خرید تور تابستان

متن پیام سیدمحمد خاتمی در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

سیدمحمد خاتمی در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد که متن کامل آن به نقل از خاتمی مدیا در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم.

فارغ از ارزیابی انقلاب و بررسی علت های گریزناپذیر و آثار و نتایج آن اگر واقع بین باشیم درمی یابیم که انقلاب‌‌(سال 57) واقعه ای مهم در تاریخ پرفراز و نشیب ملت شریف ایران بوده است؛ انقلابی که گرچه فراگیر بود ولی نسل جوان در پیروزی و بعد، پاسداشت دست آوردهای آن و نیز نگاهبانی از تمامیت ارضی و استقلال میهن نقشی ممتاز داشت، از جمله مقاومت حماسی در جنگ تحمیلی و نیز پایداری ملت در برابر رنج های ناشی از توطئه و تحریم و جنگ و ترور و نیز حکمرانی نامناسب ستودنی است.

جوان دیروز سرشار از شوق و ایمان و امید دلبستگی به انقلاب و امیدوار به وعده هائی بود که داده شده بود و نیز آرمانهائی که آن چنان که باید، محقق نشد و نه تنها آئین و اندیشه که حتی زندگی معمولی و روزمره نیز آسیب فراوان دید و نتیجه اینکه:

جوان امروز سخت عاصی و معترض است، نه فقط آنکه در میدان بوده است و اعتراض او با سرکوب و برخورد نامناسب روبرو شده است، بلکه دلهای انبوهی از جوانان و حتی نسلهای پیشین که در صحنة اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است ولو اینکه پاره ای شیوه ها و رفتارها را نمی‌پسندیده‌اند.

می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور اینست که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می داند به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه که گرفتار مشکلات فراوان است و متأسفانه امید به آیندة بهتر را از دست داده است، مدّ نظر قرار داده است.

جامعه از جهات مختلف دچار بحران است. هرچند که نقش دشمنی ها، فشارها و بدخواهی‌های قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در ایجاد این وضع ناگوار موثر بوده است ولی بنظر من ریشه اشکال و مشکل در درون است.

خواست اساسی ملت که طی حدود دو قرن شکل گرفته است عبارت بود از رهائی از استبداد، استعمار و وابستگی و بی عدالتی و عقب ماندگی و آنچه در جهت ایجابی می خواست، آزادی، استقلال، پیشرفت و عدالت بود. و انقلاب، “جمهوری‌اسلامی” را برای تأمین این خواست تاریخی پیشنهاد داد.

“جمهوری” یعنی همانکه در دنیا هست و انتظاری که روشنفکران، آگاهان و فعالان سیاسی و مدنی از وجه اسلامیت نظام داشتند، اسلامی بود (که در عرصه حیات اجتماعی) با موازین جمهوریت مردم سالار سازگار باشد و در ارتکاز عمومی هم از “جمهوری اسلامی” چنین برداشتی بود.

طبعاً این اسلام با اسلام (یا قرائتی از اسلام) که حقّ حاکمیت مردم بر سرنوشت را نمی پذیرد و رابطه حاکم و مردم را رابطة خدایگان و برده می‌داند سازگاری نداشت. بخصوص که در آستانة انقلاب خصوصیتی از اسلام و نظام آینده بیان شده بود که با بسیاری از ویژگیهای جمهوری مردم سالار سازگار بود و “جمهوری اسلامی” که مبنای “میثاق ملی” قرار گرفت چنین بود و قانون اساسی بر این اساس تنظیم و تصویب شد. فعلاً سخن بر سر این نیست که قانون اساسی تا چه حد با موازین جمهوریت سازگار است گرچه به نظر من آنچه که در پیش نویس قانون اساسی بود و به تایید مراجع از جمله امام هم رسید با موازین جمهوری مردم سالار سازگارتر بود و در بازبینی هم فاصله بیشتر شد ولی قانون اساسی به عنوان یک پدیده بشری با توجه به تحولاتی که جامعه داشته و دارد و نیز تجربه ای که در عمل حاصل شده است در خور تغییر است بلکه لازم است که در موقع خود تغییر کند و اصلاح شود ولی سخن فعلاً بر سر ممکنات است.

باری آنچه در عمل پیش آمد خلاف وعده ها و انتظار و خواستی بود که میثاق ملی برآن قرار گرفته بود. خوشبختانه امام در اواخر عمرشان اجمالاً انحراف را پذیرفتند و آن را استثناءهایی ناشی از خطرات بنیان کنی چون جنگ تحمیلی دانستند که متوجه انقلاب و کشور بود و گفتند که بنا است همه به قانون برگردیم.

امّا با کمال تأسف این استثناء‌ها که استثناء‌های دیگر هم به آن افزوده شد در نظر و عمل، اصل به حساب آمد و قاعده، به محاق رفت یا مورد کم اعتنائی واقع شد.

مشکل اصلی که موجب بحران های بزرگ شده است و دشمن از موقعیت فراهم آمده برای فشار به ملت و کشور و تأمین منافع مشروع و غیرمشروع خود سوء استفاده می کند عبارتست از گذر از جمهوریت نظام و گرایش به نا‌جمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی ولی با نام جمهوریت.

می توان از دست آوردهائی که پس از انقلاب بوده است سخن گفت ولی جا دارد که بپرسیم: اولاً این دست آوردها تا چه حد ناشی از اقتضائات زمان بوده (که کم و بیش دیگران هم داشته اند) و چقدر ناشی از مدیریت و تدبیر حاکمان؟. ثانیاً وزن آنها در برابر وعده هائی که انقلاب داده است چقدر است؟ و ثالثاً مقایسه شود اوضاع، با کشورهائی که در زمان انقلاب بسی از ما عقب تر بوده اند و امروز از ما پیش افتاده اند.

باری، تنگناهائی که جامعه با آن روبرو است انکار کردنی نیست و نتیجه آن نارضایتی در سطح گسترده و احساس نومیدی از بهبود اوضاع است که بر زندگی عموم مردم به ویژ جوانان، زنان، نخبگان و اقوام ایرانی سایه افکنده است، پدیده ای که نه تنها مشاهدات هر روز، بلکه پیمایش ها و پژوهش های عالمانه و نظرسنجی هائی که انجام گرفته است به وضوح آن را نشان می دهند.

احساس عمومی اینست که اوضاع بد است و اگر دشمنی و توطئه علیه کشور و مردم و نظام وجود دارد بیشتر سوء استفاده از این نارضایتی است که احیاناً به صورت های مختلفی از اعتراض رخ می نماید؛ اعتراضی که ریشة غالب آنها نادیده گرفتن تغییرات پردامنه جامعه ایرانی و بی توجهی به خواست عمومی در تغییر شیوه های حکمرانی است.

به جای توجه منطقی و سنجیده به این خواسته ها و نیازها با روش خشن و سخت افزارانه با آنها مقابله می شود و چه جانهایی که در این عرصه ستانده می شود و چه محدودیت ها و آسیب های جبران ناپذیری که به جامعه تحمیل می شود و نتیجه افزوده شدن مشکل بر مشکل است.

در این میان آنچه سایه شوم خود را بر جامعه افکنده است یک دو قطبی است:

از یک سو پنداشته و پیاپی تکرار می شود که همه چیز خوب و عالی است و اگر اشگالی هست ناشی از رویکرد و عملکرد غیرخودی ها و نیز توطئه دشمن غدّار است: آنچه هست عین نظام و اسلام است و حفظ آن از اوجب واجبات و نقد و اعتراض نسبت به آن خروج از رِبقه شهروندی (که نظراً و عملاً هم آن را قبول ندارند) و مستحق هرگونه برخورد با آن و همین امر سبب افزایش نارضایتی و فاصله بیشتر میان حاکمیّت و مردم و روآوردن جامعه به فروپاشی است.

در قطب دیگر همه چیز سیاه و وحشتناک جلوه داده می شود و مشکل اصلی را خود نظام و راه حل را براندازی آن می داند.

هرچند اعتراض ها نسبت به نابسامانی ها در حوزه های مختلف قابل درک است ولی با اندک تأملی مشخص می‌شود به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب های فراوان بر آسیب‌های پیشین.

بر فرض که جریانی پیدا (یا تدارک دیده شود) که امکاناتی را فراهم آورد و ننگ وابستگی به بیگانه ای را که ابداً آزادی و پیشرفت ملت و کشور مدّنظر او نیست بپذیرد، حاصل کار جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور و افزوده شدن بر رنجهای تابسوز ملت نخواهد بود و ایران عزیز به سرنوشتی بدتر از آنچه در بسیاری از کشورها پیش آمده است دچار خواهد کرد.

باید راهی را جز آنچه در این دو قطب نموده می شود جستجو کرد.

و به نظر من “اصلاح خود” هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه برون رفتن از بحران است.

من اجمالاً بارها آشکارا و تفصیلاً در نامه ها و پیام هایی که بخصوص در دو سه سال اخیر داشته‌ام، نظرات خیرخواهانه خود را مطرح کرده ام.

در اینجا به صراحت می گویم که باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل هائی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند دانست. اصلاح خود نام دیگر دفاع از همان آرمانها و خواست هائی است که ملت داشته و از جمله در انقلاب آن را آشکار کرده است و نه بازگشت به آن شیوه از اصلاحاتی که در اثر سرسختی حاکمیّت و نیز خطاهای خود ناتمام ماند. من نیز نه به سودای بازگشت به قدرت، بلکه برای گشودن راهی به سوی مهار بحران و عبور از تنگناها آنچه را گفته و نوشته ام در اینجا به نوعی تکرار می کنم:

۱- لزوم اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همة گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروههای اجتماعی که رنگین‌کمان ملت از آن تشکیل شده است و فراهم آوردن امکان مشارکت جدی آنان در همه امور و از جمله برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مقدمه آن گذر از فضای تنگ امنیتی به فضای باز و مسئولانه سیاسی.

۲- پایان دادن به تنش ها و درگیری ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله نسبت به آنچه در جریان های تلخ و زیانبار سال 88 پدید آمد و نماد این امر برداشتن حصر و بسته شدن پرونده‌هایی است که به حق یا ناحق منجر به محکومیت و محدودیت بخش مهمی از نیروهای خوب روحانی، دانشگاهی، کارگری، هنری، رسانه ای و صنفی و شهروندان شده است.

این نکته را نیز بیفزایم که بعد از سال 88 بخصوص در جریان اعتراض های اخیر علاوه بر اینکه انبوهی از نیروها (و عمدتاً جوان) به خاک و خون کشیده شدند و دلهائی داغدار و جانهائی آزرده شد و امکاناتی از میان رفت شاهد دستگیری ها، و برخوردهای خشن و حکم های عجولانه به بهانه های مختلف هستیم از جمله برخورد گسترده ای که با دانشجویان و استادان و روزنامه نگاران و اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه شده و می شود.

۳- آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی نسبت به همه افراد و جریانهایی که به دلایل متقنی (نه آنچه مورد ادعای بازجوئیها و شبه محاکماتی است که وضع بدی دارند) بر شورشگری و آشوبگری آنها وجود ندارد و در همان حال جلب مشارکت و ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور که دل در گرو وطن دارند و فراهم آوردن امکان بهره گیری از امکانات مالی، توان تخصصی و علمی و قدرت علمی و فرهنگی و اجتماعی آنان برای اعتلای میهن.

۴- اصلاح روند و رویه قضائی کشور به ویژه در فرآیند بازجوئی ها، بازپرسی ها و محاکمات و احقاق حق آنان که حقشان پایمال شده است و علی العجاله الزام دستگاه های قضائی به پای بندی به بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد.

۵- آزادی اطلاع رسانی و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل و حمایت از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل های مستقل و نهادهای صنفی که متأسفانه همه آنها با نهادهای امنیتی-نظامی، و جریانهای اندک شمار غیرمسئول ولی قدرتمند جایگزین شده اند.

۶- مبارزه با فساد در همه اشکال آن بخصوص اصلاح ساختار و رویکرد مدیریت نامناسب (حکمرانی بد) که به نظر می رسد منشأ همة گونه های فسادهای سازمان یافته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

۷- گامی دیگر در جهت اصلاح ساختار یعنی پذیرفتن اینکه، هرجا اختیار هست اولاً ناشی از قانون باشد، ثانیاً به ازاء آن مسئولیت و پاسخگوئی به مردم (و نهادهای مردم بنیاد) وجود داشته باشد و ثالثاً همه عرصه‌های قدرت را در برگیرد.

۸- اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیت ها است و لازمه این دو وظیفه نظارت بر امر رهبری و همه دستگاههای وابسته به ایشان است. چنین مجلسی است که هم ابتناء امر رهبری به رأی (غیر مستقیم) مردم را تأمین می کند، هم اصل مهم پاسخگوئی در برابر اختیارات را.

از جمله رفع انحصار عضویت به روحانیون و امکان حضور همه تخصص ها و شخصیت های همه جانبه نگر و شجاع در این مجلس و علی العجاله احاله بررسی صلاحیت نامزدهای این مجلس به نهادی غیر از شورای نگهبان، مادام که به جایگاه خود بازنگشته و تا آنگاه که اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگانند و این تحول با تغییر آئین نامه داخلی مجلس و در واقع با بازگشت به نصّ و روح قانون اساسی میسر است.

۹- اصلاح شورای نگهبان با فراهم آوردن امکان حضور فقیهان روشن بین، زمان‌شناس و جهان‌شناس و مومن به جمهوریت نظام و غیر وابسته (یا غیر متأثر) از جریانات خاص و نیز امکان حضور حقودانانی با همین خصوصیات که خوشبختانه در حوزه و دانشگاه و جامعه از این گونه افراد فراوانند و به همان دلایل (نا‌موجهی!) که شورای نگهبان صلاحیت افراد را رد می کند، امکان حضور در این نهاد مهم را ندارند.

و بالاخره حذف (لغو) وظیفه (و اختیار) خود خوانده شورای نگهبان که مبنی بر قیمومیت بر مردم و رأی آنان که عمدتاً این امر در نظارت استصوابی ظهور و بروز پیدا می کند.

۱۰- بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری و حذف نهادها و دستگاههایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظائف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خود می کنند و در برابر هیچ نهاد مردم بنیادی خود را مسئول نمی دانند.

۱۱- اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان حضور همه تخصص ها و دانش ها و گرایش ها و تغییر آئین نامه داخلی آن که سیاستهای کلی را تا حدّ سیاستهای اجرائی، برنامه و حتی آئین نامه پایین آورده است.

در خور یادآوری است که اگر انتخابات رقابتی و آزاد صورت گیرد بسیاری از بندهای یاد شده محقق خواهد شد.

۱۲- بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئوولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آنها در امر سیاسی و بخصوص درمان درد پر فساد جمع شدن ثروت، اطلاعات، اسلحه و اختیارات غیرقانونی و عدم پاسخگویی در یک جا است.

۱۳- اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه جانبه، پایدار و عدالت محور و رعایت کامل حقوق ملت دست کم در حدّی که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی آمده است و تغییر همه رویکردهایی که در خلاف این ضرورت تبدیل به رویه شده است.

۱۴- تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزوا گرا و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت مخالف خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی به منظور رفع تهدیدهای بین المللی و ایجاد فرصت برای ملت و کشور و سپردن کار به دست نیروهای توانمند و جهان شناس و دانا و منع نهادهای دیگر از دخالت در آن و اولویت دادن به سیاست تنش زدائی و اعلام اینکه سیاست اصلی جمهوری‌اسلامی ایران صلح و برپایه عدالت در جهان و امنیت و توسعه و مردم سالاری در منطقه است و با اینکه طرفدار محرومان و مخالف با سرکوب و ترور (اعم از دولتی و غیر دولتی) است گفتگو و تعامل با همه جهان را بر هر شیوة دیگر ترجیح می دهد.

۱۵- حاکم کردن شایسه گزینی و شایسه سالاری و تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر شئونات و انتصابات و گزینش های مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه ها و نظام اجرائی کشور و لزوم اهتمام به توسعه اقتصادی و ایجاد عزم ملی بر بازسازی همه حوزه های تخزیب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم و بازگرداند کشور به جایگاه شایسته اش در میان اقتصادهای قدرتمند جهان با رفع موانع بین المللی توسعه اقتصادی از جمله دست یابی به دانش و فن آوری های نو و بازارهای سرمایه و تجارت جهانی و رفع موانع رشد ثروت ملی و رشد خرید مردم و برچیدن فقر حاکم بر جمع زیادی از مردم و بهره گیری از سیاست خارجی برای رفع موانع اقتدار ملی با محوریت قدرت اقتصاد ملی.

می توان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آنها را اولویت بندی و زمان بندی کرد. اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی شود؛ اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتماً در جای خود لازم است) نیست بلکه با بازگشت به روح (و حتی نصّ ) همین قانون اساسی اینهمه اصلاحات میسر است.

و سخن آخر اینکه

اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده (یعنی درخواست از مقامات بالا دستی برای اصلاح که نشان داده اند حتی آن را نمی شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند – و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیر خودی را نمی دهند) این شیوه اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.

در این برهه از زمان نباید خود را اسیر اصطلاحات و نیز تقسیم بندی های طبیعی یا مصنوعی کرد. اصلاح طلبان بخشی از جامعه متکثر هستند. فراوانند افرادی که در جبهه اصولگرایان بوده ( و هستند) و نیز وابسته به جبهه‌های نام و نشان دار یا بی نام و نشانند و نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن‌خواهانی که خود را وابسته به جبهه ای نمی دانند ولی از اوضاع ناراضی و نسبت به آینده کشور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و رفتارند ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور دارد توصیه نمی کنند.

اگر راه اصلاح خواهی و اصلاح طلبی به شیوه سابق به بن بست رسیده است و اگر اصلاح طلبی ظرفیتی بیش از اصلاح طلبان به معنای متعارف دارد- که دارد، می توان گفت و امیدوار بود که اگر این جزیره های جدا از هم به هم بپیوندند و خود را در کنار مردم و آشنا با دردهای مردم و دغدغه دار نسبت به کشور و صلاح آن نشان دهند و بی‌لکنت زبان و با شفافیت و نیز با اتخاذ شیوه های مدنی خشونت پرهیز صدای خود را به جامعه و حاکمیت برسانند شاید ( و البته شاید) حاکمیت را هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردانند و این یعنی نزدیک شدن به همان وعده هایی که انقلاب داده بود و می تواند خود هموار کننده راه اصلاح اساسی به تناسب خواسته های جامعه امروز و باعث بقاء و دوام ایران عزیز باشد. و چنین باد!

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. جناب خاتمی فراموش نکنید تمام این مشکلات همگی از کورتو هم فکران تودرمیاد این بدبختی را شما و دوستانتان برای مردم ایران درست کردین خدا از شما رازی نباشد انشاالله در آینده نزدیک شما جزای خیانت های خودتون رو خواهین دید

   6
   16
  2. ما روستاییان دور افتاده کوهستانی که با سختی بایست معیشت و رفاه و آسایش خود و خانواده را تامین کنیم و از کمکی مادی و معنوی دولتمردان محروم هستیم متاسفانه در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها برخی سازمانهای مشابه امنیتی و دولتی دخالت میکنند و آن افراد توانمند و مورد تایید ساکنین روستاها را به واسطه ی مخبر های مافیایی به بهانه های واهی رد صلاحیت کردند و این امر موجب شد تا مردم روستایی بالای دویست خانوار جمعیت از داشتن شورای اسلامی محروم شوند تا محرومیت و صدای مردم کوخ نشینان بگوش رسانه ها و مسئولین نرسد ، مردم حتی حق انتخاب هیئت امنای مسجد و قبرستان روستای خود که با پول خود ساخته آند را ندارند ؟؟؟

  3. باسلام
   لطفا نظر آیت‌الله خاتمی را در مورد فرزندش که گفته بود محمد ما اگر میدان پیدا کند ایران را با آمریکا خواهد فروخت…. مطالعه کنید

   6
   5
 1. این جمله آقاب خاتمی تکرار سخن جامعه است: نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال…. دبده نمی شود.
  اجمالا: و علی الانقلاب والسلام.

  102
  65
  1. جناب خاتمی دو و امثال تو در تمام این سالها مسبب مشکلات کشور هستید
   به کوری چشم شما و اربابان تان ایران قوی است و وزوز مگسها عقاب را نمیتواند از پای درآورد….

   5
   9
  2. باز خاتمی شروع کرده به چاخان کردن مردم فکرکنم قصدکاندیدشدن داره درآینده. یادش رفته از گند زدن های خودش . بی حجابیهای الان محصول آزادی بیان خاتمی است . تماشای رقص زنان ایران زمین رو یادت میاد خاتمی ؟

   1
   3
  3. بنظرم این حرفها قدیمی شده و اصلاحاتی ها هم بهش اعتقاد ندارند. خطری بالاتر از این ملت را تهدید نمی کند که بخواهند به این حرافی ها گوش بدهند. خاتمی برای تیم و گروه خودش چانه زنی می کند. ایشان می گوید حداقل وابسته به نظام!!!! آخه تو که زمانی از اقلیت دفاع می کردی حالا شدی ضد اقلیت؟ این نگران کننده است که تناقضی اینگونه از شخصی ببینیم که ۸ سال رئیس جمهور بوده. حاکمیت ایدئولوژی کهنه شدنی نیست ولی اگر مردم امور اجرایی را به خاتمی بسپارند که طرفدارانش آتش زدن اموال عمومی، کشتار کف خیابان و توهین به مقدسات را افتخار می دانند آیا انتظار آرامتر شدن اوضاع را باید داشته باشیم؟ بیان احساسی جناب خاتمی و تحریک حامیان ایشان توسط چند عنصر ضعیف بی سواد که در خدمت رسانه های غربی هستند چاره کار نیست. خاتمی با خوشی و لذت ۸ سال در کنار همین مجموعه و مجالس سپری کرد و به رتق و فتق امور اصلاخ طلبان پرداخت و ۸ سال نیز حسن روحانی به رتق و فتق غربگرایان پرداخت. از اصلاح طلبی آبی گرم نمی شود. آنها دین مردم را به بازی می گیرند، چه بد کاری!!! خاتمی همچنان که گفت نسل ایشان قدیمی و کهنه شده و نبایستی نامه نگاری کند و نسخه بپیچد.

   9
   8
 2. رماندید رمیدند خیلی سخت است بتوان جذب کرد باید مدیران نظامی و سیاسی کشور پالایش و مردم سالاری شکل گیرد باید مدارا کرد

  81
  26
  1. سلام ، متاسفانه وقتی جامعه بر مبنای عقلانیت اداره نمیشود ،عاملان وضع موجود در یک فراموشی تاریخی ملت و لمن حاکمیت موجود زبان دراز شده و مدعی اصلاح و تحول میشوند ، جناب خاتمی و‌دوستانی که خامی این پروپاگاندای قدرت هستید ! چند سوال ؟؟؟؟
   اژ سال ۶۸ تا ۷۶ مگر جناب خاتمی بخش مهمی از همین حاکمیت در دولت کار گزارانی نبوده ؟ مگر در سال ۷۶ بواسطه حمایت هاشمی و کار گزارانش به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشده ؟ مگر ایشان که به تعبیر عامیانه با دست پس می زند و با پا پیش میکشد و سودای قدرت دارد با همین شورای. نگهبان ۸ سال بر مقدرات این کشور حاکم نشد ،؟ مگر صدر تا ذیل دولتش را جارو نکرد ؟ و در مجموعه خود همه را یک دست نکرد ؟ مگر همین جناب نبود که در نقد دانشجویی در دانشگاه تهران برآشفت ،و داد زد که آدم باشید وگرنه میدم بیرون تون کنند ؟ مگر این جناب زبان دنیا فهم نبود که دم از گفتگوی تمدنها زد و رژیم مورد علاقه ایشان و اصلاح طلبان آمریکا و اسراییل !!!!! به آن رای دادند و‌هم زمان ایران را محور شرارت خواندند و تحریم‌های مضاعف تر ، مگر شماها نبودید که کاندید یاغی و باغی تان ،از دل همین شورای نگهبان تایید شد و در معرض رای قرار گرفت و نا جوانمردانه برخلاف قواعد مردم‌سالاری زدید زیر میز انتخابات و بیش از ۴۰ میلیون رای مردم را نادیده گرفتید و فاصله ۱۲ میلیونی را به هیچ گرفتید و و کشور را ۸ ماه درگیر نزاع و فتنه کردید و با افروختن آتش و دمیدن در آن چه خیانتها و‌جنایتها کردید ؟ مگر شما نبودید که با اعوان و انصارتان از روحانی حمایت گردید وازدل همین شورای نگهبان تاییدیه گرفتید و‌۸ سال فشلی و ناکارآمدی را با ادعای زبان دنیا را بلد بودن بر مقدرات کشور مسلط کردید ؟ و بی سابقه ترین تورم و‌مشکلات متعدد در حوزه حکمرانی طی ۷۰ سال اخیر را رقم زدید ؟؟؟ کحا پاسخگو بودید ، ننگ برشما که برای رسیدن به قدرت به هر مسیله ای تمسک می جویید ، پیرمرد طالب قدرت تو‌ نفسهای اخر عمرت را می کشی کمی بفکر روز قیامتت باش اگر باور داری ، کاش کمی از خلوص و صداقت پدرت به تو ارث رسیده بود که هیچ شباهتی به وی نداری ، سخنانت لیشتر بوی نامه های معاویه و عمرو عاص میدهد ، ما با ور داریک این انقلاب در بخشهایی مشکل دارد و بیمار است ، اما این بیمار با دستان آلوده شما درمان نخواهد شد ، این لیمار طبیبانی چون ، باکری و‌چمران و باقری و رجایی و بهشتی و باهنر و همت و سلیمانی میخواهد نه شما ،کلام آخر ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان ،والسلام علی من التبع الهدی

  2. یادت بخیر سید محمد. دوره طلایی ریاست جمهوریت گذشت و دست تندروها بر جامعه غالب شد .یادت بخیر

   3
   4
  3. خخخخخ !!! لابد شمام نماینده اون جامعه هستید !!!! خددا معاویه وعمر عاص های زمان را لعنت کند و به شمام شفا بدهد

   2
   5
   1. حرفهای امر وعاص زمان که عمری آموزش وپرورش کشور را به لجن کشیده ودست از تربیت دانش آموزان ومعلمین به اسم اصلاحات ودر عین حال معترض به حکومت بود را باید با گوش جان شنید
    نباید گفت که عمری شما خیانت کردید به دانش آموزان ومعلمین باسیاست زده کردن بدنه آموزش وپرورش وگاهش بی بدیل علم آموزی وصحنه گردانی به نفع اصلاحات در عرصه انتخابات
    و….

    3
    3
 3. متاسفانه این پیام دارای تناقضات مشخصی است و معلوم نیست هدف از آن کاهش خشم [… و …] از اصلاح طلبان بعد از پیام دیروز میرحسین است یا هدف دیگری دارد. مجددا همان آرزو ها و خواب و خیالات اصلاح طلبان در آن تکرار شده و مشخص نشده اگر [… و …] تن به این لیست حداقلی اصلاحات پیشنهادی ندهند تکلیف چیست. دوباره یکی به نعل و یکی به میخ و تکرار مکررات و نشستن بین دو صندلی. اقای خاتمی اگر [… و …] و جنتی و غیره گوش به حرف شما ندادند ایا حاضر به رهبری تظاهرات و اعتصابات و نافرمانی مدنی هستید یا نه؟ اگر هستید بیایید جلو اگر نیستید لطفا ساکت شوید تا ملت خودشان راهکاری بیابند. شما و دوستانتان غافل هستید از اینکه دیگه تمومه ماجرا …

  148
  41
  1. دوست گرامی
   شما فکرمیکنید اگرنظام وجمهوری اسلامی ازمیان برود ، یک جایگزین وآلترناتیو شیک ومجلسی ومرتب وقشنگ ، جای آنرا می‌گیرد؟!
   هرگز ! هرگز !
   گروهای تجزیه طلب کرد و پان ترکیسم وپان عربیسم وبلوچ وغیره طبل جدایی واستقلال را می‌زنند و تفنگ و آتش و خون ایران را تکه تکه می‌کند…
   هیچکدام نه سلطنت طلب نه منافقین نه دمکراسی طلبان نه تجزیه طلبان ، همدیگر را قبول و تحمل نمی‌کنند و تو خود ببین که راه حل ” دیگه تموم ماجرا” بهتر است یا اصلاحات اساسی ومنطقی ومترقی پیشنهادی آقای سیدمحمدخاتمی عزیز ودیگر خیرخواهان کشور…

   1
   2
  2. ببین من نمیدونم شما چه هدفی داری که میگی مردم راهی پیدا کنن این به آن معنا است که جنگی داخلی صورت بگیرد و بهای سنگینی را باید بدهد و مشخص نیست که در این میان دشمنان از آب گل‌آلود چگونه ماهی بگیرند و به صلاح ایران نیست.مردم ما خسته اند خون دادن دیگه بسه.باید اصلاح بشه و تنها راه همینه.پس شما هدفی که داری اصلاح کن تا بتونی حرفی بزنی.مطمئن باشید برای اصلاح خیلی‌ها باید کنار گذاشته بشوند و در صلاحیت واقعی قرار بگیرند.ما خسته هستیم از گرفتاری بی پولی کتک خوردن زندان رفتن تهمت تهدید راهی نداریم به جایی خدا خودش میدونه.

   1
   2
  3. سلام
   اول انکه؛
   دیدگاه ایشان فقط بخشی از جامعه را پوشش میده که ملاک اصلی آنها مادی است.

   دوم؛
   راه این انقلاب که توسط امام خمینی و کمک خدا به را افتاد ادامه خواهد داشت، حتی اگر تمام دنیا مخالف آن باشند.

   سوم؛
   درک دو حقیقت فوق برای هر کسی سخت باشد, خود او به خاطر دور بودن از واقعیت ضرر میکند، چون این راه حق ادامه خواهد داشت…و اولین و کمترین ضرر این است که همیشه مغموم برای پروژه های شکست خورده خود هستند.

   چهارم
   اگر کسی دوست داشته باشد در این دنیا خوشی واقعی را درک کند باید سعی کند بفهمد خدا از چه خواسته و مطیع خدا شود آنگاه نه تنها از وقایع ناراحت نمی شود بلکه در شدید تمرین سختی ها قلبی شاد و خوش خواهد داشت..

   پنجم

   مثال؛ حضرت زینب سلام الله علیها در قصر شام وقتی فرمودند؛جز زیبایی چیزی ندیدم…چون خدا از دست ما راضی است.

   2
   4
  4. درود
   دیگه تموم ماجرا
   خودشان هم فهمیدن که به این آغا اجازه دادند بیاد حرف بزنه و بیانیه صادر کنه
   خدا بدترش کنه
   بدرود

   2
   3
  5. دیگر تمام نیست ماجرا… وقتی توهم بزنی این تصور رو دارید. انقلاب اسلامی به رهبری امام خامنه ای همچنان با قدرت و صلابت به راهش ادامه میدهد و ملت همچون گذشته تو دهنی و سیلی خود را به یک مشت آدم لا اوبالی و متحجر در ۲۲ بهمن خواهند زد، قابل قیاس نیست زندگی سراسر با عزت و آزاد مردم ایران با زندگی در کشورهایی که ادعای ازادی دارند، والسلام

   4
   12
  6. با این تعاریف از حکمرانی حضرت امام مستبدترین رهبر بودند(البته با این تعاریف) اما خاتمی که همیشه پشت نقاب خط امامی پنهان شده مصادیقش را سعی دارد به اشخاص دیگر نسبت دهد خاتمی توضیح دهد موضعش درقبال اعدام منافقین که به دستور مستقیم امام بود چیست . مگر هاشمی در خاطراتش نمی‌گوید من دستور هاو احکام امام را تعدیل میکردم . مگر امام دستور اعدام شخصی که اوشین را به جای حضرت زهرا الگو معرفی کرده بود نداد . ضمنا اصلاح طلبان کارشان بی مسولیتی است همیشه معترضند در حالی که ۳۲ سال قدرت داشتند و کاری نکردند (اگر مسلمان نیستید آزاده باشید)

   3
   5
 4. اگه دعوای احمقانه اصول گرا و اصلاح طلب نبود هیچ اهل نظامی (نظامیان)وارد جایگاه سیاسی نمیشدند این کشمکشهای سیاسی شاید برای سیاسیون حائز امتیاز باشد ولی برای ملت بجز فقر روز افزون ثمری ندارد .

  112
  13
 5. جناب خاتمی مگرگوشی برای شنیدن هست؟؟وای به روزی که دروازه بان دروازه هارابرای بیگانگان باز کندمگرنشد؟

  74
  29
  1. توی یک سال و نیم گذشته کار بجایی رسیده که آمریکا داره نفت صادراتی مارو از ونزوئلا میخره چین روزی یک میلیون بشکه نفت مستقیما مسخره و صادرات گاز به ترکیه هم به چهارده میلیارد متر مکعب رسیده که بیشتر آن به اروپا سواپ میشه روسیه هم بعد از شروع جنگ اوکراین و تشدید تحریمها با ایران قرارداد سواپ گازی منعقد کرده و بدون ما نمیتونه گازش رو بفروشه کدوم یک از دولتهای مطبوع شما توی این چهل و چهار سال تونسته اینطوری بزرگترین قدرتهای دنیا رو بخودش وابسته کنه؟

 6. این آقا ظاهرا خودشو به فراموشی زده که مدیریت های امثال ایشون یا همون جبهه خائن اصلاح طلب ها سبب اصلی اوضاع اقتصادی حال حاضر و عاصی بودن جوان ها هستند، بله دیگه اگر امثال این آقایون و حسن روحانی ها اگر محاکمه نشن و در این جامعه نفس بکش جو میگیرتشون که از آب گل آلود ماهی بگیرن، به امید روز محاکمه ی شما ها. مرگ بر خائنین.

  116
  168
  1. خدا نسل بد دهن شماها رو براندازد!!!؟اگه مردید وبوئی از مردانگی بردید یک رفراندوم خیلیها رو پرت میکنه به زباله دان تاریخ!!!ما خاهان رفراندوم هستیم’ آنوقت معلوم خواهد شد که از دید ملت کیا خیانت کردن خیلی سادست خیلی خیلی!!!؟حدئقل هر ۵۰سال یک رفراندوم قانون اساسی بگذاریم تا بر بعضی مشتبهه نشود که خیلی خیلی خاص وهمه چیز دانند چه خاتمی ویا اصلاح طلب ویا اصولگرا!!!!؟آنوقت است که چهره خیلیا دیدن داره!!!البته امثال تو خوب میدانی چه خبر است وبازیتان بوئی از مرام ومعرفت نبردید!!!!همان کشورهای بی دین خیلی رفتار وکردار وانتخاباتشون از خیلیا که مدعی هستند پاکتر وسالمتر است!!!؟اینجا در امت مولی علی اگر کسی به یک صندلی بند کند دیگر با پتک هم جدا نخواهد د تا موعد مرگش فرا رسد مثلا ۸۰ ‘۹۰ واحیانآ صد وبیشر

  2. اصلأ نظرات ایشون به قول شما هیچ!چه آینده روشنی پیش روی ملت بیچاره هست؟
   آیا امثال شما فقروناامیدی وخشم را در مردم کوچه و خیابان نمیبینید؟
   باید در مملکت اتحاد ایجاد شود
   تفرقه مملکت را به فنا می‌دهد
   یه کمی تفکر لطفاً

  3. نه برادر من واقعا و انصافا اینطور نیست که شما می‌گویید.
   ازنظر اقتصاد و دیگر مقوله ها ،به آمارهای اقتصادی واجتماعی دوران تصدی دولت آقای خاتمی یه نگاه کنید متوجه می‌شودکه بهترین عملکرد در کاهش تورم و رشد اقتصادی و… درآن دولت اتفاق افتاده است.
   هرچند که در حقیقت دولت ها به تنهایی یه درصد مشخصی از مسئولیت” وضعیت کلی جامعه” را برعهده دارند (وبخش بزرگی ازمسئولیت مربوط به دیگر قوا و سیاست های کلان نطام است)

  4. دوست گرامی
   شما فکرمیکنید اگرنظام وجمهوری اسلامی ازمیان برود ، یک جایگزین وآلترناتیو شیک ومجلسی ومرتب وقشنگ ، جای آنرا می‌گیرد؟!
   هرگز ! هرگز !
   گروهای تجزیه طلب کرد و پان ترکیسم وپان عربیسم وبلوچ وغیره طبل جدایی واستقلال را می‌زنند و تفنگ و آتش و خون ایران را تکه تکه می‌کند…
   هیچکدام نه سلطنت طلب نه منافقین نه دمکراسی طلبان نه تجزیه طلبان ، همدیگر را قبول و تحمل نمی‌کنند و تو خود ببین که راه حل ” دیگه تموم ماجرا” بهتر است یا اصلاحات اساسی ومنطقی ومترقی پیشنهادی آقای سیدمحمدخاتمی عزیز ودیگر خیرخواهان کشور…

  5. شععر نگو از روی همین لایک ها پیام ها میشه فهمید که حداقل ۸۰ درصد مردم دیگه امیدی ندارن که درست بشه و اون ۲۰ درصد امثال شماهاست که چشماتون را بستین دلار از ۲۷ هزارتومان تحویل گرفت شده ۴۴ هزارتومان انگار ن انگار ولی کافی بود روحانی بود کل صداوسیما روزنامه و جبهه رقیب بهش میتاختن و فوحش میدادن ولی تا بحال و تا ۶سال دیگه هیچ کسی جرات نداره بگه رئیسی تنها چه برسه انتقاد کنه

  6. حالت خوش نیست.الان که دولت هم دست شماست.چرا در هنوز به همون پاشنه می چرخه ؟ ؟ ؟ دولت انقلابیتون

  7. زودتر یک خونه تکانی اساسی درون نظام انجام بگیره،بهتر از اینکه کشور در گیر هرج و مرج و تجزیه بشه،اگر حرفای آقای خاتمی سوپاپه که باید عرض کنم دیگه کار از کار گذشته.تا اسلام و شیعه و اعتقادات و ایمان مردم کامل از دست نرفته،باید کاری کرد.

  8. لعنت بر خشونت طلبان آمریکایی.همین حسن روحانی که کارها را خراب کرده خب مورد تایید شورای نگهبان بوده و خاتمی گفته شورای نگهبان باید عوض شود تا مثل روحانی سر کار نیاد.همه بدبختی از همین شورای نگهبانه،این مجلس نماینده شورای نگهبانه که نمی تونه اوضاع رو درست کنه.فاسدان هرگز تن به اصلاح نمیدن و این طبیعی است که ملت باید کاری کنه.

   1
   3
 7. جناب خاتمی
  همانگونه که گفتید؛ ابتدا اصلاح را از خود شروع کنید و سطح بینش و بصیرت خود را بالا ببرید؛ تا انشاالله اگر خدا هم خواست شما را هدایت نماید، تا با بینش درست اظهار نظر نمایید.
  من هم از خدای متعال برای شما و همه بندگان هدایت مسئلت می نمایم.

  91
  87
  1. اصلاح طلبی یعنی مسئولیت گریزیاز مسئولیت، ماشالله همیشه فقط بده کسای دیگن، شماها گل و بلبل بودید، این دیکتاتوریه…

  2. این که به یک باره جریان چپ فعال شده چیز مهمیه
   این خودش نشون میده حکومت میل به تغییر داره
   ولی تجربه نشون داده که حکومت وقتی میل به تغییر میکنه که خیلی دیر شده

   1. کسی رو که رای مردم در سال 88رو قبول نکرده،و هشت ماه کشور رو به آتیش کشید و زندگی مردم رو نابود کرد،پ هشت سال روحانی رو آورد و تاثیر کارهاش و برجام رو تو زندگی مردم میبینید،حرف از اصلاح زندگی مردم میزنه.واقعا خنده‌داره.

    1
    1
 8. این آقا ظاهرا خودشو به فراموشی زده که مدیریت های امثال ایشون یا همون جبهه خائن اصلاح طلب ها سبب اصلی اوضاع اقتصادی حال حاضر و عاصی بودن جوان ها هستند، بله دیگه اگر امثال این آقایون و حسن روحانی ها اگر محاکمه نشن و در این جامعه نفس بکش جو میگیرتشون که از آب گل آلود ماهی بگیرن، به امید روز محاکمه ی شما ها. مرگ بر خائنین

  85
  92
  1. واقعا درست می فرمایید..چند سخن با خاتمی
   آقای خاتمی شما که از قانون ودین دم میزنید ظاهراً یادتان رفته درجمع هواداران گفتید اگر دین هم در برابر آزادی قرار گیرد این دین است که باید کنار برود؟!!!البته از یک بی دین جز این سخنان انتظار نیست…
   ظاهراً یادتان رفته وقتی که رهبری شمارا به عنوان عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی کرد شما گفتید من از اساس این مجمع را قبول ندارم واین یعنی عدم التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه…
   ظاهراً یادتان رفته که در زمان شما بود که اسامی مراکز و دانشمندان هسته‌ای توسط وزیر خود فروش شما برای تحریم‌ها علیه ایران به آمریکا داده شد…
   ظاهراً یادتان رفته که قتل های زنجیره ای در دولت شما به منظور مقابله با نظام صورت گرفت…
   ظاهراً یادتان رفته که در دولت شما نفت پانزده دلار پدر دولت احمدی نژاد صدوپنجاه دلار شد و بعد در دولت روحانی مجدد برگشت به بیست و دو دلار اوایل؟!!!واین یعنی شما مولفه‌های قدرت را برای چانه زنی کنار گذاشتید….

   3
   2
 9. باز هوای پست و مقام زده به سرت
  کور خوندی… مرگ بر نفوذی های خائن
  خون شهداء نمی گذارد امثال شما ها
  مجدد میدان دار باشید.

  90
  115
  1. خون شهدا فقط برای دزدی و اختلاس کارایی نداره جمعش کن کاسب تحریم همش از خون شهدا مایه میذاری ۷۰ درصد خونواده شهدا ناراضی از وضع موجود

   1
   1
  1. سلام – با وجود کمترین قرابت فکری به آقای خاتمیِ امروز , خواهش میکنم اهانت و تحقیر نکنید .

  2. پیام اصلی جناب خاتمی: مردم عزیز ایران با اینکه در دولت خود خسارت های فراوانی به شما و ایران وارد کردم اما دوست دارم که بار دیگر پست گرفته و از شما توقع دارم که از من حمایت کنید اگر نکنید با دوستان خود نقشه های جدیدی کشیده و خشم شما را شعله ور تر میکنیم و سعی میکنیم با اربابان خارجکی خود به شما فشار های اقتصادی بیشتری وارد کنیم، ارادتمند شما خاتمی.

   6
   3
 10. سلام و تشکر بابت دغدغه هاتون
  فقط صراط مستقیم ولایت در تمام مراتب آن
  نه اصلاح طلب و نه اصولگرا

  73
  73
  1. جناب خاتمی از خدا بترس، چطور اینقدر راحت و بی دغدغه در راستای اهداف شیاطین و بر ضد حق و حقیقت قلم می زنی؟! خداوند شما رو هدایت کنه، و اگر هم قابل هدایت نیستید به زودی به همراه همه دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی نابود کند

   4
   1
 11. جالبه کسی که جریان منتسب به او ۷۰ درصد سالهای پس از انقلاب عهده‌دار بالاترین پست کشور یعنی ریاست جمهوری بوده و با بیانیه معروف “تَکرار” و حمایت از روحانی، باعث و بانی ۸ سال دوران فلاکت و بی‌عرضگی بوده و مسبب اصلی وضعیت اقتصادی امروز بوده، در کمال تعجب و البته وقاحت! نقش اپوزیسیون بازی می‌کنه و این بیانیه حق به جانب رو میده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. زنده وپاینده باشند آقایان خاتمی،ظریف،سیدحسن خمینی ومرده باشند دشمنانشان چه داخلی چه خارجی

  55
  89
  1. زیاد به دل نگیر اصلأ این سه تن مخالف و دشمن خارجی ندارند و تا دلت بخواد دشمن داخلی دارند

  2. مرگ سیاه بر افساد طلبان باد که در طول سی و اندی سال که در راس کار بودند جز فلاکت بود بختی وانحراف از راه اصیل انقلاب دستاورد دیگه ای نداشتند . غربگداهای بی ایمان

   2
   3
  3. آقای خاتمی همینجا گفتن خواسته اساسی ملت رهایی از استبداد استعمار وابستگی و بی عدالتی و عقبماندگی است آیا برجام رهایی از استعمار است؟ آیا واگذاری پارس جنوبی به توتال فرانسه رهایی از وابستگی است؟ آیا رانت در سیمکارت خودرو و قیمتهای گزاف بازار آزاد عدالت است؟ آیا رشد نرخ ارز و تورم عقبماندگی نیست؟ آیا ایجاد فتنه رهایی از استبداد است؟ فتنه گر میگوید قیمتها گران شود دولت میگوید نه ،فتنه میکنند که خود خاتمی راس فتنه گران است آیا این اعمال سلیقه با زور و فتنه استبداد نیست؟عملکرد خودتان وقتی با حرفهایتان مغایرت دارد چه توقعی دارید؟تنهایی تعیین تکلیف میکنید به اسم ملت، بعد میگویید مردم سالاری،

   1
   3
  4. مخاطب این پیام در حقیقت همین آقایون هستن!
   درد امروز جامعه عمدتا ناشی از سرمایه داری جا افتاده تو جامعه هست که زیر عبا و عمامه همین آقایون امکان رشد پیدا کرده!
   اگر همین آقایون محاکمه میشدند نه وضع این بود نه این نطق کردن های لاف در غریبی انجام میشد!

 13. اگر آقای خاتمی و هم حزبی هایش که بیش از ۳۵ سال حاکمیت و بودجه مملکت دست آنها بوده و شرایط فعلی محصول عملکرد بد آنهاست به اتهام ترک فعل محاکمه می شدند امروز این چنین طلبکار نبودند.

  75
  69
  1. اگر اختیار داشتند حق با شما بود . ولی فقط حکم عروسک خیمه شب بازی رو داشتن . اگر به رای آنها بود الان سفارت آمریکا باز بود و ما با تمام دنیا رابطه داشتیم و مثل آدم زندگی میکردیم

   2
   1
  2. ببخشید میشه بگی کدوم‌۳۵ سال از سال۴۲ حساب کردی نکنه
   مگه چندساله که این جبهه های اصولگرا واصلاح طلب بوجود آمده که ۳۵ سال بوجه وپول مملکت در دست اینها بوده
   مطالعه و دانستن وعلم به حرف زدن درسیاست هم خوبه
   وکلا چه بخوای وچه نخوای
   ۸۰درصد مردم طرفدار اینها هستن

   ۱۰درصد طرفدار شماها واصولگرآن
   ۱۰ درصد هم الباقی جریانات

   1
   0
  3. خاتمی را شورای نگهبان تایید کرد و باید در آخرت جواب دهد.لعنت بر اختلاسگران منافق.

   1
   1
  4. احسنت. به والله خائن ترین اشخاص به ایران و اسلام و دین قرآن همین اشخاص محمد خاتمی. رفسنجانی و که سن روحانی. اصلا اکثر اینا در قبل انقلاب نفوذی ساواک بودن و یواش یواش توسط آمریکا و انگلیس واسرائیل در انقلاب و نظام اسلامی نفوذ کردن و پست و ارتقا پیدا کردن توسط عاملین خودشان در نظام. و بحمد اللهی همشون رسوا شدن . درسته ضربه های خیلی سختی به نظام اسلامی که همان ضربه به اعتقادات ملت بود. و چون این انقلاب اسلامی همان ظهوره صغرای امام عصر عج و اراده الله حل جلاله بوده و هست و خواهد بود و بهمنی خاطر برای وعده ی اللهی ملت ایران باید الک وغلبیر می‌شود و ادامه داره. اللهی بحق محمدوآل طاهرینش عاقبت ما را ختم به خالص و مخلص بودن در دفاع از این نظام مقدس قرار بده . و تا بعد خیلی ها بفهمند با پشت کردن باین نظام اسلامی چه ضرری در دنیا و آخرت کرده آمد. ای کاش بفهمند. الحمدالله که این نعمت را ( انقلاب اسلامی نظام اسلامی ایران ) را بما عنایت فرمود مدل ما را بآن وصل کرد. چشمام را بصیرت بخشید که از گمراهان نباشیم

   3
   2
 14. حمله چی …. بی شرف ها
  ۸۰ درصد ملت ایران او را قبول دارند….
  قبول ندارید در معرض رای ملت بیارید ببینید چه جوری در انتخابات ملت حضور پیدا میکنند و چه جوری رای می‌دهند…..
  رفراندوم حق انتخاب ملت است….
  ملت انقلاب کردند با تمام گرایش ها و سلیقه ها نه با یک سلیقه واحد….. زنده و پاینده باد میرحسین موسوی. سید محمد خاتمی و همه جریانهای انقلابی ایران اسلامی….

  60
  81
  1. گذشت زمانی که مردم جذب حرفها و قیافه خاتمی بودن ….. معلوم شد بعد از ۱۶ سال در دست داشتن دولت منظور اصلاح طلب ها از اصلاح و جوان گرایی و آزادی چی هست ….

  2. این قوم چند درصدی همیشه خودشون رو اکثریت مردم می پندارند…مثل اینترنشنال و بی بی سی و …که جمعیت چند صد نفری مردم تو خیابان رو میلیونها نفر منعکس میکردند من یکی از طرفداران سرسخت خاتمی بودم. البته آدم بی سوادی هم نیستم .فارغ التحصیل مهندسی دانشگاه شریف هستم .و به خاطر ایشون به آقای خامنه آیی توهین میکردم.ولی خیلی کفایت برام روشن شد به شما هم توصیه میکنم کورکورانه از ایشون حمایت نکنید خودتون رو به شخصی بچسبانید که ارزشش رو داشته باشه .آخرت خودتون را خراب نکنید.

  3. یادت باشه هر انقلابی یک معیار های برای خودش داره که موجب تفاوت اون با سایر انقلاب ها میشه. حال ملاکهای انقلاب اسلامی را بخوان بعد رای بده

  4. جناب خاتمی اگر امروز انقلاب در مسیر هدفش پیش نرفته و بسیاری ناراضی هستند نتیجه اقدامات شما وهم کاسه‌های شما هست که سه‌چهارم اززمان انقلاب را در دست داشتیدوتندرویهایی (بخصوص شما و حسن روحانی وابطحی وووو) رواداشتیدوبعدا باز به عنوان اصلاح‌طلب پادر رکاب کردید ونود درصد افراد فاسد ودنیاطلب وغرب‌گرا راوارد مدیریت‌های نظام کردید که آنها هم درجاهای مهم ریشه دارند و اکنون هرکسی هم که رییس جمهور شودهرچند فعال وخوب باشد باز جاهای بزمین میخوردواگر شما خیر خواه کشور وملت بودید هنگام غتشاشات لب باز می‌کردید واغتشاش‌گران را ازکشتار وتخریب وغیره برحذر می‌داشتید شما کسی هستید که آن موقع که وزیر فرهنگ شدید به پدرتان تبریک گفتند پدرتان جواب داده که به من تسلیت بگویید چون پسرم غرب‌گراست لذا اگر در فرهنگ مردم اکنون مشکل غیردینی واخلاقی وجود دارد ریشه آن شما هستید

  1. این نوع حرف زدن کار ایرانی شریف نیست ایرانی با منطق جواب میدهد.بیگانه پرستان بدبختمان کردند.

   1
   1
 15. دمیدن آتش زیر خاکستر فتنه رو شروع کرده ومکروا ومکرالله والله خیرالماکرین نظام حکمرانی از رفسنجانی تا روحانی همه چیو حتی آب خوردنو وابسته به غرب کردالان اومده افاضات میکنه ابا فتنه مرد اخ فتنه جاشو گرفته ما نخوایم تووامثال اسهال طلب برای ما سخنوری کنید کیو باید ببینیم

  57
  62
 16. تحقق این شروط یعنی بپذیرند قدرتشان کاهش پیدا کنه و بر اموراتشان نظارت واقعی انجام بشه و این همون اتفاق محاله، پس؟

  50
  23
  1. با درود فروان به اهالی حقیقت و بر انسان های غیر متعصب و آزادیخواه و عدالت طلب، و جامعه شناس که به حقیقت صرفا نگاه ایدئولوژیکی ندارند
   حقیقت جریانات سیاسی و اجتماعی ومشکلات و معضلات اقتصادی جامعه که کمر مردم را خم کرده و بعضا جهت زنده ماندن فروبرده تا عمق سطل های اشغال ها و یا بعضا از آتش خشم به آنها آتیش زده، یک چیز است، آنچه در ذهن من متعصب شکل گرفته چیز دیگری است
   حقیقت آیینه ای بود در آسمانها که از دست خدا افتاد زمین و پاره پاره شد و به هرکسی تیکه کوچیکی از آن رسید(مولانا)
   متاسفانه ما فرصت ها را از دست دادیم
   به اندازه کافی هم در زمان اصلاحات فرصت داشتیم و هم در زمان اعتدالییون و هم در زمان اصولگراها که اکنون باشد
   همه ، اصلاح طلب ها و اعتدالییون دلیل عدم موفقیت خود را نداشتن اختیارات و عدم شنیده شدن پیشنهادات آن توسط مقامات بالادستی عنوان کردند که جناب خاتمی نیز به آن اشاره کرده و اصولگراها عدم یکدستی مجلس ،دولت و… عنوان کردند ولی دیدیم نه در زمان اصلاحات و در زمان اعتدالییون و نه در زمان فعلی که حکومت به یکدست ترین شکل خود رسیده، نه تنها اوضاع بهتر نشد بدتر هم شد براستی از خود پرسیدیم چرا ؟
   جواب این سئوال همان حلقه مفقوده ای است که حکمرانی را به بن بست برده است
   آنقدر فرصت سوزی کردیم که امروز مردم از همه جریانات سیاسی اعم از راست ، چپ میانه رو و نیز رهبران انها نظیر میر حسین ، احمدی نژاد ، خاتمی ، هاشمی روحانی و رئیسی ، قالی باف و… عبور کرده اند.
   ۸سال نفت بیشترین سقف تولید از زمان استخراج را انهم بشکه ای ۱۲۰ دلار در زمان احمدی نژاد را تجربه کرد و بفروش رفت، بهترین زمان تولید و توسعه کشور بود، نتیجه چی شد جز گدا کردن مردم با یارانه دادن و گران کردن محصولات و کالاها
   مردم ناراضی امروز و جریانات اخیر
   یک‌ خیزش ناگهانی و یا تحریک دشمنان نیست دشمنان ۴۴ سال دارند تحریک می کنند بلکه نتیجه مطالبات انباشته جامعه و حاصل جنگ قدرت در داخل و نتیجه رفتار مافیاهای و فساد سازمان یافته ای است که هر از چند گاه در رسانه ملی نیز به آن مهر تایید زده می‌شود جریانات امروز نتیجه ناکارامدی مدیریتی و بحران های بوجود آمده و نتیجه بحران مدیریت و عدم بکارگیری مدیران متخصص در پست های کلیدی وبدنه کارشناسی نظام اداری بوده است.
   نتیجه چنین رویکردی منجر به تولید نارضایتی حداکثری که به جرات میشه گفت بیش از رقم تورم است، نتیجه تورم ۶۰ درصدی است ،نتیجه پاره ای از محدودیت های مدنی و سیاسی بوده که منجر به گستاخی اسرائیل، آمریکا، باکو ،آنکارا وطالبان و حتی برخی همپیمانان نظیر عراق و چین شده است و اگر روسیه کنار ما مانده چون در باتلاق امریکا گیر افتاده
   علت اینکه به این روز افتادیم، اینکه صدای مردم بخصوصصدای دهه هشتادی ها را نشنیدیم، محدودیت های مدنی را بموقع برطرف نکردیم خود را اصلاح نکردیم شیوه های حکمرانی را اصلاح نکردیم حکمرانان قوی و متخصص بر سر مناصب مدیریتی کلیدی نگماردیم، برنامه منسجم و پایدار که همه دولت ها مکلف به اجرای آن باشند نداشتیم ، به رهبران بالادستی مشاوره های درست و واقعی و تحلیل های صادقانه و بموقع ارائه نشد و نگاهمان همواره به حاکمیت و نظام اداری یک‌نگاه سیاست زده بوده دین را با سیاست مخلوط کردیم چون در سیاست آسیب دیدیم در نتیجه به دین هم‌ آسیب رسید و سبب دین گریزی مردم شد.
   غالب مردم بویژه در سطح جوانان اگر بدون تعصب بگیم نه تنها از جناح راست و چپ و …. عبور کرده اند بلکه متاسفانه از دین هم عبور کرده و دین گریز شده اند

  1. آقای محترم (زهرا)این شیوه نظر دهی تو دفتر مشق کامنت نویسان و طوفان های توئیتری افراد ساکن آلبانی هست ،یک پست با هزار تا کامنت هماهنگ پشت پرده رو که خودت بهتر از همه میدونی یه نفر بود با صدتا پیج فیک، حالا این همه نظر منفی که میزاری یک نفری با صد نام کاربری،چون اگر این نظر های زیر پست این آقای محترم باز خورد ملت باشه گروه انحصار گرا ترسی از ورود این آقا به انتخابات نداشتن

  2. با توجه به کامنت های این مطلب ، در تعجبم که چرا افرادی که خودرا انقلابی و اصولگرا می خوانند اینقدر بی ادب و بی نزاکت اند و خود را محور حقیقت قرار می دهند . و کاش نگاهی به قران و سیره پیامبر و ائمه می انداختند .

   1
   2
  3. اینگونه نظر دادن در شان یک مسلمان نیست احتمالا شما فریب اسراییل را خورده اید ایرانی مودب است و دلیل می آورد.

 17. این خاتمی مگرتا سال۸۸ در حکومت نبود ومسئولیت نداشت این گفته های خود را لااقل یکی را اقدام میکرد
  میگوید انتخابات آزاد وجود ندارد پس این بدبختی که خودش ۸ سال رییس جمهور بوده اعتبار خودش را هم قبول ندارد

 18. شما هر وقت پاسخگوی حمایت خود از اقای روحانی و مجلس قبلی شدی بقیه امور درست میشه
  بوی کباب به مشامت رسیده اما الاغ داغ میکنن

 19. ای کاش تمام مسولین مثل آقای خاتمی بودند و عمل میکردند،وگرنه حال حاضر مملکت این نبود،اونهایی که میان اینجا و توهین میکنند برن و از اول انقلاب تا کنون را یه نگاهی بندازند چه زمان جنگ و چه زمانی آقای خاتمی در قدرت بود،همه مردم در آرامش روحی و اقتصادی بودند.اونهایی که فقط تا جلوی دماغشون را میبینند برین و از خدا بترسین،اه این ملت دامان همه شما چاپلوسان را خواهد گرفت

 20. پیشنهاد خاتمی چیزی است متفاوت با بیانیه موسوی اما با آن مخالف نیست و حتی همسوییهایی هم دارد. لب کلام خاتمی این است که باید همه در مبارزه ای خشونت پرهیز حاکمیت را وادار به پذیرش خواسته های ملت رنگین کمانی ایران بکنند‌
  حرف کمی نیست. این بیانیه بخاطر مداراجویی بیشتر نسبت به حکومت‌ شاید بتواند مرددین درون حکومت‌ را با خود همراه کند، کاری که شاید بیانیه موسوی نتواند. باید پذیرفت که در ایران آینده کار با طیفی از همه نیروهای وفادار به جمهوریت و آزادی و عدالت، پیش خواهد رفت و نه صرفا رادیکالترین نیروها.
  خلاصه دوستان منتقد خاتمی نگران نباشند که …. و …. گوش نمیدهند، خاتمی گفته باید وادارشان کرد.

 21. جناب خاتمی نمی توان آب رفته را به جوی برگرداند آبروی رفته ترمیم
  شدنی نیست،تلاش بیهوده مکن گذشت آن زمان،دیر جنبیدی،

 22. والله اینکه ما دستمون اومده اینه که شاید جناح تندرو در حاکمیت اشکالات و ایرادات فراوانی در عملکرد و مدیریت داشته و دارن اما اینکه ما دیدیم بزرگترین ضربات رو به اعتماد و معیشت بدنه جامعه و مردم وارد کردن همین جناح های مرتبط با آقای خاتمی و هم سنخ و هم فکران ایشون بودن اینکه یه مشت حرفهای کلی و نسبت دادن همه وضع موجود به یه جناح و طیف خاص رو سر لوحه پیامشون قرار دادن نشونه اینه که تنها کسی که نیاز به اصلاحات دارن خود ایشون هستن وگرنه مردم که روال و رویه سوم مشخصه جناح های به زعم ایشون تندرو حاکمیت هم همونی هستن و همونی رو انجام میدن که از قبل اعلام میکردن تنها کسانی که روابط جهانی میگن و این روابط رو صرفا در تضعیف کشور تعریف میکنن صحبت از مردم و معیشت میکنن اما باعث و بانی و زمینه چین بزرگترین طرحها برای تضعیف معیشت مردم بودن همین ایشون و همفکران شون هستن

 23. شما اول از ۸ سالی که رئیس جمهور بودی صحبت کن بگو برا مردم چکاری کردی . همین شما مردومو دو دسته کردید . رهبری تو این ۴۰ سال کاراشو به نحو احسن انجام داده و چقدر به شما نصیحت کرد که به مردم خدمت کنید .زمانی که داخل گود بودید هیچ خیری به مردم نرساندید حالا که خارج گودید میگید لنگش کن .شما الان باید بفکر آخرتت باشی نه مردم

 24. شما سال ۹۲ و ۹۶ یه نسخه برای درمان دردهای کشور دادید، اون هم رأی دادن به حسن روحانی بود. نتیجه نسخه‌ی قبلی شما شد وضعیت فاجعه بار امروز. من اگر جای شما بودم فعلا سکوت می‌کردم و نسخه‌ی جدید برای ملت نمی‌پیچدم.

 25. این هم انشانویسی فردی که دردوران دولتش کمترازیکماه ابدارچی اداره هاهم عوض شدندولشکری ازروزنامه هادرست کرده بودتابه دهان منتقدان دولت بکوبند

 26. مردم عزیز ما ، منافقان و خیانتکاران را خوب شناخته اند. خاتمی سردسته منافقان و خائنان است. بس است دیگر ، بیش از این با شعور مردم شریف ایران بازی نکنید. این آقا و هم فکرانش بیشترین زمان عمر نظام جمهوری اسلامی را مسؤولیت داشته اند و به جای خدمت ، فقط شعار پوچ و دشمن پسند دادند و سر مردم را گرم کردند و برموج احساسات پاک جوانهای عزیزمان سوار شدند… مسببان اصلی وضع موجود ایشان و امثال ایشان اند ، چقدر منفاق و پوست کلفت اند که امروز به جای محاکمه شدن ، با پر رویی تمام شاکی و مدعی هستند ! ! !

 27. این سید خدا این همه با کلمات پیام داد و در صورتی که می توانست خیلی کوتاه این پیام را بدهد که طبق قانون و بر اساس روابط و قانون بین المللی قوه مجریه و مقننه بر اساس رای ملت انتخاب شود ولی این را باید بداند که هر کسی که نامزد می شود باید صلاحیت قانون را داشته باشد که خوشبختانه نه ایشان و نه بقیه دوستانشان در جناح اصلاح طلب و اصولگرا هیچ صلاحیتی برای نامزد شدن ندارند و کم کاری و بیسوادی شورای نگهبان این مشکلات را برای ایران که دستاورد خون شهیدان است به وجود آورده و این معضل حتمأ باید حل شود تا هر کس و ناکسی توهم نامزد شدن به سر او نزند و این مشکلات هم به وجود نیاید.

 28. امثال این شیخ و دوستانش این وضع را بوجود آوردند و نفوذ را در ارکان نظام توسعه دادند و حالا قیافه حق بجانب هم میگیرد . آدمهایی که همیشه با دشمنان این مملکت همصدا بوده اند و دستورات آنها را اجابت میکردند .
  همانطور که در انقلاب های عربی آمریکا و انگلیس اجازه ندادند که به سرانجام برسه در ایران هم با قرار دادن جواسیس داخلی سعی در خشمگین کردن مردم دارند ولی کور خواندند تا رهبری حکیم هست این آرزو را به گور خواهند برد

 29. وجودشو دارن فقط تاییدش کنن تا همشونو رنده کنه تو انتخابات!
  شما همه ،خاتمی تک
  اصلا اون احمدی نژاد و رییسی باسوادتون و همتون یه جا،خاتمی تک و تنها
  یه ارتشیه برا خودش
  مگه نمیخواین آبروی خاتمی بره؟؟انتخابات بهترین فرصته،رای نیاورد بخندین بهش!!ولی افسوس که وجودشو ندارن تاییدش کنن!دم دموکراسیتون گرم انقلاب نماها

 30. حیف نزاشتن با آمریکا مذاکره کنی. عده ای چاپلوس کاسه لیس مفت خور نزاشتن چون اونوقت دیگه از پول های مفت خبری نبود.

 31. باز دوباره این!!! حرف زد.
  خانه نشین شدی بلکه در این اتفاقات جهان که محصول انقلاب و حرکت این ملت است، همراه بشی. نه اینکه تو توهمات تمدنی خودت بمونی. بیدار شو داریم میرسیم.

 32. به آقای خاتمی توصیه می کنم با هنرمندان یک نشست بگذارند و به دیدن آسیب دیدگان حوادث اخیر بروند از هر دو طرف تا بابا آشتی ملی و حرکت به سمت اصلاحات باز بشه

 33. این اقا یا دچار زوال عقل شده یا خودشو به بی عقلی زده شاید نسل جوون جامعه ندونن ولی خیلی از مردم که از زمان انقلاب تا الانو درک کردن میدونن گرانی فساد ثروت اندوزی وخیلی از مفاسد ریز ودرشت محصول حکومت اصلاح طلبا بوده وهست بقول دوستی گویا بوی کباب به مشامتون خورده اشتباه نکنین خر داغ میکنن

 34. باز توصیه اکید اولا آقای خاتمی به دیدار آسیب دیدگان از هر دوطرف بروند تا شکاف اجتماعی ترمیم شود دو با هنرمندان و ورزشکاران جلسه ای داشته باشند و صحبت هاشون را بشنود ۳ جبهه اصلاحات به حزب اصلاحات تغییر کند و با راهنمایی گذاشتگانش یک مرامنامه و دستور عمل بده که اگر در انتخابات وارد شد چه وعده هایی به مردم میده و راه عملی اجراشون چیه فکر کنم این برای اصلاحات خوب باشه و کم کم فضا را از خطر فروپاشی جامعه و انسداد امنیتی بیرون بیاره در ضمن حزب اصلات باید اتاق فکر مثلا اقتصادی و … داشته باشد به سلامتی آن شا الله خیر باشه سریعا وارد عمل بشید که فردا دیره

 35. کاملا صحیح است ،ولی وقتی ،خودمان دل سوز خودمان نیستیم ،چه انتظاری از بقیه دنیا می‌توان داشت.

 36. اقای خاتمی از این چهل و چهار سال چند سالشو شما و هم فکراتون حکومت کردین ؟؟؟؟پس یقینا بیشتر مشکلات فعلی نتیجه همین طرز فکر اشتباه جنابعالی و همفکرانتون بوده.شما دچار لجبازی شده اید

 37. آقا خون شهدا به هیچ کس مربوط نیست

  انان خود برای وطن رفتند
  دستاویز شما شده هر حرف و نقدی این خون شهدا

  همه بد شدند شما که کشورو به اینجا رسوندید خووووب

  بر فرض که اینجور باشد

  شما یا جای شخص کارامد را گرفتید که باید بروید و جای را برای افراد کارامد باز کنید
  یا میتوانید و نمیکنید. که باز هم باید بروید تا کسانیکه میتوانند بیایند و انجام دهند

 38. جناب خود شما ۸ سال رییس جمهور همین حاکمیت بودی و الان جنابعالی در جایگاه معترضین هستید ؟ در دوره خودتان کم بود این مسائل ؟ اگر بد هست پس خود شما اولین نفری هستید که باید به این ملت جواب بدهید . اولین گرانیهای وحشتناک و سرسام آور که شده بلای جون مردم در حوزه مسکن در دوره شما کلید زده شد . ظاهر بخاطر گذشت زمان دچار فراموشی شده اید . پس خواهشا کم آی دزد آی دزد کنید و در این اتش کم بدمید

 39. درسته مشکلات هست ولی این همه پیشرفت و نمیبینی
  این حرفهای تو هم از دلسوزی نیست
  فتنه ای در سر داری

  1
  1
 40. سلام
  خدمت همه عزیزان به عنوان یک آدم عادی در این کشور(نه اصولگرا نه اصلاح طلب بلکه یک کارگر دارای خواسته ها)عرض می کنم ایشان خود در جمع مسببین این اوضاع پریشانی و ناامیدی مردم هستند ولی خارج از شیرینی خواسته خودش در متن ایشان،نکاتی هست که نیاز به اجرا و جذب افکار عمومی دارند،بر همگانمان پنهان نیست که عامل اصلی این بلبشو و دیپلماسی ترد شده همین دو گروه سیاسی و بعضاً افراط گروه سیاسی و نظامی جدید در راس می باشد،من نمی گویم اینها باید محاکمه شوند،نه!اینها باید بنشینند و بعد از معذرت خواهی از مردم شروع به جبران کنند و دست نوازش بر سر جوانان و دلجویی از آنها بکنند و نه تکیه بر صندلی های مدیریتی بلکه یک صندلی برای خود در کنار جوانان لایق واقعی برای پرورش و تذکر برای جلو گیری از تکرار اشتباهات خود به مدیران جوان است.رهبری معظم انقلاب اگر کمی به قبلها برگردیم به همه احزاب در راس اختیار کامل می دادند و بجز بحران‌ها که مسببش خود همین گروهها بودند ورود نمی کردند و فقط می آمدند برای حل این بحران‌ها خودشان را فدا می کردند طوری که الان همه قصورات را بر گردن ایشان نهاده و خود را مبرا از هر اشتباهی می دانند،رهبر اگر یادمان باشد در هر موضوعی اول اشاره به متخصصین آن موضوع و رجوع جهت استفاده از نظرات آنها داشتند،بنده خدا چکار می کردند در هر جهتی که تذکر می دادند که بر خلاف خواست این احزاب بود به حاکم زورگو و دیکتاتور یاد می کردید،خدا میداند من نه نماز می‌خوانم نه وابستگی به این نظام دارم یک کارگرم که نان بازو خودم را می‌خورم ولی این را میدانم که رهبر انقلاب شده سیبل اشتباهات و زیادی خواهی گروههای در راس،روزی می رسد که ایشان در جمع ما دیگر نخواهند بود و اوضاع بعد ایشان را هم خواهیم دید.

 41. خداوندعمرباعزت به رهبرمعظم سیدعلی عنایت فرماید وان شاءالله پرچم را به صاحب الزمان عج تحویل دهند .

  آقای سیدمحمدخاتمی همه‌ی شایستگی های قائم‌مقام رهبری را دارند : پاکی و صداقت – تدبیر ومدیریت – دوراندیشی وکیاست- سابقه مدیریت کلان کشور- محبوبیت بالای مردمی و مقبولیت بین المللی- آشنا به سیاست روز کشور و جهان- پاکدستی وسلامت اقتصادی- و… و حتی سیادت .

  1
  1
 42. ما اگر چه از بعضی چیزها ناراضی هستیم ولی از شما هم راضی نیستیم خود خاتمی باید در جایگاه متهم باشد که فی الحاق در جایگاه مدعی بیانیه میدهد . ملت باهوش هستند و شماها را خوب شناخته اند ، گرچه دوباره فیلتان یاد هندوستان کرده ولی ملت دیگر به شماها که مظهر ریاکاری هستید بها نمیدهند

 43. تاریخ پر فراز و نشیب ایران، مسیری پیچیده و پرابهام است . هر وقت روزنه ای باز می شود توسط خائنان باقیمانده از نسل امویان داخلی به سرپرستی غرب، فضا رمزآلود و پرهزینه می شود.قدر مسلم باید بپذیریم کار خیلی از ایرانی ها به مانند نشستن بر سر شاخه درخت و بریدن ریشه آن است که اگر بیفتد اول کس آن را نابود می کند. چگونه می توان بر سر قانون ایستاد و حکم راند؟ غربی های وحشی مگر پس از خونریزی ها و کشمکش های فراوان داخلی و بین دولی به قانون پناه نبردند ؟؟ من فکر نمی کنم آنها از ما انسان تر باشند آن عاطفه و احساسات و نوع دوستی که در بسیاری از ایرانی ها هست کمتر در بین آنها هست! اما آنچه در بین آنها هست قانون پذیری و اطاعت پذیری از آن است که توانسته اند به مدد علوم مختلف آنرا نهادینه کنند.
  چرا باید چشم به غرب بدوزیم و از خود غافل شویم ای کاش همه ایرانی ها تاریخ را بخوانند و ببیند چه بر سر ما آورده اند و اکنون نیز تاریخ گویا تکرار می شود.
  چرا باید قدر فرهنگ، اصالت، هنر ، مذهب و میهن خود را ندانیم و آنرا به حراج بگذاریم.
  چرا ما ایرانی ها سفره دل خود را پیش همه می گشاییم؟ چرا ما مصرف کننده تولیدات سوء یافته رسانه های ماهواره غرب هستیم؟
  اصلا ما کیستیم؟ چرا ما در جهان متفاوتیم؟ چرا همه هجمه ها علیه ماست؟ چه کرده ایم؟ آیا از مظلوم حمایت کرده ایم؟ بلی در مقابل تفکر طبیعی خوارانه و سرمایه سالارانه غرب ایستاده این. آیا کار بدی کرده ایم؟ آیا تفکر اسلامی با تفکر مسیحیت و صهیونیسم در تضاد است . بلی هست . باید بفهمیم جنگ غرب با ما در کنار جنگ اقتصادی ، جنگ فکری ، دینی و ایدیولوژی است. اسلام با ظلم سرسازگاری ندارد اسلام دین عدالت است اسلام دین پذیرفته شده در نزد خداوند است. باید بپذیریم برای انسان بودن و انسان ماندن هزینه داد هزینه دفاع از اسلام و مظلوم نه طاغوت و ظالم و استکبار. ‌

 44. اینکه دوستانی با این وضع و شرایط موجود هنوز هم بر میخ جهل خودشون میکوبن و اوضاع رو گردن اصلاحات میندازن و تفاوت فاحش اون زمان رو با الان درک نمیکنن

  نشان از این داره که کسانی هنوزم از جهل خیلی ها داره سود میبرند

 45. خداوند شماها را حفظ کنه همیشه حرف حق زده آید و جانب نااهلان و مردم ستیزان و مستبدین را نگرفته آید .
  پاکی ذات در کلام شما متبلور است .

 46. واقعا ما کی میخواهیم بیدار شویم و کی میخواهیم از تاریخ عبرت بگیریم؟ فکر می کنید این آقایان را برای چه در حصر نگه داشتند و محو نکردند ؟ بله برای روز مبادا ، برای چه اصولگرا و اصلاح طلب رو ساختند؟ برای اینکه مردم رو پاسکاری کنند و قدرت فقط در دست خودشان باشد و دوباره روز از نو روزی از نو ، و باز ادامه همان سیاست های قبلی ، بخشی ازحرفهای ایشان درست است و آن بیداری در مقابل دشمنان خارجی
  ولی هدف و زبان بوی مکر میدهد.

 47. ادب حکم می‌کند اول سلام کنیم اما این به دوستان وخوانندگان است نه شما جناب خاتمی
  در زمان حاکمیت شما وهم پالانیتهایتان اسرائیل گفت تا وقتی جبهه اصلاحات در ایران حاکم است ما خیالمان از ایران راحته وهیچ یک از شما هنوز جواب آن ملعون صهیونیستی را ندادید امیدوارم دوستان خوانندگان وهمچنان بزرگوارم متوجه خائن وخیانتکار شده باشند
  دیروز موسوی وامروز تو در مورد قانون اساسی بیانیه دادید شما را از ملت ایران بگیرد که از خیر شما گذشتیم

 48. اینکه طیف لیبرال خواست خود را به مردم و طیف اصولگرا خواست خود را به نظام نسبت میدهند خیانت بزرگ از طرف این دو جناح نسبت به انقلاب و مردم است ، ایجاد حس ناامیدی در جوانها برای مشکلاتی که دنیا مبتلا به آن است و ایجاد نارضایتی کاذب بجای ایجاد انگیزه در جوانها برای مبارزه با انحصار طلبی قشر رفاه زده همه و همه خیانت لیبرالها است که اغتشاش را جایگزین مطالبه گری نسل جوان کرده‌اند که اگر در مقام پاسخگویی قرار بگیرند این طیف با وجود بیش از سی سال زمامداری حرفی برای گفتن ندارند و حیات سیاسی شان در گرو دو قطبی سازی است و بنیانگذار این سیاست کثیف جناب خاتمی است . کما اینکه تمام جاسوسان گردن کلفت این روزها از اعوان و انصار ایشان هستند.نمونه اش اکبری،مسیح علینژاد،حسین فریدون،دری اصفهانی و خائنین مستقر در رسانه های معاند است که همگی از پرسنل نشریات لیبرال در ایران بوده اند ، نشریه محترم انصاف لطفا امانت‌دار همه نظرها باشین و منتشر کنید بنده از مطلب اسکرین شات گرفتم و در صورت عدم انتشار در رسانه های دیگر منتشر خواهم کرد

 49. هرچند بسیلری نظردلرند که دیگر خیلی دیر شده اما کاش وایکاش برای کشور عزیزمان فداکاری میشد ویک همه پرسی برای تغییر اساسی درقانون اساسی وتغییرات عمیق وبنیادی اقدام میشد

 50. جناب آقای خاتمی شما هشت سال در مقام ریاست کشور بودید و اگر قرار بر اصلاح کشور و قانون اساسی بود چرا ظرف این مدت انجام ندادید ؟ دو حالت هست : یا اینکه شجاعت و ایستادگی در برابر خواسته های زیاده طلبان و تندرو ها را نداشته و ندارید و یا اینکه این سخنان فقط و فقط در جهت رفع مسئولیت خود و رفقای گرمابه و گلستان جنابعالی میباشد که در هر دو صورت مردود است .. البته پیشنهادهای حضرت عالی بسیار زیبا و دلنشین است ولی فقط به عنوان سوپاپ اطمینان

 51. جناب خاتمی بیشتر مشکلات ما مردم از جانب شما.ودوستان شما.وحزب شما میباشد
  تزویر.ریا.ورویی.خیانت.غرب گدایی..حرص قدرت.حرص ثر‌وت.خباثت .میباشد.شما.موسوی.کروبی .حسن روحانی ….فولاد خوزستان .فولاد اصفهان. .پتروشیمیها.سایپا.ایران خودرو وغیره که همگی در یک راستا و هدف هستین یا مملکت را میخواهین یا بدبختی و فشار به ملت

 52. درود بر دوستداران ملت ایران، خاتمی، موسوی، روحانی و…،، ای کاش همه دانا بودن و حرف شما را می‌فهمیدند،، البته سران دشمنان داخلی می‌دانند ولی چون عمل کردن به حرف های آقای خاتمی باعث ضرر مالی اشان می‌شود،،مجبور هستن تهمت های ناروا بزنند،، اون نادانی که میگه ما به غرب وابسته هستیم،، باید بداند که ما بعد از انقلاب با غرب هیچ رابطه ای نداشتیم و بر عکس با کشورهای کمونیست که بدترین کشورها هستن رابطه داشته ایم و بدبختی و عقب ماندگی ایران هم به همین خاطر بوده. گر چه سیاست های کلی نظام دست ریس جمهور نیست ولی بهترین دوران زمان رفسنجانی و خاتمی و روحانی بود،، مثلا 6سال اول روحانی پراید از 18 میلیون به 22 میلیون رسید، ولی در 6 ماه اول ریسی پراید از 100 میلیون به 300 میلیون رسید،، متاسفم براتون

 53. به نام خدا
  از دریچه بی طرفانه نگاه کنیم می بينيم که نظراتش رؤیایی و تخیل گونه است.
  خودش را و هشت سال حکومت خودش را فراموش کرده که در کل کشور هیچ خانه ای احداث نشده، جمعا صد کیلومتر جاده ساخته نشده، عمران و آبادانی کشور را تعطیل کرده، فقط دلخوش بود به رفتن به اروپا دقیقا مثل مظفرالدین شاه اما نه در کسوت شاه بلکه در کسوت دموکراسی
  اگر می توانست چرا خودش اصلاح نکرد؟
  نقش خودش در فتنه ۸۸ را فراموش کرد
  بی احترامی به شهادت و شهید و مقدسات را در روزنامه‌های اصلاحاتی فراموش کرد!
  آنها از اصلاحات فقط فحش دادن به ائمه اطهار را در جرایدشان فهماندن و بی احترامی به علمای دلسوز اسلام
  فراموش کرد که روحانی که او به حمایتش پرداخت رابطه کشور ما را با تمام دنیا قطع کرد فقط و فقط می خواست رؤیای ارتباط منحصرانه با اروپا و آمریکا داشته باشیم
  همین ها هم آنها را تحویل نگرفتند و هزاران خون دلی که به ملت دادند.
  فراموشی بد دردی است در هنگامه پیری
  و خود را آر یک خائن به خادم نشان دادن بلندپروازی بزرگی است.

 54. شماها باید محاکمه بشید نه اینکه نسخه برای ملت و نظام بنویسید.
  اشخاصی که سالها در کابینه های تو و هاشمی و روحانی بر ارکانهای اقتصادی این مملکت چنبره زدند و در انحصار خودشان گرفتند باید محاکمه بشوند.
  قبل از اون اشخاص خود تو باید محاکمه بشی که دو دوره با حرفهای قشنگ رای ملت را گرفتی و کابینه را دو دستی تقدیم هاشمی کردی

 55. بایدنقدمان انصاف گونه باشدآقای خاتمی گفته هایت دقیق وقابل فهم ودرک میباشدباید مسئولین تن به چنین اصلاحاتی بدهندکشوراز درون اصلاح شودو رفراندوم بشود که در قانون اساسی ما هم هست بهتر از بهم ریختگی جامعه میباشد مردم بدانند که آقای خاتمی وآقای میرحسین موسوی وآقای خمینی وآقای خامنه ای هرکدام برای مردم قابل احترام هستند شایدراهشان دوتا باشد ولی مقصدشان یکیست آن هم سربلندی ایران عزیزاصلاحات راهکار خوبیست

 56. متاسفم برای این سید کج فهم که عمده مشکلات ما توسط همین اقا و همکاران ایشان بوجود امده است الان هم که بدنبال براندازی میباشد و تقدیم کشور ایران به کشورهای دشمن با نام دیپلماسی فعال…خدا هدایتت کند

 57. جناب خاتمی شما خودتان موانع اصلاحات را میدانید و بخشی از آن را ذکر کردید. تازه مردم میگویند از کجا معلوم که اصلاحات خود در ادامه به دیکتاتوری منجر نشود . به شما بگویم شرایط اصلاحات نه بعید که در شرایط فعلی غیر ممکن است حتی بعید تر و دور تر از شرایط براندازی. درست یا غلط بسیاری از مردم (یعنی اکثریت غریب به اتفاق آنها) به این امکان آخری فکر میکنند…

 58. _ این هم قاقالی بچه ی خوب ، دیگه چی می خوای ؟ هسته ای رو مهر و موم کنند؟ موشکی و … رو هم مهر و موم کنند ؟ خب ، دیگه چی عزیزم ! یه رخش می خوای سوارش بشی و بشی دن کیشت؟ خب ، من رخش توام دیگه ، سوار من بشو و بقیه ملت‌ ! می دونی جمهوری عزیزم ، نه جنبش نود و نه درصد راسته و نه طرفدارهای هشتاد درصد .
  فقط تویی که راستی ! دن کیشوت جمهوری اسلامی.

 59. حرف زدن و جامعه ایدال را ترسیم کردن کار سختی نیست واز هرشخص با اندک اطلاعات جامعه شناسی برمی آید….ولی باید جناب سید برای یک بار هم که شده بنگارد که در مدت تصدی حاکمیت اجرایی ونیز قانون گذاری چه قدمی برای محقق شدن این جامعه ایدال برداشتند؟

 60. سلام
  درود بر سید محرومان و سید اصلاحات که در زمان قدرت او برام مخالفت های متعدد بظاهر حزب الهی ها کشور در بالاترین و اوج اقتدار فرهنگی سیاسی و اقتصادی بود.
  تنها راه برون رفت از این بحران، اصلاح قانون اساسی، اصلاحی ساختار و رویکرد و رفتار ، اصلاح قانون شورای نگهبان ، برگشتن نیروهای نظامی و انتظامی به ماموریت اصلی خود و سپردنپکار اجرایی کشور به دست متخصصان تحصیل کرده دانشگاهی ، گرفتن مالیات از نهادهای انقلابی فراری از دادن مالیات .

 61. جناب آقای خاتمی شمادیگرچرااین حرفهارامیرنیدشماکه سی ودوسال۳۲کشوردردستتان بودمجموعه قوانین ازشمابودمجریان شماهابودیدشماچرااینهمه نگرانی ابرازمیدهیدکه مخاطب ذهنش خراب شودوافکارمردم رامخدوش کنیدبرادرعزیزسیدبزرگوارشمابایدازشهداوامام شهداحلالیت بطلبی شماوحزبتان بدهی سنگینی به ارزشهای نظام داریدخودتان ازهرکسی بهترمیدانیدحقیرچه عرض میکنم نمونه اش راخدمتتان میگویم چراهشت سال دست دست کردیدویکنفرنفرستادین دنبال قضیه حاج احمدمتوسلیان رابگیریدکه اینگونه فاتح خرمشهردرگمنامی بماندسیدجان التماس تفکرات انقلابی

 62. لطفا به این آقا بفرمایید که ۳۵ سالی که مملکت دست شما و نوچه هات بود ، طوری اداره ش کردید که حتی حاضر نشدید فرزاندان خودتون و تو کشوری که اداره ش میکردید، نگهدارید تا از برکات مملکت داریتون ، داخل کشور فیض ببرند ، نه از پولهاش خارج از کشور . اکثر کسانی هم که قبلا فریب حرفهای ایشان را خورده و رای دادند هزاران بار توبه کردند.

 63. با حرافی و لفاظی دوباره مردم فریبی و دوباره بالا رفتن از کول مردم و به بهانه تعامل با دنیا، شل کردن کمربند در مقابل غرب و تعطیلی اقتصاد داخلی…. که چی شده؟ اوضاع اقتصادی اگه بدتر از زمان روح‌انی نشده باشه قطعاً بهتر نشده. آقایون دولت تحویل بگیرید! ‌

 64. خداوند نگهدارت باشد خاتمی عزیز. متاسفانه این خیر خواهی شما برای مردم، با توجه به عطش قدرت حاکمان، همچون آب در هاون کوبیدنه.وجود فساد، کشور را در مسیری ظلمانی قرار داده است.

 65. سلام
  متاسفانه یکی از دلایل عقب ماندگی این انقلاب بجهت اینست که امثال آقای خاتمی ، هاشمی و روحانی سالها در راس امور بودند و فقط حرف میزند البته در ظاهرسخنان زیبا ولی فریبنده نه تنها حرف مردم را نمی شنیدن بلکه باعث ایجاد فاصله و دو قطبی کردن بین مردم جهت اهداف پلید خودشون بودند .نه تنها از نخبگان حمایت نکردن بلکه آدمهای بی سواد مثل نجفی را در راس امور مهم و حساس می گماردند…..آقای خاتمی شاید افراد قلیلی طرفدار داشته باشد ولی عمده مردم این قشر را شناخته اند.خدا وکیلی یه بررسی بکنید ببیند امثال این که حرف از آزادی و…میزنندچقدر در زمانی که در راس کار بودند به این مسائل ارزش میدادند.اینها اعتقاد به نخبگان ندارند و نخواهند داشت بلکه اعتقاد اصلی اونها به غربیهای غیر قابل اطمینان است.

 66. درود
  چی شده که آقای خاتمی اجازه حضور در مطبوعات و شبکه های اجتماعی را یافته و یک بیانه ای به این متولی صادر کرده، دیگه خیلی دیر است و فایده ای ندارد.
  خدا بدترش کنه
  بدرود

 67. جناب خاتمی ، شما از خودتون نتوانستید دفاع کنید و حقانیتتون رو ثابت کنید .. پس بس کنید لطفاً و از اینکه هنوز زنده‌اید خدا رو شکر کنید .. حرف زدن راحته .. اما ، افسوس ، خیلی دیر تصمیم به بیانیه‌ای سراسر تناقض گرفتید .. گویا هنوز عاشق پست گرفتن هستید

 68. شما هم در جمع معترضین هستی ؟!!!!
  عزیز دل جناب ریش قشنگ یاد خود بیار ۸ سال رییس جمهور همین حاکمیت بودی اگه بده خیلی از اتفاقات دوره خودتو هم تو ذهنت یه مرور کنی بد نیست . ماجرای ….. ماجرای گرونی وحشتناک و افسار گسیخته مسکن هم اولین بار در دوره شما استارت خورد و بقیه دولتها تقلید کردند و خیلی اتفاقات دیگه
  یه سوزن به خودت بزن و یه جووالدوز به مردم

 69. پاداش خیانت ، رسوائیست

  اصلاح‌طلبان و از همه مهمتر سید محمد خاتمی و همفکرانش خائن ترین طیف سیاسی مملکت ، نسبت بمردم ، نظام و اسلام هستند که گناهانشان با هیچ آبی پاک و شسته نمی‌شود.

 70. توهین بی شخصیتی است.. اما آقای خاتمی فکر نمی کنید خودتون درایجاد این شرایطی که نقدش می کنید سهیمید؟ از زور کم دفاع نمی کردید!

 71. آقای خاتمی کو گوش شنوا؟
  متاسفانه ۴۴ سال است که بدلیل افراطی گری ها و تندروی های گروهی خاص تحت لوای دین و مدیریت های ضعیف و ناکارامد کشور را در باتلاقی فرو برده اند که روز بروز خروج از این باتلاق مشکل‌تر میشود بطوریکه اکثریت مردم از انقلاب پشیمانند وبدلیل عدم وجود احزاب سیاسی قوی نسبت به احزاب و گروه‌های موجود نیز بدبین هستند

 72. آنچه برهمگان واضح است از اول انقلاب چه در دولت و چه مجالس همیشه هم فکران آقای خاتمی سر کاربودند و برای رسیدن به قدرت هم ازهیچ عملی فروگذاری نکردند و درنهایت به جای پاسخگویی به افکارعمومی ، گفتند که نمیزارن کار کنیم ولی هرگز این افرادی که نمیزارن رو معرفی نکردند هیچ و در انتخاب بعدی هم بیشتر حاضر شدند که رای بیارن .

  اینکه نمیشه رای بیاری و به وعده ها عمل نکنی و بعد بگی نمیزارن و بعدش دوباره کاندید بشی.

  به هرحال ازاین بیانیه ها بوی توطئه و فتنه میاد.

  همین که شمابه عنوان یکی ازسران فتنه ،میتونی بیانیه بدی ، آیا آزادی ازاین بالاتر؟
  کاش خاتمی توی ترکیه میبود و بعد می فهمید مقابله واقعی و سرکوب شورشیان و خرابکاران و براندازان یعنی چه و رئوفت اسلامی رو متوجه میشد.

 73. حال فهمیدم چه آدم بیسوادی 8سال مدیریت اجرایی کشور را برعهده داشت.
  حتی مفاهیمی چون اختیار، آزادی، دمکراسی و حدود آنها و فرق بین قانون و اعمال خواست افراد و…. را نمیداند. تاچه رسد به تصمیم گیری کلان.
  افرادی مثل ایشان بودند که اختلاس گران و حقوق نجومی بگیر را سرمایه های کشور معرفی میکردند.

 74. هر كي اومد سر كار و به هر ترفندي راي جور كرد بعد مدتي وعده هاشو فراموش كرد
  همه وعده دادن به نقطه مطلوب خواهيم رسيد و ملت بدبخت چشمشون به نقطه مطلوب موند و پير و فرسوده شدن هر چهار سال يكي مياد و قول و قرار جديد و نقطه مطلوب جديد
  مشكل اينكه اون نقطه مطلوب تعريف واحد و مشخصي نداره و خودتون هم نميتونيد اون نقطه رو توجيه و تعريف منطقي كنيد و خودتون گم شديد و ملت به ديوار خوردن و خسته و ناتوان ديگه حوصله شنيدن دروغ و وعده ندارن و ازنقطه و نقاط فرضي و غير عملي خسته شدن و ظرفيت شنيدن تكرار مكررات ندارن

 75. به لایکها و دیس لایکها که نگاه کنید کاملا متوجه دو قطبی بودن این جامعه میشوید،
  و این تفرقه راهیست برای کسانی که دارند از این شرایط به نفع خودشان ارتزاق میکنند.

 76. من تعجب میکنم ازشخصی که فقط ادعاداره،شماوامثال شما پدر اقتصاد ومردم رو دراوردید،شماباتکرارکردنتان باعث این تورم وحجم نقدینگی شدید،شماباکلمه تقلب راه رابرای تحریم بازکردین،یادمون نرفته روز عاشورا دوستان شما اون کثافتکاری رو کردن،خجالت اوره که شخصی مثل شما یه عذرخواهی هم نکردین یااعلام براعت ازکسانی که روزعاشورا اون عمل وقیح روانجام دادن نکردین،سی ودو سال کشوردست امثال شمابوده،تفکرشماحاصل این گرفتاری هست،لعنت براصولگراواصلاح طلب،که بااین سیاسی بازیها فقط جای خودتون رو محکم کردین وبس،سال هشتادوهشت،سال هفتادوهشت،سال نودوهشت،دستپخت شماهاست،پس ژست طلبکارانه وروشنفکربه خودنگیرین،فراموشکارنباشین لطفا

 77. خاتمی خودش یکی از مشکلات هست، در زمانی که قدرت دستت بود چکار کردید که الان مدعی هستید، در این ۴۴ سال بیشترین زمان قدرت در دستان شماها بود. لطفا سکوت.

 78. امثال تو بودند که از روحانی دفاع میکردند، ننگ بر تو که خود معمار مشکلات ایران هستی و چون روحانی رو حمایت کردی که اینچنین ۸ سال کشور را به نابودی بکشاند. لطفا سکوت کن

 79. واقعا بهترین رئیس جمهور بود، با شخصیت، صبور، راستگو، و مهمتر اینکه وااقعا پاقدم خوبی داشت، زمانش همه چیز خوب بود، بی انصاف نباشیم

  2
  2
 80. تمامی مشکلاتی که هم اکنون گریبان مردم و انقلاب را گرفته، چه در بعد اقتصادی، وچه فرهنگی و سیاسی، پایه و شالوده آن از زمان ریاست جمهوری همین آقا ،یعنی سید محمد خاتمی شروع شد .با گفتن گفتمان سیاسی وتمدن اسلامی و آزادی بیان ،کشور را از قاعده قانون و مقررات خارج کرد .مسابقه دزدی و غارت بیت المال توسط آقا زاده ها شدت گرفت ،و این ضد ارزش تبدیل به یک ارزش شد. ودر کل آقازاده ها خود را ژن برتر دانستند و هر نوع فساد و غارتی را برای خود مبرا دانستند و آزادی بیانی که قول داده بود تبدیل شد به فساد و فحشا و بی حجابی. و و و و این آقا و هاشمی رفسنجانی شاه ستون ظلم و ستم و بی عدالتی در حق همه ملت ایران و حتی جهان تشیع هستند . مرده باد ظلم و ستم .

 81. سلام مگر نه اینکه در دوره ی این آقا بی حجابی و غرب گرایی تحولات منفی اجتماعی شروع شد این تحولات منفی از آسمون نیومد صحبت های این آقا شروع کننده این بدبختی ها بود افکار خاتمی ها و روحانی ها برای ما تازگی نداره ما با برجام زمین خوردیم اصلاح طلب ها فقط سیاسی کاری می کنن و ما از اون ها هیچ عملی ندیدیم

 82. توچه کار کردی ۸سال مملکت دستت بود به جیب خودت واطرافیان که پر شد کاری برای مردم عادی کردی برو اقا گوش ملت از حرف مفت پره همه حرف دل مردم میزنن ولی در عمل همه از یک قماشن شب بخییییر

 83. آقای خاتمی شیخ اشرافی
  ۴۴سال انقلاب ۳۲سال دست شما و همفکران شما بود
  اگر نارضایتی هست از عملکرد دولت شماها بوده‌است شماهایی که مردم را از دین و انقلاب اسلامی بیزار کردید
  اگر فرهنگ انقلابی را ازبین بردید شماها بوديد
  تا رهبری فرزانه و انقلابی درمیان ماست حنای شما غرب‌گراها رنگی ندارد
  کشورمان به نیروهای مخلص و انقلابی نیازمنداست تا ثروت و منابع ملی به مساوات بین مردم تقسیم شده و اشرافی‌گری ازبین برود
  اگر اشرافی‌گری وجود داشته باشه شاه و ملا فرقی نداره

 84. سلام ، خطا در همه سیستم ها ( طبیعی یا مصنوعی) هشدار میدهد و قابل پذیرش نیست چون سیاست مانند اقتصاد بازار عمل می کند و مقبولیت ، مشروعیت را به وجود می آورد.وقتی قیمت خودرو چندین برابر قیمت جهانی و با وجود منابع طبیعی زیاد راه و مسکن و خدمات شهری و روستایی ضعیف و … ، آقای خاتمی فرمایشات جنابعالی برای نسل جوان و آینده مقبولیت ندارد.

  1
  1
 85. با سلام و عرض ادب جناب سید محمد خاتمی نظرتان در مورد سخن پدرتان چیست در زمانی که سید محمد خاتمی به سمت وزارت ارشاد منصوب شد برای عرض تبریک به خدمت حضرت آیت‌الله خاتمی (پدر محمد خاتمی) رفتیم که با ناراحتی ایشان مواجه شدیم و ایشان گفت که خطرناک است، پسر من غربزده است». فقط کافیه جواب این متن رو بدی البته جواب پدرت رو تا خیلی از مشکلات حل بشه

  2
  1
 86. اینکه من کسی رو از یک پنج طبقه پرت کنم پایین، بعد مثلا کمرش خرد بشه، بعد بگم آخی تو خیلی خوب بودی، چرا کمرت شکست؟ چرا حواست نبود؟ اینقدر حرص آدم درمیاد که مغزش از کار میفته و نمیتونه حالتی را که داره بیان کنه

 87. سلام
  ایشان بفرمایند در اون ۸ سالی که خودشون مسئول کشور بودن واقعا چه گلی بر سر این مردم زدن که حالا دوباره فیلشون یاد هندوستان کرده .
  دم از شایسته سالاری و غیره میزنن خدا وکیلی کدوم جوان را شما ها بر این اساس مشغول کار کردین هر کی رابطه داشت تونست نفر مورد نظرش را مشغول کنه .
  دست بردارین با اون شعار آزادی که دادین چه بلایی سر فرهنگ و اعتقادات خانواده ها آوردین و آخرش هم شد این شعار زن زندگی و ….. که امثال شما ها در دوران مسئولیتتان پایه گذارش بودین .
  حرف از امام میزنید و به سخنان اون اهمیتی نمیدهین که فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشین تا آسیبی به این مملکت نرسد .
  برین پیش خداوند کلای خود را قاضی کنید که شماها کی به این گفته حکیمانه عمل نمودین . که اگر کرده بودین این وضع مملکت نبود .
  شما ها یی که به اصطلاح خودتونا از انقلابیون و دوستان آقا میدانستین پشت این رهبر حکیم را خالی کردین و دوباره اومدین نظر میدین که رفع حصر کنید بخدا شماها الان اندازه ی بچه دبیرستانی فهم و شعور ندارین فقط و فقط خودتون و هم دسته ای ها تون براتون مهم است
  امیدوارم که خدواند شما را قبل از اینکه دستتون را از این دنیا کوتا کند به راه راست هدایت کند و وسیله توبه واقعی را براتون فراهم کند .

  2
  1
 88. شما … ها توآتیش فتنه دمیدیدوباعث عقب ماندگی وابستگی کشوربه بیگانگان شدید…. برشما خائنین.تاریخ مصرف شماتموم شده.ازخون شهداخجالت بکشید.

  3
  1
 89. انتقادبه آقای خاتمی مانندانتقادبه هرفرددیگری امری جایز است درجامعه عقب مانده فرهنگی ما آدما یاصفرندیاصد… آقای خاتمی وجودش برای جامعه بسیارمفید است. این امری واضح است و تنها متعصبان ناآگاه که کارشان فقط لعن ونفرین است این نکته رادرنمی یابند من منتقد آقای خاتمی ام اماانصاف داشته باشیم.

 90. پیرو سیدخراسانی بودی وگوش به حرفش الان حرفت خریدار داشت،دیگه بیانیه و… دردی دوا نمیکنه والسلام

 91. سؤال این است که چرا در زمان اصلاحات و اعتدال و حتی زمان آقای هاشمی که دولتها یکدست و مطابق با همین ایده ها بودند، مسائل حل نشد و هر وقت این جریانات در عرصه قدرت نیستند، سودای اصلاحات می یابند؟
  به گونه ای آقای خاتمی صحبت می کنند که انگار از سیاره ای دیگر وارد ایران شده اند؛ در حالی که می دانیم مشکلات یک شبه و یکباره به وجود نمی آیند؛ پس تو خود از عوامل اصلی وضع موجودی؛ آن وقت چطور بدون توجه به این مسئله مهم، مدام عبا بر سر کشیده و خود را منجی نمایش می دهی؟

 92. خامیه که بگی چراآقای خاتمی که مجلس بادولتش هماهنگ بود مشکلاتوحل نکرددوره ایشان از همه دورانهای پس از جنگ بهتر بود ثانیا مشکلات حل نمی شه؟

 93. خاتمی سردمدار فتنه گر کذاب .که همیشه سعی کرده با دروغ و فتنه به اهداف کثیفش برسه.
  فعلا برو به مستندات آقای شریعتمداری پاسخ بده . که بدجوری رسوات کرده.
  … ..‌. ….

 94. اصلاح طلبی زیر بیرق ج.ا از بین رفته.مردم ایران اصلاح جامعه خودشون رو از مسیر دیگری دنبال خواهند کرد سید.

 95. ملت میگه حداقل قابل قبول ما 50تومن است و حکومت میگه این 10 تومن را بگیر وگرنه میزنم دهنتو. . . . . خاتمی هم به هر دو میگه : حالا این بیانیه را قبول کن , تا بعدا درستش کنم. 4 سال بعد هم هم ملت به چیزی که میخوان نرسیدن و هم حکومت یک قدم عقب نشینی نکرده فقط 4 سال دیگر حکومت کرده و مردم را بدبختر کرده.

 96. اقتصاد ایران را از 105 میلیارد دلار به 386 ملیایارد دلار رساند یعنی بیش از 3 و نیم برابر
  برداشت صفر ایران در سال 76 را به 180 میلیون متر مکعب در سال83 رساند و قطر را با 150 میلیون در روز پشت سر گذاشت .
  پتروشیمیهای غول و پالایشگاهها و صنعت و کشاورزی و زیرساختها و راهها و راه آهنها و بنادر و …… را ساخت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا