خرید تور تابستان

آمار کرونا؛ بستری و فوت در هفته سوم بهمن ماه

در هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۱۰۳ همه‌گیری کرونا، در عمده استان‌های کشور افزایش بارز بستری و فوت ناشی از کرونا مشاهده می‌شود. همچنین در این هفته در کشور ۱۴۳۹۲ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در بیمارستان‌هابستری و ۴۷۰ نفر نیز به دلیل این بیماری جان باختند.

به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی هفتگی وضعیت موجود بیماری کووید ۱۹ در کشور در هفته اخیر یعنی هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ مصادف با هفته ۱۰۳ همه‌گیری، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور ۲۳۱۵۱۹ نفر، تعداد موارد بستری جدید در کشور ۱۴۳۹۲ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در کشور در این هفته ۴۷۰ نفر بوده است.

همچنین براساس اعلام وزارت بهداشت در روز گذشته، افزایش شهرهای قرمز کرونایی کشور از ۱۲۰ به ۲۴۷ شهرستان را شاهد بودیم؛ به طوری که رنگ آبی از نقشه کرونایی کشور حذف شده و  در حال حاضر ۲۴۷ شهر در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهر در وضعیت نارنجی و ۸۹ شهر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند. بر همین اساس نیز کارشناسان بر تشدید رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق در سوم واکسن‌ کرونا تاکید دارند. ‌

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار
افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار
افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور تا پایان هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۰، معادل هفته ۱۰۳ اپیدمی در ادامه می‌آید:

تهران

در استان تهران در هفته اخیر، مصادف با هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۰، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۱۲۴۳۶، تعداد موارد بستری در این هفته ۲۱۵۷ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در این هفته، ۴۱ نفر بوده است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

همچنین در هفته اخیر موارد بستری استان تهران افزایش بارز داشته و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

خراسان جنوبی

در هفته اخیر در موارد بستری و فوت استان افزایش بارز مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و موارد فوت استان افزایش بارز داشته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

مازندارن

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش بارز یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش بارز نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

سمنان

روند بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

بوشهر

روند موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

گیلان

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز یافته و موارد فوت استان نیز افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

ایلام

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز نشان داده و موارد فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان نیز افزایش بارز یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

لرستان

موارد بستری استان افزایش بارز داشته و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

گلستان

بستری و فوت استان افزایش بارز داشته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان معادل متوسط کشوری است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

خراسان رضوی

روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان افزایش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

قزوین

در این هفته موارد بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش بارز و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پایین‌تر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

البرز

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

خوزستان

در این هفته موارد بستری و فوت استان افزایش بارز یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری استان افزایش بارز و موارد فوت ثابت مانده است. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

اصفهان

در این هفته روند بستری و فوت افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان افزایش بارز نشان می‌دهد. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز نشان می‌دهد و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

همدان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان افزایش مختصر داشته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر بوده است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز نشان می‌دهد و فوت استان کاهش مختصر یافته است. بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری استان افزایش بارز و فوت افزایش داشته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

زنجان

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز نشان می‌دهد و فوت استان افزایش مختصر یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز یافته و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

به گزارش ایسنا، افزایش مستمر موارد مثبت سرپایی در سه هفته اخیر در کلیه استان‌ها در نمودار زیر قابل مشاهده است:

افزایش بارز "بستری" و "فوت" کرونایی در عمده استان‌های کشور + نمودار

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا