشهای کاربردی جنگل ایران دانشگاه تربیت مدرس حسینی ، سید محسن 1392/12/19
پایگاه خبری پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس کردنائیج ، اسداله 1389/05/25
پایگاه خبری تفسیر القرآن بالقرآن دانشگاه تربیت مدرس روحی برندق ، کاوس 1391/07/10
پایگاه خبری جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس ساعی ، علی 1386/11/08
پایگاه خبری جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس متقی زاده ، عیسی 1389/05/25
پایگاه خبری دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس روحی برندق ، کاوس 1390/06/28
پایگاه خبری زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس رنجبر ، بیژن 1388/09/30
پایگاه خبری علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس عابدیان کناری ، عبدالمحمد 1390/10/12
پایگاه خبری فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس غلامحسین زاده ، غلامحسین 1391/06/13
پایگاه خبری مدرس هنر دانشگاه تربیت مدرس انصاری ، مجتبی 1385/05/02
پایگاه خبری مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس حاجی خانی ، علی 1391/10/04
پایگاه خبری مطالعات دینی و علم دانشگاه تربیت مدرس روحی برندق ، کاوس 1390/12/01
پایگاه خبری مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشجو ، فرهاد 1388/11/19
پایگاه خبری نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس خدایار ، ابراهیم 1386/08/28
پایگاه خبری نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس انصاری ، مجتبی 1390/01/22
فصلنامه علوم پایه جمهوری اسلامی ایران دانشگاه تهران نوری دلوئی ، محمدرضا 1368/05/09
فصلنامه پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین (ع) کشوری ، عبدالرحمن 1388/07/13
فصلنامه رادار دانشگاه جامع امام حسین (ع) خدادادی ، حمیدرضا 1392/07/22
فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین (ع) خلیل زاده ، جواد 1387/08/29
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین ع بهرامیان ، علی 1390/07/11
فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین ع معتمدی فر ، کاظم 1389/06/15
دو فصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین(ع) حسنی آهنگر ، محمدرضا 1391/08/15
فصلنامه مکانیک هوا فضا دانشگاه جامع امام حسین(ع) حسنی آهنگر ، محمدرضا 1378/06/14
فصلنامه مطالعات علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، در حال تغيير 1388/08/18
دو فصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دانشگاه حضرت معصومه (س) عباسی ، رسول 1393/12/18
دو فصلنامه Journal Of Oil Gas And Petrochemical Technology دانشگاه خلیج فارس محمدی ، مهدی 1393/02/29
فصلنامه شخصیت و تفاوتهای فردی دانشگاه خلیج فارس گلستانه ، سید موسی 1392/12/19
دو فصلنامه مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی جواهری ، فاطمه 1393/11/20
دو فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی فلاح قهرودی ، غلامعلی 1370/10/02
دو فصلنامه علوم زمین خوارزمی دانشگاه خوارزمی دانشیان ، جهانبخش 1395/05/18
فصلنامه International Journal of Economics and Management studies دانشگاه خوارزمی منجذب ، محمدرضا 1393/01/25
فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی دانشگاه خوارزمی منجذب ، محمدرضا 1384/10/19
فصلنامه مهندسی تصمیم دانشگاه خوارزمی منجذب ، محمدرضا 1393/01/25
فصلنامه یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی نبیونی ، محمد 1394/02/07
دو فصلنامه Global Analysis and Discrete Mathematics دانشگاه دامغان نیرومند شیروان ، پیمان 1394/09/09
پایگاه خبری Applied Research in Water and Wastewater دانشگاه رازی زینتی زاده ، علی اکبر 1393/12/11
فصلنامه روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمی ، جهانگیر 1394/11/05
دو فصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دانشگاه زابل سیروس مهر ، علیرضا 1392/10/16
دو فصلنامه تاملات فلسفی دانشگاه زنجان کاوندی ، سحر 1387/02/23
دو فصلنامه Journal of Heat And Mass Transfer Research دانشگاه سمنان ولی پور ، محمدصادق 1392/09/18
دو فصلنامه Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE) دانشگاه سمنان جزائری ، مصطفی 1394/08/18
دو فصلنامه Journal Of Rehabilitation In Civil Engineering دانشگاه سمنان حداد ، عبدالحسین 1392/07/29
دو فصلنامه Mechanics of Advanced Composite Structures دانشگاه سمنان قاسمی قلعه بهمن ، احمد 1393/10/08
دو فصلنامه مجله مطالعات زبانی – بلاغی فارسی دانشگاه سمنان خیاطیان ، قدرت الله 1389/01/16
دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ، در حال تغيير 1388/08/18
فصلنامه دراسات فی اللغة العربیة و آدابها دانشگاه سمنان ضیغمی ، علی 1388/08/11
فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بیگدلی ، ایمان الله 1387/02/23
فصلنامه شیمی کاربردی دانشگاه سمنان عموزاده ، علی 1384/10/19
فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان مداح ، مجید 1391/06/13
فصلنامه مهندسی زیرساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان خیرالدین ، علی 1393/10/22
فصلنامه رهپویه هنر دانشگاه سوره روشن ، محمد 1387/11/07
دو فصلنامه پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان خلیلی جهانتیغ ، مریم 1381/08/20
دو فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان خلیلی جهانتیغ ، مریم 1386/08/28
دو فصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان حکیمی فر ، خلیل 1390/06/28
سالنامه Iranian Journal Of Archaeologcal Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان مرتضوی ، مهدی 1386/08/28
فصلنامه پژوهش های مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان اورعی یزدانی ، بدرالدین 1387/08/01
فصلنامه مطالعات روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان بندانی ، علیرضا 1378/07/26
پایگاه خبری Immunoregulation دانشگاه شاهد واعظ مهدوی ، محمدرضا 1395/02/13
پایگاه خبری Journal Of Communication Engineering دانشگاه شاهد پویان ، محمد 1386/01/20
دو فصلنامه پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد نور محمدی ، حمزه علی 1392/07/15
دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد کشاورز شکری ، عباس 1391/02/18
دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد روشن چسلی ، رسول 1382/08/05
دو ماهنامه دانشور پزشکی دانشگاه شاهد نوربالا تفتی ، احمدعلی 1375/11/29
فصلنامه نگره دانشگاه شاهد شیرازی ، علی اصغر 1383/10/21
دو فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمین دانشگاه شاهرود رمضان‌زاده ، احمد 1391/11/02
دو فصلنامه پژوهش در تغذیه دام دانشگاه شهرکرد اولیا ، مجید 1392/08/06
دو فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد طباطبائی ، سیدحسن 1391/02/18
دو فصلنامه مدیریت خاک دانشگاه شهرکرد طباطبائی ، سیدحسن 1391/04/12
فصلنامه پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد صمدی بروجنی ، حسین 1386/08/28
پایگاه خبری جغرافیای اجتماعی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان کریمی ، صادق 1393/12/18
دو فصلنامه توسعه و سرمایه دانشگاه شهید باهنر کرمان بهمنی ، مجتبی 1387/07/17
دو فصلنامه Categories And General Algebraic Structures With Applications دانشگاه شهید بهشتی محمودی ، مژگان 1392/07/15
دو فصلنامه Islamic Studies on Human Rights and Democracy دانشگاه شهید بهشتی میرمحمد صادقی ، حسین 1394/03/04
فصلنامه آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی باباپور ، محمدمهدی 1382/09/17
فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی صدوق ، سید حسن 1394/10/28
فصلنامه روان شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی پوراعتماد ، حمیدرضا 1384/11/03
فصلنامه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی افتخار جهرمی ، گودرز 1368/12/14
فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی شمس ، غلامرضا 1385/02/25
دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز آقائی جنت مکان ، حسین 1390/10/12
دو فصلنامه دست آوردهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز بشلیده ، کیومرث 1388/11/19
دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز خجسته مهر ، رضا 1389/06/15
فصلنامه پژوهش های نثر و نظم فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز گلی زاده ، پروین 1395/07/05
فصلنامه اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز فرازمند ، حسن 1382/12/22
فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز واعظ ، سید علی 1389/01/16
فصلنامه توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران دانشگاه شهید چمران اهواز حسین زاده ، علی حسین 1384/10/19
فصلنامه حفاظت گیاهان دانشگاه شهید چمران اهواز فرخی نژاد ، رضا 1395/02/13
فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز مرعشی ، سیدعلی 1394/08/18
فصلنامه مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز زرگرشوشتری ، مرتضی 1393/05/13
دو فصلنامه Communication in Combinatorics and Optimization دانشگاه شهید مدنی آذربایجان غفاری حدیقه ، علیرضا 1394/03/04
دو فصلنامه Journal of Applied Linguistics and Applied Literature دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مهروند ، احد 1391/11/02
دو فصلنامه ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مشتاق مهر ، رحمان 1382/03/05
دو فصلنامه تفسیر پژوهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان علی محمدی ، کریم 1392/12/19
دو فصلنامه صفیر خرد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان احمدوند ، معروفعلی 1389/06/15
دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان صالح زاده ، کریم 1393/05/13
پایگاه خبری Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies دانشگاه شیخ بهائی زعفرانی ، جعفر 1382/06/31
فصلنامه Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت سلحشور ، کریم 1391/06/13
فصلنامه Petroleum Business Review دانشگاه صنعت نفت – دانشکده نفت تهران خراط ، ریاض 1394/08/18
دو فصلنامه استقلال روش های عددی در مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان ازهری ، مجتبی 1389/11/04
فصلنامه بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان بصیری ، مهدی 1392/08/27
فصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان قربانی ، غلامرضا 1390/07/11
فصلنامه علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان شاهدی باغ خندان ، محمد 1374/05/23
فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان حاج عباسی جورتانی ، محمد علی 1389/01/16
فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان شمعانیان ، مرتضی 1389/09/01
دو فصلنامه AUT Internatioal Journal of Electrical Engineering دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسینی تودشکی ، حسین 1395/01/16
دو فصلنامه AUT Journal of Modeling and Simulation دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسینی تودشکی ، حسین 1394/12/10
دو ماهنامه مهندسی عمران امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسینی تودشکی ، حسین 1366/04/26
دو ماهنامه مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسینی تودشکی ، حسین 1394/11/26
فصلنامه آبانگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکه یزدان دوست ، فرهاد 1373/07/04
فصلنامه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عبادی ، حمید 1395/03/24
فصلنامه فصلنامه علمی ، پژوهشی شریف دانشگاه صنعتی شریف صالحی ، علی اکبر 1370/11/21
فصلنامه SCIENTIA IRANICA دانشگاه صنعتی شریف صالحی ، علی اکبر 1370/06/04
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف روح الامینی نجف آبادی ، عبدالحسین 1387/02/23
فصلنامه نامه مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف اکبری ، جواد 1378/09/01
پایگاه خبری مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوری ، مهدی 1391/02/18
دو فصلنامه هیدروفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهمیرزایی ، حسین 1392/12/19
فصلنامه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی سلیمی ، حسین 1392/03/27
فصلنامه پژوهشنامه توسعه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی – ، – 1392/05/14
فصلنامه دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی – ، – 1392/11/14
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی بوالحسنی ، خسرو 1378/12/23
پایگاه خبری پژوهش های بیمه ای دانشگاه علامه طباطبائی گودرزی ، آتوسا 1392/05/14
پایگاه خبری پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی عادلیان راسی ، حمیده 1391/02/18
پایگاه خبری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا 1381/08/20
پایگاه خبری مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا 1381/08/20
پایگاه خبری مطالعات دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی مومنی ، عصمت 1392/11/28
پایگاه خبری مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا 1391/06/13
پایگاه خبری مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا 1391/02/18
پایگاه خبری مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا 1391/06/13
پایگاه خبری مطالعات مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی سلمان ، زهرا 1392/05/14
پایگاه خبری اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه علامه طباطبائی شریف ، مصطفی 1393/01/25
پایگاه خبری اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی درتاج رابری ، فریبرز 1388/09/02
پایگاه خبری اندیشه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبائی شعبان پور ، محمد 1392/05/14
پایگاه خبری برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی لطیفی ، غلامرضا 1392/05/14
پایگاه خبری برنامه ریزی توسعه و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی سام آرام ، عزت اله 1388/08/11
پایگاه خبری پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی موذن زادگان ، حسنعلی 1378/07/26
پایگاه خبری پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی عباس پور ، عباس 1392/12/19
پایگاه خبری پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی آماده ، حمید 1389/11/04
پایگاه خبری پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی جهانگرد ، اسفندیار 1380/03/28
پایگاه خبری پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی خوانین زاده ، محمد حسین 1388/07/13
پایگاه خبری پژوهشهای اقتصاد ایران دانشگاه علامه طباطبائی محمدی ، تیمور 1380/03/28
پایگاه خبری پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی گنجیان خناری ، علی 1390/07/11
پایگاه خبری پژوهشهای کیفی در برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی نیلی احمدآبادی ، محمدرضا 1393/02/22
پایگاه خبری حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی مصلح ، علی اصغر 1383/06/05
پایگاه خبری دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبائی پناهی ، محمد حسین 1388/11/19
پایگاه خبری دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی احمدوند ، شجاع 1393/01/25
پایگاه خبری روان شناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی اسکندری ، حسین 1393/01/18
پایگاه خبری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی گلزاری ، محمود 1383/10/21
پایگاه خبری سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی بیات ، محمد حسین 1389/06/15
پایگاه خبری علم زبان دانشگاه علامه طباطبائی صحرایی ، رضا مراد 1392/02/16
پایگاه خبری فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی شریعتی ، سید صدرالدین 1393/06/10
پایگاه خبری فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ذکایی ، محمد سعید 1372/12/09
پایگاه خبری فناوری آموزش و یادگیری دانشگاه علامه طباطبائی زارعی زوارکی ، اسماعیل 1392/11/28
پایگاه خبری متن پژوهشی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی وفائی ، عباسعلی 1379/12/15
پایگاه خبری مطالعات پیش دبستانی و دبستان دانشگاه علامه طباطبائی عباس پور ، عباس 1392/12/19
پایگاه خبری مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبائی فرقانی ، میرزامحمدمهدی 1392/05/14
فصلنامه Issues In Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی مصطفائی علایی ، مهناز 1390/12/01
فصلنامه اندیشه های حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین 1390/07/11
فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین 1391/03/22
فصلنامه مهندسی عمران علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین 1392/07/22
فصلنامه هنر علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین 1392/03/06
خبرگزاری علم و فرهنگ دانشگاه علم وفرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین 1392/05/14
دو فصلنامه آموزه های حدیثی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير 1394/03/25
دو فصلنامه آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير 1392/08/06
دو فصلنامه آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير 1392/07/01
دو فصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير 1380/02/31
دو فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير 1392/07/01
دو فصلنامه پژوهشهای اجتماعی اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير 1374/05/09
دو فصلنامه پژوهش های انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی شایگان ، فریبا 1392/07/15
دو فصلنامه پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی صالحی ، شعله 1387/05/16
فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی-دانشکده اداری و پشتیبانی آقائی ، اصغر 1387/02/23
فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی امین هلالی محمدی ، خلیل 1387/08/22
فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین محبی ، علی 1379/09/07
فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امین جوادیان ، رضا 1387/08/01
فصلنامه IRANIAN REHABILITATION JOURNAL دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – ، – 1382/01/25
پایگاه خبری توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران عبداللهی ، ایرج 1378/09/01
فصلنامه Health in Emergencies & Disasters Quarterly دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران خانکه ، حمیدرضا 1394/03/11
فصلنامه Iranian journal of clinical psychology دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ، – 1386/02/17
فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش- دانشکده پیراپزشکی داداشی ، علیرضا 1388/02/02
فصلنامه Annals Of Military A Health Science Research(AMHSR) دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران لشگری ، محمدحسین 1381/08/20
فصلنامه journal of case based discussion دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یزدانبد ، عباس 1394/11/26
پایگاه خبری Drug and Advanced Sciences Journal دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-دانشکده داروسازی بهلولی ، شهاب 1394/07/13
فصلنامه کومش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان رشیدی پور ، علی 1379/10/05
دو ماهنامه Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رفیعیان ، محسن 1380/02/31
فصلنامه مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بنکدارچیان ، مرتضی 1384/12/22
دو ماهنامه Research in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی جعفریان دهکردی ، عباس 1394/01/17
پایگاه خبری پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران خانی ، محمدرضا 1394/06/30
فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) خاقانی زاده ، مرتضی 1388/08/11
فصلنامه HEPATITIS MONTHLY دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) باقری لنکرانی ، کامران 1386/05/15
فصلنامه Nephro-Urolog Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) عین الهی ، بهزاد 1388/08/11
پایگاه خبری مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه قنبری زاده ، سعید رضا 1395/02/27
پایگاه خبری Jentashapir Journal of Health Research دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صاکی ، نادر 1393/11/20
پایگاه خبری Jundishapur Journal of Genetics and Genomics دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جلالی ، امیر 1394/06/23
پایگاه خبری Jundishapur Journal Of Natural Pharmaceutical Products(JJNPP دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همتی ، علی اصغر 1389/05/25
فصلنامه مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایدنی ، اسمعیل 1378/09/29
پایگاه خبری Joundi Shapur Journal Of Microbiology دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز زارعی محمودآبادی ، علی 1389/01/16
پایگاه خبری Journal Of Occupational Health And Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اسماعیلی ، عباس 1391/12/14
فصلنامه Journal of Human, Environment and Health Promotion دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده بهداشت قزلباش ، پرویز 1394/07/06
فصلنامه مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار حسن پور ، کاظم 1384/04/06
پایگاه خبری The middle east journal of rehabilitation and health دانشگاه علوم پزشکی سمنان شادنوش ، مهدی 1394/01/31
پایگاه خبری Electronic Advanced Herbal Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ایمانی راستابی ، رضا 1392/07/08
پایگاه خبری Electronic International Journal Of Epidemiologic Research دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ایمانی راستابی ، رضا 1392/07/15
پایگاه خبری مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هاشم زاده چالشتری ، مرتضی 1378/09/29
پایگاه خبری Journal of Cellular and Molecular Anesthesia دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دباغ ، علی 1395/02/06
پایگاه خبری JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیروی ، حبیب الله 1378/09/01
فصلنامه Journal of Healthy Food and Nutrition دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرتضویان فارسانی ، سیدامیرمحمد 1394/11/05
فصلنامه Iranian Journal Of Cancer Prevention دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اکبری ، محمد اسماعیل 1386/02/17
فصلنامه Journal of clinical Physiotherapy Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قاسمی برومند ، محمد 1394/06/23
فصلنامه Journal Of Ophthalimic And Vision Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جوادی ، محمد علی 1384/05/17
فصلنامه otorhinolaryngology and facial plastic surgery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیوندی ، علی اصغر 1385/02/04
فصلنامه بهداشت در عرصه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حاتمی ، حسین 1391/10/04
فصلنامه International Journal Of Community Based Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شیراز قدس بین جهرمی ، فریبا 1392/08/27
فصلنامه Bulletin of Emergency And Trauma دانشگاه علوم پزشکی شیراز بلندپرواز ، شهرام 1394/09/30
فصلنامه Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in medical sciences- IJVLMS دانشگاه علوم پزشکی شیراز فرخی ، مجیدرضا 1394/05/19
فصلنامه International Journal of School Health دانشگاه علوم پزشکی شیراز باقری لنکرانی ، کامران 1393/12/11
فصلنامه Women`s Health Bulletin دانشگاه علوم پزشکی شیراز باقری لنکرانی ، کامران 1393/12/11
فصلنامه پور سینا دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایمانیه ، محمد هادی 1392/11/28
پایگاه خبری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین جوادی ، حمیدرضا 1373/05/03
پایگاه خبری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین جوادی ، حمیدرضا 1373/05/03
پایگاه خبری Archives Of Hygiene Science دانشگاه علوم پزشکی قم – مرکز تحقیقات آلاینده محیطی ایرانی خواه ، ابوالفضل 1390/09/07
فصلنامه Chronic Diseases Journal دانشگاه علوم پزشکی کردستان قدیمی ، طیب 1392/12/19
فصلنامه Journal Of Advances In Environmental Health Research دانشگاه علوم پزشکی کردستان حیدری ، عطاءالله 1392/12/19
پایگاه خبری Educational Research In Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صفری ، یحیی 1380/10/10
پایگاه خبری Journal of Kermanshah University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پاسدار ، یحیی 1376/02/01
پایگاه خبری Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خدارحمی ، رضا 1395/09/01
پایگاه خبری Journal of Research Development in Nursing & Midwifery دانشگاه علوم پزشکی گلستان یزدی ، خدیجه 1388/04/03
پایگاه خبری Journal of Clinical and Basic Research دانشگاه علوم پزشکی گلستان فاضل ، عبدالرضا 1395/10/06
ماهنامه Medical Laboratory Journal دانشگاه علوم پزشکی گلستان احمدی ، علیرضا 1385/12/14
دو فصلنامه توسعه پرستاری در سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان میری ، مجید 1389/05/25
فصلنامه افلاک دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستان طولابی ، طاهره 1384/04/06
فصلنامه Herbal Medicines Journal دانشگاه علوم پزشکی لرستان عزت پور ، بهروز 1393/06/31
فصلنامه IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCE دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضرغامی ، مهران 1385/05/02
فصلنامه تحقیقات سلامت در جامعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنایتی ، احمدعلی 1394/03/04
پایگاه خبری مجله دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برجی ، اباصلت 1392/11/28
پایگاه خبری Hormozgan Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شکاری ، محمد 1380/10/10
دو فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان داوری دولت آبادی ، نسرین 1394/02/14
دو فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سبحانی ، سید علیرضا 1394/09/09
پایگاه خبری Journal Of Nosocomial Infection دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کرمانشاه اکیا ، علیشا 1393/04/09
پایگاه خبری Zahedan Journal Of Researches In Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان نوری ، نورمحمد 1391/10/04
فصلنامه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل مجیدپور ، علی 1380/02/31
فصلنامه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل ، در حال تغيير 1393/12/04
فصلنامه مجله سلامت و بهداشت اردبیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل عباسقلی زاده ، ناطق 1388/08/11
دو ماهنامه IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس پنجه شاهین ، محمد رضا 1374/10/11
فصلنامه Middle East Journal Of Cancer دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس طالعی ، عبدالرسول 1378/08/24
فصلنامه Journal of Dental Biomaterials دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس – دانشکده دندان پزشکی شیراز آذر ، محمد رضا 1393/11/20
پایگاه خبری مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان مبشر ، مینا 1394/12/10
پایگاه خبری انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان خواجوئی ، رضا 1393/02/29
پایگاه خبری بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان فداکار داورانی ، محمد مهدی 1389/11/04
پایگاه خبری پژوهش های سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان ملکوتیان ، محمد 1392/10/16
پایگاه خبری گام های توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان افتخار واقفی ، سید حسن 1381/07/01
پایگاه خبری مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان طالبیان ، علی 1386/08/28
دو فصلنامه Journal Of Emergency Practice And Trauma دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان تاج الدینی ، شهراد 1392/08/27
فصلنامه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان داعی پاریزی ، محمد حسین 1372/08/10
فصلنامه Caspian Journal Of Neurological Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان محمدزاده جوریابی ، علی 1392/11/07
فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بهبودی ، حسن 1369/09/19
پایگاه خبری مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان کیوان آرا ، محمود 1383/10/21
فصلنامه پژوهش در علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مستمند ، جاوید 1383/06/05
فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان موحدیان عطار ، حسین 1383/06/30
فصلنامه Journal Of Preventive Medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان امامی نجفی دهکردی ، سید محمدحسن 1388/08/18
فصلنامه آموزش درعلوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان یوسفی ، علیرضا 1380/02/31
ماهنامه Journal of Research In Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان نعمت بخش ، مهدی 1375/12/13
پایگاه خبری Journal of Client_centered Nursing Care دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران رفیعی ، فروغ 1394/10/28
پایگاه خبری ره آورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران فرزادکیا ، مهدی 1384/10/19
فصلنامه Shafa Orthopedic Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران جعفری کردلر ، داود 1391/08/15
فصلنامه مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران رودباری ، مسعود 1376/07/21
پایگاه خبری پرستاری گروههای آسیب پذیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر جهان پور ، فائزه 1392/12/19
پایگاه خبری طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر عصفوری ، ابراهیم 1377/04/29
فصلنامه Modern Care Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند محمودی راد ، غلامحسین 1390/03/30
فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند قائمی ، کاظم 1382/12/22
دو ماهنامه مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز نهائی ، محمدرضا 1380/02/17
فصلنامه Health Promation Perspectives دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز اله وردی پور ، حمید 1391/06/13
فصلنامه تصویر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز-مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی تبریزی ، جعفر صادق 1388/08/11
پایگاه خبری Auditory And Vestibular Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران صدایی ، مهین 1392/08/27
پایگاه خبری Journal Of Dentistry دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران حسین زاده نیک ، طاهره 1383/10/21
پایگاه خبری Journal Of Family And Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران رمضان زاده ، فاطمه 1385/12/14
پایگاه خبری Academic Journal of Surgery دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سروش ، احمد رضا 1394/03/04
پایگاه خبری Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دهپور ، احمدرضا 1395/03/10
پایگاه خبری Archives of Anesthesiology and Critical Care دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران حسین خان ، زاهد 1394/05/05
پایگاه خبری Basic & Clinical Cancer Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محققی ، محمدعلی 1385/02/04
پایگاه خبری Case Reports In Clinical Practice دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علامه ، سید فرشاد 1394/10/14
پایگاه خبری Frontiers in Biomedical Technologies دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سرکار ، سعید 1392/08/06
پایگاه خبری International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران جهانی ، محمد 1381/07/01
پایگاه خبری Iranian Journal of Nuclear Medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ساغری ، محسن 1370/12/12
پایگاه خبری Iranian Journal Of Psychiatry دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محمدی ، محمدرضا 1383/10/21
پایگاه خبری Iranian Journal of Public Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشور فرهود ، داریوش 1382/12/22
پایگاه خبری Journal of Air Pollution and Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ندافی ، کاظم 1393/11/13
پایگاه خبری Journal Of Biostatistics And Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محمودی مجدآبادی فراهانی ، محمود 1392/11/07
پایگاه خبری Journal of Medical Ethics and History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اردشیرلاریجانی ، باقر 1394/10/14
پایگاه خبری Journal Of Nutritional Sciences And Dietetics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سیاسی ، فریدون 1393/02/29
پایگاه خبری Journal Of tehran Heart Center دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران کریمی ، عباسعلی 1384/11/03
پایگاه خبری Nursing Practice Today دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران نگارنده ، رضا 1393/03/05
پایگاه خبری اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اردشیرلاریجانی ، باقر 1386/02/17
پایگاه خبری پوست و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دولتی ، یحیی 1388/04/03
پایگاه خبری پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران صفدری ، رضا 1385/12/14
پایگاه خبری توانبخشی نوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران هادیان رسنانی ، محمدرضا 1384/10/19
پایگاه خبری حیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران نگارنده ، رضا 1368/09/27
پایگاه خبری مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ناطق پور ، مهدی 1385/02/04
پایگاه خبری مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران امامی رضوی ، سید حسن 1387/08/29
پایگاه خبری مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منزوی ، عباس 1383/10/21
پایگاه خبری مجله دیابت و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اردشیرلاریجانی ، باقر 1380/09/19
فصلنامه Archive Of Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران امامی رضوی ، سید حسن 1390/10/26
فصلنامه Iranian Journal of Radiology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران قناعتی ، حسین 1381/08/20
فصلنامه Journal Of Sleep Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران صادق نیت حقیقی ، خسرو 1393/01/25
فصلنامه Traditional and Integrative Medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران رضایی زاده ، حسین 1394/07/06
پایگاه خبری journal of nano drug science دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل سپهری ، زهرا 1393/12/11
پایگاه خبری international journal of basic science in medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل نصیری ، علی اکبر 1388/09/02
دو فصلنامه پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان نویدیان ، علی 1390/06/28
فصلنامه Gene Cell And Tissue دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان سلیمی ، سعیده 1393/01/18
فصلنامه International Journal of High Risk Behaviors And Addiction دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان لشکری پور ، مریم 1391/06/13
فصلنامه Dental Clinical and Experimental Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان محمدی ، عباس 1393/05/13
فصلنامه Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان قزلباش ، پرویز 1391/06/13
فصلنامه journal of Biomedicine and Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار محمدزاده ، محمد 1390/07/11
فصلنامه International Journal Of Health Studies دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود اعرابی ، محسن 1393/03/05
پایگاه خبری Trends in Peptide and Protein Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ابوفاضلی ، رضا 1394/09/30
فصلنامه Social Determinants Of Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فرسار ، احمد رضا 1392/07/08
فصلنامه تنفس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مسجدی ، محمدرضا 1379/11/03
فصلنامه سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فرسار ، احمد رضا 1392/07/15
پایگاه خبری Elderly Health Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مروتی شریف آباد ، محمدعلی 1393/06/31
پایگاه خبری Iranian Journal Of Diabets And Obesity دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد افخمی اردکانی ، محمد 1388/01/24
دو فصلنامه تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد حائریان اردکانی ، احمد 1386/08/28
دو فصلنامه social behavior research & health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مظلومی محمود آباد ، سید سعید 1395/09/01
دو ماهنامه طلوع بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مظلومی محمود آباد ، سید سعید 1381/05/14
فصلنامه Iranian Journal Of Pediatric Hematology Oncology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد هاشمی ، اعظم السادات 1389/01/16
فصلنامه International Journal Of Medical Laboratory دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد هادی ندوشن ، حسین 1392/11/07
فصلنامه Journal Of Community Health Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد لطفی ، محمد حسن 1390/08/30
فصلنامه طب کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد میرمحمدی ، سید جلیل 1386/08/28
فصلنامه Evidence Based Health Policy, Management & Economics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد رنجبر عزت آبادی ، محمد 1395/07/05
فصلنامه Journal of Environmental Health and Sustainable Development دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ابراهیمی ، اصغر 1394/06/23
فصلنامه Journal Of Food Quality And Hazards Control دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد حاجی محمدی ، بهادر 1392/12/19
فصلنامه Journal of Nutrition and Food Security دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مظفری خسروی ، حسن 1395/01/16
فصلنامه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد یاسینی ، سید مجتبی 1384/04/06
ماهنامه مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد صدر بافقی ، سید محمود 1385/05/02
ماهنامه International Journal of Reproductive BioMedicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد وحیدی ، سراج الدین 1381/05/14
فصلنامه مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز علوی ، سید علی اصغر 1377/09/30
پایگاه خبری مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ایرانی خواه ، ابوالفضل 1385/08/22
پایگاه خبری Health Spirituality And Medical Ethics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم – مرکز تحقیقات طب و دین ایرانی خواه ، ابوالفضل 1391/07/10
فصلنامه Archives Of Trauma Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان فخاریان ، اسمعیل 1391/04/12
پایگاه خبری Journal Of Clinical Research in Paramedical Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه سلیمی ، کامران 1391/02/18
پایگاه خبری Journal Of Injury And Violence Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ایزدی ، بابک 1389/01/16
پایگاه خبری Iranian Journal Of Basic Medical Scinces دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد فضلی بزاز ، بی بی صدیقه 1387/05/16
پایگاه خبری Journal Of Dental Material And Techniques دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد دلاوریان ، زهرا 1391/03/22
پایگاه خبری زنان ، مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد سیدی علوی ، بی بی قدسیه 1377/09/30
پایگاه خبری Asia Oceania Journal Of Nuclear Medicine And Biolo دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد زکوی ، سید رسول 1392/07/08
پایگاه خبری Asia Pacific Journal Of Medical Toxicology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد افشاری ، رضا 1392/11/28
پایگاه خبری Avicenna Journal Of Phytomadicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بسکابادی ، محمد حسین 1389/11/04
پایگاه خبری Fasting And Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد نعمتی ، محسن 1391/08/15
پایگاه خبری International Journal Of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد کیانی ، محمد علی 1393/01/25
پایگاه خبری Iranian Journal Of Neonatology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد مرندی ، سید علیرضا 1388/08/11
پایگاه خبری Nanomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد جعفری ، محمود رضا 1392/04/24
پایگاه خبری آینده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد عابدی ، فرشید 1391/04/12
پایگاه خبری اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد حسینی ، سیدابوالقاسم 1374/06/27
پایگاه خبری پژوهش در بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد علیدادی ، حسین 1393/03/05
پایگاه خبری علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد عظیمی خراسانی ، عباس 1391/03/22
پایگاه خبری گوش، گلو، بینی، حنجره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد نوروزبیگی ، یحیی 1378/05/04
پایگاه خبری مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ضرابی ، محمد حسن 1377/04/29
پایگاه خبری مراقبت مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد حیدری ، عباس 1387/07/17
پایگاه خبری Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان غیاثیان ، سید امیر 1393/12/18
پایگاه خبری Journal Of Research In Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان صدری ، غلامحسین 1379/11/03
پایگاه خبری مجله علمی دانشکده پرستاری ومامایی همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان حیدری ، علی 1381/02/30
دو فصلنامه Avicenna Journal Of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان رحمانی ، علیرضا 1393/03/26
دو فصلنامه Avicenna Journal Of Medical Biochemeistry دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان طویلانی ، حیدر 1393/02/22
فصلنامه Avicenna Journal Of Neuro Psycho Physiology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان شهیدی ، سیامک 1393/01/18
فصلنامه آموزش و سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان هزاوه ئی ، سید محمد مهدی 1393/01/25
فصلنامه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان محمدفام ، ایرج 1393/02/22
فصلنامه Avicenna Journal Of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ترک زبان ، پرویز 1387/02/23
فصلنامه پژوهان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علیخانی ، محمد یوسف 1392/11/28
فصلنامه تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان امیرزرگر ، محمدعلی 1394/03/04
پایگاه خبری مجله بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری رحیمی مدیسه ، محمد 1387/09/13
پایگاه خبری پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان خوشرنگ ، حسین 1388/08/11
پایگاه خبری International Journal Of Health And Life Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه نجفی ، فرید 1393/01/25
پایگاه خبری علم سنجی کاسپین دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل مطلب نژاد ، مینا 1393/05/13
پایگاه خبری Caspian Journal of Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل جورسرایی ، غلامعلی 1392/09/18
پایگاه خبری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل ، در حال تغيير 1390/10/12
پایگاه خبری اسلام و سلامت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل سفیدچیان ، علیرضا 1392/07/01
پایگاه خبری توسعه مدیریت و منابع سلامت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل ، در حال تغيير 1395/05/04
پایگاه خبری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل جلالی ، سید فرزاد 1377/12/03
دو فصلنامه International Journal of Molecular and Cellular Medicine دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل ذبیحی نیشابوری ، ابراهیم 1395/10/06
دو فصلنامه Caspian Journal Of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل موعودی ، احسان 1387/02/23
فصلنامه سلامت سالمندی خزر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل فتوکیان رامسر ، زهرا 1394/07/06
فصلنامه نوین سلامت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل اشرف پور ، منوچهر 1395/02/13
فصلنامه دریا فنون دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) مالمیر ، رحیم 1395/02/27
فصلنامه علوم و فناوری دریا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) سهیلی فر ، محمدرضا 1381/08/20
دو فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قاسمی ، علی 1373/10/12
دو فصلنامه رویه قضایی حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فلاح زاده ، علی محمد 1391/06/27
فصلنامه دیدگاه های حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری شریعت باقری ، محمدجواد 1395/02/06
فصلنامه دیدگاه های حقوق کیفری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری شریعت باقری ، محمدجواد 1394/11/26
دو فصلنامه احسن الحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نوروزی ، ولی 1395/01/16
فصلنامه پژوهش های کاربردی علوم آب دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی ایزدی نیا ، الهام 1393/10/22
دو فصلنامه Computer and Knowledge Engineering دانشگاه فردوسی مشهد حسینی سنو ، سید امین 1395/02/06
دو فصلنامه Iranian Journal of Animal Biosystematics دانشگاه فردوسی مشهد علی آبادیان ، منصور 1382/12/22
دو فصلنامه Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشگاه فردوسی مشهد نقیبی ، ابوالقاسم 1387/08/01
دو فصلنامه Iranian Political Studies دانشگاه فردوسی مشهد محقر ، احمد 1395/07/05
دو فصلنامه Journal Of Cell And Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد بهنام رسولی ، مرتضی 1387/02/23
دو فصلنامه Journal Of Electrical Systems And Signals دانشگاه فردوسی مشهد قاضی ، رضا 1393/06/24
دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد شاهنوشی فروشانی ، ناصر 1394/11/05
دو فصلنامه پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد تقوی ، سید محمد علی 1390/10/12
دو فصلنامه پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد شعبانی ورکی ، بختیار 1383/01/17
دو فصلنامه پژوهش نامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد دعائی ، حبیب اله 1387/05/16
دو فصلنامه پژوهشهای حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد کافی ، محمد 1388/08/11
دو فصلنامه تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد قنوات ، عبدالرحیم 1395/07/12
دو فصلنامه جغرافیاوتوسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد رهنما ، محمد رحیم 1382/12/22
دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد کریم پور ، محمد حسن 1388/09/02
دو فصلنامه سلامت و فعالیت بدنی – Iranian Journal Of Health And Physical Activity دانشگاه فردوسی مشهد هاشمی جواهری ، علی اکبر 1388/12/24
دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد بهروان ، حسین 1385/02/04
دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد نیازمند ، حمید 1393/05/13
دو فصلنامه ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مدرس رضوی ، سید محمدرضا 1389/05/25
دو فصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد حائریان اردکانی ، علی 1393/04/09
دو ماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذائی ایران دانشگاه فردوسی مشهد شاهنوشی فروشانی ، ناصر 1382/12/22
فصلنامه Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance دانشگاه فردوسی مشهد باقرپور ولاشانی ، محمد علی 1377/09/30
فصلنامه Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد فراهی ، محمد هادی 1386/02/17
فصلنامه Journal of Research and Rural Planning دانشگاه فردوسی مشهد شایان ، حمید 1393/05/13
فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کوچکی ، علیرضا 1389/09/01
فصلنامه پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ولی زاده ، رضا 1368/04/04
فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد رضوانی مقدم ، پرویز 1382/05/20
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد نصیری مقدم ، حسن 1387/08/01
فصلنامه جستارهای نوین ادبی دانشگاه فردوسی مشهد فاطمی ، سید حسین 1370/07/01
فصلنامه فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد فخلعی ، محمدتقی 1381/09/11
فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد هاشمی ، محمد رضا 1395/07/12
فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد ایرانی ، فریدون 1393/06/24
پایگاه خبری پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان بیغمی ، مهران 1394/12/10
فصلنامه مطالعات تربیتی دانشگاه فرهنگیان ایرانمنش ، زهرا 1392/08/27
فصلنامه تربیت معلم فکور دانشگاه فرهنگیان ساکی ، رضا 1394/12/10
پایگاه خبری علوم و فناوری اطلاعات دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان – مرکز آموزش عالی علامه طباطبایی سبزوار کاراندیش مروستی ، اعظم 1395/02/06
دو فصلنامه معلم پژوهنده دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی – ، – 1386/02/17
دو فصلنامه کتاب و سنت گرایش احادیث اعتقادی دانشگاه قرآن و حدیث صادقی ، هادی 1392/04/10
دو فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم اعرابی ، غلامحسین 1394/05/12
دو فصلنامه پژوهشهای عمران و محیط زیست دانشگاه قم رجبی ، علی محمد 1393/01/25
دو فصلنامه علوم ادبی دانشگاه قم کاردگر ، یحیی 1385/02/04
دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دانشگاه قم رضایی نور ، جلال 1392/11/07
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم شبیری ، سید حسن 1387/02/23
فصلنامه پژوهش های فلسفی و کلامی دانشگاه قم ذبیحی خیبری ، محمد 1378/09/01
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم کریمی ، رضا 1394/05/12
دو فصلنامه محاسبات نرم دانشگاه کاشان بابامیر ، سید مرتضی 1390/06/28
دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان عمرانی پور ، علی 1390/07/25
فصلنامه Iranian Journal Of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان بازیگران ، بهنام 1390/07/11
فصلنامه مهندسی و مدیریت انر‍‍ژی دانشگاه کاشان کتابی ، عباس 1390/06/28
دو فصلنامه مدیریت مدرسه دانشگاه کردستان شیربگی ، ناصر 1392/07/22
دو فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان یوسفی ، ناصر 1389/09/22
فصلنامه شهر و محیط دانشگاه کردستان علیزاده ، هوشمند 1388/09/30
دو فصلنامه Journal Of Algebra And Related Topics دانشگاه گیلان هاشمی براگوری ، منصور 1392/08/27
دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان نظری نژاد ، محمدرضا 1388/08/11
دو فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دانشگاه گیلان احتشامی ، سید محمدرضا 1393/01/25
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان حسینی ، رضا 1390/01/22
فصلنامه تحقیقات غلات دانشگاه گیلان اعلمی ، علی 1390/01/22
فصلنامه سیاست جهانی دانشگاه گیلان نیاکوئی ، سید امیر 1390/05/11
فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان حیدری ، بهروز 1392/07/08
فصلنامه نقد و نظریه ادبی دانشگاه گیلان نیکویی ، علیرضا 1385/02/04
دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران تقی زاده ، جواد 1384/10/19
دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل دانشگاه مازندران جعفری ، علی اکبر 1393/11/20
دو فصلنامه کاوشهای دینی دانشگاه مازندران حلیمی جلودار ، حبیب الله 1387/11/14
دو فصلنامه هنر و فن دانشگاه مازندران رستمی ، مصطفی 1390/10/12
فصلنامه پژوهش های جهانگردی دانشگاه مازندران صالحی ، صادق 1391/02/11
فصلنامه پژوهشنامه علوم ورزشی دانشگاه مازندران میردار هریجانی ، شادمهر 1383/06/05
فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران جانعلی زاده چوب بستی ، حیدر 1390/07/11
فصلنامه Pure Life دانشگاه مجازی المصطفی قنبری آلانق ، محسن 1393/12/11
دو فصلنامه فروغ وحدت مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی حسینی ، سید محمدرضا 1384/10/05
دو فصلنامه فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی مختاری ، محمدحسین 1390/07/11
دو فصلنامه مطالعات امت اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی مختاری ، محمدحسین 1392/04/24
فصلنامه Sahand Communications In Mathematical Analysis دانشگاه مراغه دارابی ، بیاض 1390/06/28
دو فصلنامه پرتو وحی دانشگاه مفید یوسفی شیخ رباط ، محمدرضا 1393/04/09
دو فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید موسوی کریمی ، سید مسعود 1393/04/09
دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی دانشگاه مفید موسوی کریمی ، سید مسعود 1393/04/09
دو فصلنامه هستی و شناخت دانشگاه مفید یوسفی شیخ رباط ، محمدرضا 1393/04/09
فصلنامه مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچا ن جوادی مال آباد ، محمد 1393/05/13
دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی دانشگاه هرمزگان نیکخواه ، هدایت الله 1394/03/11
دو فصلنامه اکوتوریسم ایران دانشگاه هرمزگان اکبریان ، محمد 1395/09/01
دو فصلنامه چینه و رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان غلامعلیان ، حسین 1394/03/18
فصلنامه بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان یوسف زادی ، مرتضی 1387/03/20
فصلنامه زیست شناسی گیاهان آبزی دانشگاه هرمزگان یوسف زادی ، مرتضی 1394/12/10
دو فصلنامه دستاورد دانشگاه هنر رزاقی ، محمد 1372/06/29
دو فصلنامه نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر برک پور ، ناصر 1378/07/26
دو فصلنامه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر افشارمهاجر ، کامران 1395/02/27
دو فصلنامه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر شفیعی ، اسماعیل 1395/02/13
دو فصلنامه پژوهه باستان سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز باقرزاده کثیری ، مسعود 1395/09/01
دو فصلنامه تحقیقات جنگل های زاگرس دانشگاه یاسوج ذوالفقاری ، رقیه 1393/01/25
دو فصلنامه پژوهشهای بذر ایران دانشگاه یاسوج بلوچی ، حمیدرضا 1393/01/18
دو فصلنامه تولید گیاهان روغنی دانشگاه یاسوج موحدی دهنوی ، محسن 1393/04/09
دو فصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج صدروی ، مهدی 1390/05/11
دو فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه یزد نصراللهی ، زهرا 1385/12/14
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد قادری اردکان ، فاطمه 1389/06/15
دو فصلنامه Algebraic Structures And Their Applications دانشگاه یزد علیخانی ، سعید 1393/01/18
دو فصلنامه Decision Making: Theory and Practice دانشگاه یزد اولیاء ، محمد صالح 1395/07/12
دو فصلنامه چرخه علم و فناوری دانشگاه یزد خواجه امینیان ، محسن 1394/09/09
دو فصلنامه خشکبوم دانشگاه یزد عظیم زاده ، حمیدرضا 1387/08/01
دو فصلنامه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی دانشگاه یزد امیدوار ، کمال 1391/02/18
دو فصلنامه کاوشهای مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد صادقی ، حجت الله 1385/12/14
دو فصلنامه مطالعات تفسیری معاصر دانشگاه یزد جودوی ، امیر 1394/10/14
دو فصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دانشگاه یزد مندگاری ، کاظم 1390/01/22
فصلنامه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد یاراحمدی بافقی ، علیرضا 1388/09/02
فصلنامه کاوشنامه دانشگاه یزد مهتدیانی ، کاظم 1380/02/17
ماهنامه دولت الکترونیکی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران باقری اصل ، رضا 1395/04/21
پایگاه خبری مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی میرزاحسینی ، عباس 1394/05/05
فصلنامه مهندسی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاهداری ، بابک 1387/04/17
هفته نامه نامه شورا دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی میرزاحسینی ، عباس 1394/05/05
ماهنامه آغاز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – ، – 1383/07/20
فصلنامه حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان یزدی ، محمد 1375/08/28
فصلنامه پویش راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام-کمیته زنان وجوانان بروجردی ، لیلی 1393/10/22
دو ماهنامه آینه پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سبحانی ، محمدتقی 1369/07/15
دو ماهنامه حوزه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جعفری ، محمد 1363/07/24
فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم لک زائی ، نجف 1392/05/14
فصلنامه پژوهشهای قرانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم صالح شریعتی ، سید عباس 1374/01/21
فصلنامه فقه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ایزدپناه ، عبدالرضا 1373/05/13
فصلنامه نقد و نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سبحانی ، محمدتقی 1373/05/13
ماهنامه پاسدار اسلام دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم رحیمیان ، محمدحسن 1370/07/08
ماهنامه پوپک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حسنی ، محمد 1373/05/13
ماهنامه پیام زن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حسنی ، محمد 1370/10/02
ماهنامه سلام بچه ها دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حسنی ، محمد 1368/07/24
دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان رضوی صالح شریعتی ، سید عباس 1394/10/28
دو فصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان رضوی واسعی ، سید علیرضا 1394/05/05
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان رضوی الهی خراسانی ، مجتبی 1390/10/26
فصلنامه اخلاق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان قطبی جشوقانی ، محمد 1390/01/29
فصلنامه سیاست خارجی. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه سجادپور ، سید محمد کاظم 1382/05/20
پایگاه خبری هاشمی رفسنجانی دفتر نشر معارف انقلاب هاشمی بهرمانی ، محسن 1394/11/05
دو فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قاضی عسکر ، سیدعلی 1394/07/13
دو فصلنامه میقات الحج دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قاضی عسکر ، سیدعلی 1372/07/12
فصلنامه فرهنگ زیارت دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قاضی عسکر ، سیدعلی 1389/05/11
فصلنامه میقات حج دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قاضی عسکر ، سیدعلی 1370/12/19
روزنامه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سینجلی جاسبی ، محمد 1393/11/06
دو فصلنامه تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مرادی نیا ، محمدجواد 1393/09/10
فصلنامه آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران عزیزی ، غلامرضا 1393/06/10
فصلنامه گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران عزیزی ، غلامرضا 1370/03/06
فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خسروی ، فریبرز 1374/03/29
فصلنامه نامه ایران و اسلام سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران امیرخانی ، غلامرضا 1385/05/16
فصلنامه اقتصاد خاوران سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی جعفری گیو ، عیسی 1392/09/04
فصلنامه ذخایر انقلاب سازمان امور عشایر ایران قندالی ، کرمعلی 1390/10/12
فصلنامه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی خدادوست ، بابک 1390/03/09
ماهنامه باران سازمان اوقاف و امور خیریه شرفخانی ، احمد 1373/08/30
فصلنامه مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ثابت نژاد ، حمید رضا 1391/09/20
فصلنامه دانش ارزیابی سازمان بازرسی کل کشور – ، – 1390/09/07
دو فصلنامه اقتصاد سنجی مالی سازمان برنامه وبودجه استان تهران زمانپور ، علیرضا 1395/09/01
پایگاه خبری بسیج سازندگی سازمان بسیج سازندگی عالی ، فرشاد 1395/04/21
خبرگزاری دانشجو سازمان بسیج مستضعفین قاسمی ، هادی 1391/11/30
فصلنامه صنعت حمل و نقل دریایی سازمان بنادر و دریانوردی حسن‌زاده محمدی ، حجی محمدعلی 1394/06/16
فصلنامه The International Journal Of Occupational And Envi سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سمیع ، حبیب الله 1389/09/01
پایگاه خبری نواندیش سبز سازمان بهزیستی استان تهران صمدی ، رجب 1385/08/01
فصلنامه بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار محمدی ، شاپور 1386/11/01
فصلنامه علوم، تحقیقات و فناوری پدافند غیرعامل سازمان پدافند غیرعامل کشور جلالی فراهانی ، غلامرضا 1393/08/26
فصلنامه نوآوریهای آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی محمدیان ، بهرام‌ 1380/10/10
سالنامه سالنامه رشد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1381/08/20
فصلنامه جوانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1381/08/20
فصلنامه رشد آموزش تاریخ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1378/09/01
فصلنامه رشد آموزش تربیت بدنی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1381/08/20
فصلنامه رشد آموزش جغرافیا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
فصلنامه رشد آموزش ریاضی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
فصلنامه رشد آموزش زبان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
فصلنامه رشد آموزش زمین شناسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1384/12/08
فصلنامه رشد آموزش زیست شناسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
فصلنامه رشد آموزش شیمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1381/08/20
فصلنامه رشد آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1385/04/19
فصلنامه رشد آموزش فیزیک سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
فصلنامه رشد آموزش قران سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1380/11/05
فصلنامه رشد آموزش هنر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1380/11/15
فصلنامه رشد پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1393/01/25
فصلنامه رشد مدیریت مدرسه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1381/08/20
فصلنامه رشد مشاور مدرسه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1385/11/23
ماهنامه رشد آموزش ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1376/04/09
ماهنامه رشد آموزش برهان متوسطه اول سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1381/12/12
ماهنامه رشد آموزش برهان متوسطه دوم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1381/12/12
ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1374/08/01
ماهنامه رشد جوان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1374/08/01
ماهنامه رشد دانش آموز سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1374/08/01
ماهنامه رشد کودک سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1374/08/01
ماهنامه رشد مدرسه فردا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1384/12/08
ماهنامه رشد معلم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1374/08/01
ماهنامه رشد نوآموز سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1374/08/01
ماهنامه رشد نوجوان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد 1374/08/01
فصلنامه Advances in Environmental Technology سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شکرالله زاده ، سهیلا 1394/06/23
فصلنامه Iranian Journal Of Hydrogen&Fuel Cell سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران الیاسی ، علی 1393/03/12
فصلنامه Journal Of Particle Science And Technology سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران محمودی نجفی ، سید حیدر 1393/01/25
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حاجی حسینی ، حجت اله 1386/02/17
روزنامه خورشید سازمان تامین اجتماعی در حال تغییر 1372/08/24
خبرگزاری مهر سازمان تبلیغات اسلامی شجاعیان، محمد 1384/05/25
روزنامه TEHRAN TIMES سازمان تبلیغات اسلامی عسگری ، علی 1365/09/01
پایگاه خبری پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین محمدبیگی ، اصغر 1385/04/19
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا – فرماندهی انتظامی استان بوشهر عباس زاده ، حیدر 1394/11/05
فصلنامه حقوق اقتصادی و صنفی سازمان تعزیرات حکومتی اتصاری ، جمال 1395/09/01
فصلنامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی. سازمان تعزیرات حکومتی جمشیدی ، علیرضا 1391/11/02
فصلنامه فصلنامه علمی پژوهشی جمعیت سازمان ثبت احوال کشور رحمانی ، علی اکبر 1372/12/02
ماهنامه ثبت سازمان ثبت احوال کشور نبوی ، سیدمجید 1391/11/30
فصلنامه روشنای معرفت سازمان جهاددانشگاهی تهران شریفی زاده ، احمد 1394/05/05
روزنامه Iran Daily سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی موسوی جشنی ، سید صدرالدین 1376/07/28
روزنامه الوفاق سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نعیمی ، مصیب 1376/07/28
روزنامه ایران سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی شفیعی، مهدی 1372/11/04
روزنامه ایران سپید سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی معینی ، سهیل 1378/12/23
روزنامه ایران ورزشی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی عباسی راد ، مهدی 1376/07/28
ماهنامه ایران آذین سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی کاتب ، فاطمه 1377/05/26
پایگاه خبری اقتصاد و بیمه سلامت سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نجفی پور ، فرشاد 1393/11/13
فصلنامه سلام و سلامتی سازمان دامپزشکی کشور رفیعی پور ، علیرضا 1384/04/06
خبرگزاری پانا سازمان دانش آموزی ، در حال تغيير 1391/06/27
پایگاه خبری علوم زمین. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور حیدریان ، مریم 1393/01/25
فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور لک ، راضیه 1371/10/01
ماهنامه علوم زمین و معدن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جدیدی ، رضا 1385/01/21
روزنامه جام جم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شریفی ، سید علیرضا 1376/05/06
فصلنامه پژوهش های ارتباطی سازمان‌ صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران طلوعی ، علی 1371/11/06
دو هفته نامه سرباز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران واحدی ، سیدمحمدرضا 1376/04/09
ماهنامه صف‌ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران واحدی ، سیدمحمدرضا 1371/02/01
فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا دوستدار ، رضا 1390/06/21
فصلنامه عمران و نوسازی سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج منصورکیایی ، حمید 1395/01/16
فصلنامه DIALOG سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابراهیمی ترکمان ، ابوذر 1390/01/22
دو ماهنامه شهرنگار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قائمی ، علی اصغر 1377/09/02
ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح مصدق ، محمد 1374/08/15
ماهنامه تدبیر سازمان مدیریت صنعتی محمدی ، محمدعلی 1369/05/29
فصلنامه توسعه و آینده پژوهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان محمدی ، اکبر 1395/05/04
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان طیفوری ، وحید 1395/03/24
فصلنامه برنامه یزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد طوفان ، مسعود 1395/03/24
دو فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها احمدی ، احمد 1376/05/06
فصلنامه میراث ملی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طالبیان ، محمدحسن 1387/02/23
فصلنامه ندای سپید سازمان نظام پزشکی لاهیجان – سیاهکل ، در حال تغيير 1389/05/11
ماهنامه پیام نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیطرف ، حبیب الله 1392/02/16
فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور کمالی سروستانی ، محمد علی 1382/05/20
فصلنامه نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور ، در حال تغيير 1369/07/23
هفته نامه سیروان سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان احمدی ، مسعود 1377/05/26
فصلنامه نیوار سازمان هواشناسی کشور پرهیزکار ، داود 1370/01/26
فصلنامه پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور-پژوهشکده اقلیم شناسی حبیبی نوخندان ، مجید 1388/07/13
هفته نامه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – لشگر 41 ثارالله مسلمی پطرودی ، سیاوش 1378/06/14
ماهنامه ندای جمعه گنبد ستاد برگزاری نماز جمعه گنبد کاووس سجادی زاده ، سید ابراهیم 1384/04/06
دو فصلنامه کنترولر ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران پورحبیب قره باغ ، نظام علی 1374/07/10
دو ماهنامه اقتصاد پنهان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گلشن پژوه ، محمودرضا 1389/01/16
ماهنامه گلبانگ آدینه ستاد نماز جمعه گناباد قنبری ، علی 1393/06/31
ماهنامه فناوری نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو سلطانی گردفرامرزی ، علی محمد 1387/09/13
پایگاه خبری شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) نعمت الهی ، اکبر 1393/06/24
روزنامه اصفهان زیبا شرکت پیام اصفهان زیبا نوروزی باغکمه ، قدرت اله 1384/12/22
ماهنامه سروش خردسالان شرکت انتشارات سروش بلالی ، مجید 1391/03/22
ماهنامه سروش کودک شرکت انتشارات سروش بلالی ، مجید 1370/07/29
ماهنامه سروش نوجوان شرکت انتشارات سروش بلالی ، مجید 1370/11/28
هفته نامه سروش شرکت انتشارات سروش بلالی ، مجید 1368/12/07
هفته نامه ایران خودرو شرکت ایران خودرو – ، – 1375/08/14
روزنامه جوان شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز گنجی ارجنکی ، عبداله 1376/04/30
ماهنامه صنعت خودرو شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو) ، در حال تغيير 1376/04/23
دو هفته نامه دانستنیها شرکت همشهری بیات ، فریبرز 1358/10/08
روزنامه همشهری شرکت همشهری کرمی ، مهران 1371/02/15
ماهنامه همشهری آیه شرکت همشهری برزویی ، محمدرضا 1389/12/23
ماهنامه همشهری داستان شرکت همشهری – ، – 1389/12/23
ماهنامه همشهری سرزمین من شرکت همشهری مشاری ، محمد 1390/01/29
ماهنامه همشهری ماه شرکت همشهری بابایی کر ، رسول 1383/04/08
ماهنامه همشهری معماری شرکت همشهری مشاری ، محمد 1390/01/29
هفته نامه اقتصاد همشهری شرکت همشهری ذاکری ، مهدی 1390/10/05
هفته نامه تماشاگر شرکت همشهری دبیر ، علیرضا 1389/05/11
هفته نامه خردنامه شرکت همشهری ، در حال تغيير 1383/04/08
هفته نامه سر نخ شرکت همشهری ، در حال تغيير 1386/05/01
هفته نامه همشهری 24 شرکت همشهری فیضی خواه ، حسنعلی 1390/12/01
هفته نامه همشهری بچه ها شرکت همشهری ، در حال تغيير 1389/12/23
هفته نامه همشهری تندرستی شرکت همشهری قربانزاده ، حسین 1383/04/08
هفته نامه همشهری جوان شرکت همشهری ، در حال تغيير 1383/04/08
هفته نامه همشهری دیپلماتیک شرکت همشهری ذاکری ، مهدی 1383/04/08
ماهنامه هما شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران – ، – 1374/09/27
هفته نامه آپاتیه شهرداری آباده شهرمیانی ، محمد حسین 1380/09/05
فصلنامه International Journal of Human Capital in Urban Management شهرداری تهران شیخ ، ابراهیم 1394/12/24
فصلنامه اقتصاد شهر شهرداری تهران گودرزی ، قدرت 1387/11/14
هفته نامه فرصت شهرداری خمینی شهر غفوری ، حسین 1388/01/24
ماهنامه نارستان شهرداری ساوه حسینی ، سید مهدی 1392/03/06
هفته نامه شهر راز شهرداری شیراز ، در حال تغيير 1387/05/23
هفته نامه پیام شهر قزوین شهرداری قزوین رجبی ، امیر 1389/10/13
هفته نامه کرمانشهر شهرداری کرمان جوشائی ، محمد علی 1384/03/23
روزنامه شهر آرا شهرداری مشهد فیاضی، سیدهادی 1374/05/30
روزنامه هگمتانه شهرداری همدان معتمدزاده ثابتی ، علیرضا 1376/10/29
ماهنامه بانه شار شورای اسلامی شهر بانه وثوقی ، وریا 1394/10/28
پایگاه خبری خبر محمد شهر شورای اسلامی شهر محمدشهر سخائی فرد ، افشین 1394/08/04
ماهنامه مردم سلطانیه شورای شهر سلطانیه زمانی ، محمد حسن 1391/02/04
دو فصلنامه دین و سیاست فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی-شورای تخصصی حوزوی پارسانیا ، حمید 1392/11/14
فصلنامه مطالعات راهبردی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده خزعلی ، کبری 1380/09/19
فصلنامه احیاء بناها و بافت های تاریخی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی جانفشان عراقی ، پرهام 1395/09/01
فصلنامه طب در ورزش فدراسیون پزشکی ورزشی نوروزی ، غلامرضا 1395/10/06
دو فصلنامه پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران شاهدی باغ خندان ، محمد 1394/03/18
فصلنامه آینه خیال فرهنگستان هنر معلم دامغانی ، محمدعلی 1386/03/21
فصلنامه مجله حقوقی دادگستری قوه قضاییه – ، – 1370/02/09
دو فصلنامه نامه بهارستان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مجیدی ، محمدرضا 1376/09/10
فصلنامه پیام بهارستان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مجیدی ، محمدرضا 1382/12/22
ماهنامه پیام دریا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، در حال تغيير 1364/02/09
خبرگزاری خانه ملت (ایکانا) مجلس شورای اسلامی کیائی ، مهدی 1393/06/24
فصلنامه دانش حسابرسی مجلس شورای اسلامی – دیوان محاسبات کشور – ، – 1372/10/13
فصلنامه چشم انداز ایران و تمدن اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مداحی ، محمد ابراهیم 1395/07/19
فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام دانش جعفری ، داود 1391/11/30
خبرگزاری تقریب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شاکری ، رضا 1387/05/01
دو ماهنامه اندیشه تقریب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نبویان ، سید محمود 1386/05/29
ماهنامه پیامبر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صولی ، مهدی 1394/03/04
دو فصلنامه مجله حقوقی بین المللی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری محبی ، محسن 1364/04/03
دو فصلنامه بررسی های آمار رسمی ایران مرکز آمار ایران علیپور ، محمدصادق 1376/04/09
دو فصلنامه مجله پژوهشهای آماری ایران مرکز آمار ایران نواب‌پور ، حمیدرضا 1382/12/22
دو ماهنامه آمار. مرکز آمار ایران زاهدیان ، علیرضا 1391/11/30
خبرگزاری مرکز ملی جهانی شدن مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ، 1391/06/27
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری آشنا ، حسام الدین 1395/09/01
فصلنامه مطالعات منطقه ای مرکز پژوهش های علمی و مطالعات بنیادی خاورمیانه موسوی ، سید حسین 1382/01/25
فصلنامه ایده مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاههای انسانی حسینی ، محمدتقی 1393/03/12
فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی صفارزاده ، محمود 1385/12/14
فصلنامه جاده مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی صفارزاده ، محمود 1368/04/26
فصلنامه آماد و فناوری دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی بکایی ، مجید 1394/02/07
فصلنامه محیط راهبردی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی حیات مقدم ، امیر 1394/05/05
فصلنامه خون مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران کریمی ، غریب 1382/12/22
فصلنامه دانشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور احمدی ، وحید 1379/10/05
فصلنامه رهیافت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور احمدی ، وحید 1373/01/22
فصلنامه سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور احمدی ، وحید 1386/09/26
دو فصلنامه International Journal Of Endocrinology مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی عزیزی ، فریدون 1385/01/21
پایگاه خبری International journal of cardiovascular practice مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نمازی ، محمد حسن 1394/03/04
فصلنامه ره آوردنور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی حوالی شهریاری ، حمید 1380/10/10
ماهنامه مبلغان مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ـ معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حاجی حسینی رنانی ، محمدحسن 1381/02/30
خبرگزاری حوزه. مرکز مدیریت حوزه های علمیه حسینی کوهساری ، سید مفید 1390/02/05
هفته نامه افق حوزه مرکز مدیریت حوزه های علمیه حسینی کوهساری ، سید مفید 1382/05/20
دو فصلنامه نسیم خرد مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ـ مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی فیاضی ، غلامرضا 1394/10/28
فصلنامه انتظار موعود مرکزتخصصی حضرت مهدی عج قرائتی ، محسن 1383/04/08
روزنامه حمایت مرکزرسانه قوه قضاییه برومند ، حسام الدین 1379/09/07
فصلنامه سینما انیمیشن مرکزگسترش سینمای مستندوتجربی – معاونت امورسینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طباطبائی نژاد ، محمدمهدی 1394/06/23
فصلنامه سینما حقیقت مرکزگسترش سینمای مستندوتجربی – معاونت امورسینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طباطبائی نژاد ، محمدمهدی 1381/02/30
فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتظرالمهدی ، محمد سعید 1385/12/14
ماهنامه پیشخوان پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جعفری ، مهدی 1395/06/08
فصلنامه اشراق بین الملل معاونت روابط بین الملل سازمان بسیج مستضعفین اسفندیاری ، احمد 1394/06/30
ماهنامه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاری خواص ، سورنا 1391/10/04
فصلنامه آبادی معاونت معماری و شهرسازی -وزارت راه و شهرسازی حناچی ، پیروز 1370/06/25
ماهنامه نیاز دریا مفتاح دریا منطقه آزاد انزلی رضایی ، میثم 1393/11/13
دو فصلنامه صوت و ارتعاش موسسه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران مهدیقلی ، حمید 1393/06/31
روزنامه اطلاعات موسسه اطلاعات دعائی ، سیدمحمود 1332/01/01
ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت موسسه اطلاعات رحمتی ، انشاالله 1385/12/21
ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی موسسه اطلاعات بشارت ، مهدی 1370/04/24
هفته نامه Revue de Teheran موسسه اطلاعات محمدی ، محمدجواد 1384/04/27
هفته نامه اطلاعات هفتگی موسسه اطلاعات جوادی ، فتح الله 1369/10/03
هفته نامه جوانان امروز موسسه اطلاعات جوادی ، فتح الله 1369/03/07
هفته نامه دنیای ورزش موسسه اطلاعات شعبانی ، غلامحسین 1370/10/16
دو ماهنامه Iranian Biomedical Journal موسسه انستیتو پاستور ایران خلج ، وحید 1368/09/27
فصلنامه Journal Of Medical Microbiology And Infectious Dis موسسه انستیتو پاستور ایران سیاوشی ، محمدرضا 1391/07/24
فصلنامه Vaccine research موسسه انستیتو پاستور ایران آقاصادقی ، محمدرضا 1392/05/14
خبرگزاری تسنیم موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم قلی زاده زحمت کش ، مجید 1391/06/27
ماهنامه فناوری فضایی موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی شفقت ، ابوطالب 1393/11/20
دو فصلنامه Horizons Of Thouth موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حقانی خلوه ، ابوالحسن 1392/12/19
دو فصلنامه اسلام و پژوهشهای مدیریتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نوروزی فرانی ، محمد تقی 1390/01/22
دو فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حسینی ، سید ابراهیم 1390/05/11
دو فصلنامه انوار معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) کرمانی ، علیرضا 1390/03/30
دو فصلنامه تاریخ اسلام در آیینه پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) جباری ، محمد رضا 1385/05/02
دو فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) شریفی ، احمد حسین 1388/02/23
دو فصلنامه قرآن شناخت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رجبی ، محمود 1386/11/29
دو فصلنامه معارف منطقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ابوترابی ، احمد 1392/08/13
دو فصلنامه معرفت اخلاقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) فتحعلی ، محمود 1388/09/30
دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) توکلی ، محمد جواد 1388/09/02
دو فصلنامه معرفت سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نوروزی فرانی ، محمد جواد 1388/02/23
دو فصلنامه معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) فتحعلی ، محمود 1388/09/30
فصلنامه اسلام و پژوهشهای تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اعرافی ، علیرضا 1388/02/23
فصلنامه روانشناسی و دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) سقای بیریا ، محمد ناصر 1386/12/20
فصلنامه معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حسینی قلعه بهمن ، سید اکبر 1388/09/02
فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پارسانیا ، حمید 1389/01/16
فصلنامه معرفت فلسفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مصباح ، علی 1381/09/11
ماهنامه خانه خوبان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دولت خواه ، محمد 1389/01/16
ماهنامه معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رهنمائی ، سید احمد 1371/02/15
هفته نامه پرتو سخن موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) دهقانی ، محمود 1378/09/15
فصلنامه مدیریت نوآوری های فناوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کریمی قهرودی ، محمدرضا 1391/11/30
دو فصلنامه فلسفه و کودک موسسه بنیاد حکمت اسلامی صدرا حسینی خامنه ، زهره 1391/07/10
فصلنامه خردنامه صدرا موسسه بنیاد حکمت اسلامی صدرا حسینی خامنه ، سیدمحمد 1374/10/11
ماهنامه مجله پزشکی رضوی موسسه بیمارستان رضوی سعیدی ، رضا 1393/05/13
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه کاظمی ، سیدحسن 1372/05/11
فصلنامه روستا و توسعه موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه کاظمی ، سیدحسن 1374/10/25
فصلنامه Progress In Color,Colorants And Coatings موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش رنجبر ، زهرا 1387/02/23
فصلنامه مجله علوم و فنآوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش رنجبر ، زهرا 1386/02/17
فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش رنجبر ، زهرا 1390/07/25
دو هفته نامه دانشمند موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند عسگری ، حامد 1341/01/01
دو فصلنامه Iranian Journal Natural Resources Research موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1390/03/23
دو فصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1381/12/05
دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی وجنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1381/12/05
دو فصلنامه گیاه شناسی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1381/12/05
دو ماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی ومعطرایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1381/12/05
دو ماهنامه طبیعت ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1395/04/21
فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1381/12/05
فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1381/12/05
فصلنامه تحقیقات مرتع وبیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل 1381/12/05
دو فصلنامه آبزیان دریای خزر موسسه تحقیقات شیلاتی ایران- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نصراله زاده ساروی ، حسن 1395/02/13
ماهنامه دوست خردسالان موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) کمساری بنانی ، علی 1384/02/26
ماهنامه دوست کودکان موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) کمساری بنانی ، علی 1384/02/26
ماهنامه دوست نوجوانان موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) کمساری بنانی ، علی 1384/02/26
دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ و ارتباط دینی موسسه جامعة المصطفی (ص) العالمیة معصومی ، علی 1393/03/12
دو فصلنامه پژوهش نامه عربی مبین موسسه جامعة المصطفی (ص) العالمیه ، در حال تغيير 1395/01/23
دو فصلنامه گفتمان حقوقی موسسه جامعه المصطفی العالمیه گرایلی ، محمدباقر 1394/06/30
ماهنامه جریان امروز موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهش های آستان قدس رضوی حسین زاده ملکی ، صادق 1393/12/04
فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی موسسه عالی آموزش بانکداری خوش طینت نیک نیت ، محسن 1394/05/12
ماهنامه بانکداری الکترونیک موسسه فرهنگ سازی آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) مقدم نودهی ، محمدابراهیم 1392/10/16
فصلنامه ECHO OF ISLAM موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین 1374/05/23
ماهنامه MAHJUBAH موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین 1374/05/23
ماهنامه ZAMZAM موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین 1374/05/23
ماهنامه الطاهره موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین 1374/05/23
ماهنامه الوحده موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین 1374/05/23
خبرگزاری شبستان موسسه فرهنگی اطلاع رسانی شبستان نور ارزانی ، حبیب رضا 1386/08/05
دو ماهنامه شیوه موسسه فرهنگی خانه هنرمندان ایران رجبی معمار ، مجید 1393/12/04
خبرگزاری فارس موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس تیرانداز ، پیام 1387/11/12
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) موسسه فرهنگی خبری جهاد‌دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران متقیان ، علی 1384/05/25
روزنامه قدس موسسه فرهنگی قدس شمسایی قهیازی ، ایمان 1365/12/24
پایگاه خبری آخرین خبر موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید 1393/03/12
دو ماهنامه گفتمان الگو موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید 1394/11/05
روزنامه خراسان موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید 1328/03/17
روزنامه خراسان جنوبی موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید 1387/07/17
روزنامه خراسان رضوی موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید 1391/03/22
روزنامه خراسان شمالی موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید 1387/07/17
روزنامه سیستان و بلوچستان موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید 1393/03/05
هفته نامه جیم موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید 1383/08/11
خبرگزاری کیهان موسسه کیهان شریعتمداری ، حسین 1392/05/14
دو ماهنامه کیهان فرهنگی موسسه کیهان اصلانی ، فیروز 1370/12/26
روزنامه کیهان موسسه کیهان شریعتمداری ، حسین 1369/02/24
روزنامه کیهان عربی موسسه کیهان – ، – 1370/08/13
ماهنامه کیهان کاریکاتور موسسه کیهان – ، – 1376/04/23
هفته نامه کیهان بچه ها موسسه کیهان ، در حال تغيير 1369/05/01
هفته نامه کیهان ورزشی موسسه کیهان مدنی ، محمد سعید 1371/05/13
پایگاه خبری مرکز اسناد انقلاب اسلامی موسسه مرکز اسناد انقلاب اسلامی حسینیان ، روح الله 1394/07/06
دو ماهنامه بررسی های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت صنعت، معدن و تجارت رضوی ، محمدرضا 1368/08/01
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت صنعت، معدن و تجارت رضوی ، محمدرضا 1375/02/31
دو فصلنامه میراث علمی اسلام و ایران موسسه نشر میراث مکتوب ایرانی قمی ، اکبر 1390/10/05
خبرگزاری کتاب ایران مؤسسه خانه کتاب تهران حسینی‌پور‌سی‌سخت ، نیکنام 1391/07/03
دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها محمد نژاد چاووشی ، حبیب 1392/07/22
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها محمد نژاد چاووشی ، حبیب 1392/02/16
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها محمد نژاد چاووشی ، حبیب 1377/09/30
ماهنامه اطلاع رسانی معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها – ، – 1383/11/19
فصلنامه مطالعات اسلامی در حوزه سلامت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها عیسی زاده ، نیکزاد 1395/11/04
روزنامه امین جامعه نیروی انتظامی ج.ا.ا منتظرالمهدی ، محمد سعید 1386/11/01
ماهنامه پیشگامان نیروی مقاومت بسیج -سازمان بسیج دانش آموزی – ، – 1382/05/20
دو فصلنامه مهندسی هوانوردی نیروی هوائی ارتش – دانشگاه علوم وفنون هوائی ستاری خواه ، علی 1375/08/14
ماهنامه پیام ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – ، – 1368/04/19
فصلنامه وقف میراث جاویدان وزارت ارشاد – سازمان اوقاف و امور خیریه سجادی جزی ، سید احمد 1371/05/13
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز وزارت امورخارجه سجادپور ، سید محمد کاظم 1382/05/20
ماهنامه تربیت وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير 1365/12/04
ماهنامه تربیت دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير 1395/03/10
ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير 1394/08/18
ماهنامه تربیت قرآنی، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير 1394/10/14
ماهنامه تربیت مشاوره تربیتی،تحصیلی و شغلی وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير 1394/12/24
ماهنامه ورزش و ارزش وزارت آموزش و پرورش حمیدی ، مهرزاد 1366/10/28
دو ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی وزارت آموزش و پرورش – سازمان آموزش و پرورش استثنایی قدمی ، مجید 1372/09/01
پایگاه خبری وبدا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زارع نژاد ، عباس 1394/08/04
فصلنامه طب و تزکیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اردشیرلاریجانی ، باقر 1391/02/18
ماهنامه مدیریت بازار کار ایران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ربیعی ، علی 1394/06/23
پایگاه خبری ایانا وزارت جهاد کشاورزی رمضان نژاد ، شاهرخ 1394/03/11
فصلنامه کشاورزی پایدار وزارت جهاد کشاورزی سعادت ، سعید 1390/02/19
ماهنامه زیتون وزارت جهاد کشاورزی رمضان نژاد ، شاهرخ 1371/02/01
ماهنامه بندر و دریا وزارت راه و ترابری – سازمان بنادرودریانوردی ولی زاده ، محمد 1370/03/06
فصلنامه تازه‌های راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی – مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی شکرچی زاده ، محمد 1390/12/01
فصلنامه گواهینامه فنی وزارت راه و شهرسازی – مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی شکرچی زاده ، محمد 1390/02/19
ماهنامه پیام یونسکو وزارت علوم تحقیقات و فناوری – کمیسیون ملی یونسکو در ایران نصیری قیداری ، سعداله 1373/10/26
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منیعی ، رضا 1371/08/05
فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- هئیت امنای کتابخانه های عمومی کشور مختارپور ، علیرضا 1369/11/15
ماهنامه فیلم نگار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-معاونت امور سینمایی سمیعی و بصری تابش ، نصرت‌اله 1380/12/20
فصلنامه رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ، در حال تغيير 1369/05/01
ماهنامه کار و جامعه وزارت کار و امور اجتماعی – موسسه کار و تامین اجتماعی سپهری ، محمدرضا 1372/05/04
خبرگزاری برنا وزارت ورزش وجوانان بلاغی مبین ، سیدحسن 1393/06/31
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش وجوانان – ، – 1381/02/30
هفته نامه حرم 1374/03/08

انتهای پیام