خرید تور تابستان ایران بوم گردی

قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023

قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023 با هدایت رضا یزدانی و با حضور بزرگانی چون حسن یزدانی در تهران، پایانی بود بر هفتمین دوره رقابت‌ها

به گزارش انصاف ورزشی، هفتمین دوره از رقابت‌های کشتی جام باشگاه‌های جهان در تهران به پایان رسید و تیم بانک شهر ایران که با ترکیبی قدرتمند و با حضور ملی‌پوشانی چون حسن یزدانی، کامران قاسمپور، امیرحسین زارع و … با هدایت رضا یزدانی پا به مسابقات گذاشته بود، توانست عنوان قهرمانی را با پیروزی سخت برابر نماینده روسیه در فینال به دست آورد.

در این مسابقات که با حضور 6 تیم در روزهای 28 و 29 بهمن در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد پس از تیم بانک شهر، نمایندگان روسیه، هند و قزاقستان به ترتیب دوم تا چهارم شدند و تیم‌های ارمنستان گرجستان نیز از رسیدن به عنوان بازماندند.

نتایج کامل این مسابقات بدین شرح است:

فینال :

بانک شهر ایران 6 – پادوبنی روسیه 4

57 کیلوگرم: احمد محمدنژادجوان 9 – رامیز گامزاتوف 5
61 کیلوگرم : رضا اطری 4 – مس لممختیخانوف 10
65 کیلوگرم: عبدالمجید گودیف 9 – شم یلممدوف 8 (ضربه)
70 کیلوگرم: ماگمادوف 6 – او گنیژربایف 3
74 کیلوگرم: یونس امامی 3 – تیمور بیژوف 1
79 کیلوگرم: علی سوادکوهی 5 – اخ مدعثمانوف 9
86 کیلوگرم: حسن یزدانی 10 – ارسلانباگایف صفر
92 کیلوگرم: کامران قاسم پور 11 – آس خابسعدالله اف صفر
97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان 1 – ماگومد کوربانوف 4
125 کیلوگرم: امیرحسین زارع 10 – اریک جیف صفر

قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023
قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023

رده بندی :

هند 7 – قزاقستان 3

57 کیلوگرم: بریجس یداو صفر – کارتبای میرامبک 10
61 کیلوگرم : نی کییادوپیلاناگویلا 3 – دا ستانبکاوسیمزان 14
65 کیلوگرم: جاسکاران سینگ 7 – سایبوتالو رفعت 4
70 کیلوگرم: مولیما آیداو 9 – انچیوجین ایگور 7
74 کیلوگرم: یاش 8 – دژاکوپو مورات 8 (برنده)
79 کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان 13 – کو انیشبتینوردولت 2
86 کیلوگرم: ساندیپ سینگ ما 10 – دا ولتکازیاسکالی صفر
92 کیلوگرم: محمدرضا قیاسی 6 – بایگنژیعبدالماناپ 3
97 کیلوگرم: آشیش 3 (برنده) – آزو نوروسولطان 3
125 کیلوگرم: مصطفی طغانی 10 – ایبوف عمر صفر

قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023
قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023


مرحله مقدماتی :

گروه A:

بانک شهر ایران 10 – گرجستان صفر

57 کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان 11 – گوگا دزیگو صفر
61 کیلوگرم : رضا اطری 9 – راماز تورمانیدزه صفر
65 کیلوگرم: محمد رمضانپور 2 (برنده) – گودردزی دزیبیساشولی 2
70 کیلوگرم: رسول گادژی ماگمادوف 12 – نیکا بوشلاشویلی صفر
74 کیلوگرم: یونس امامی 10 – لوکا تششی تونیدزه صفر
79 کیلوگرم: علی سوادکوهی 10 – اوسم شولیدزه صفر
86 کیلوگرم: حسن یزدانی 10 – ولادیمر کاکوشویلی صفر
92 کیلوگرم: کامران قاسم پور 11 – ایوزا تسرتوادزه صفر
97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان 11 – صبا گامتنادزه صفر
125 کیلوگرم: امیرحسین زارع 11 – نیکا بروزاوا صفر

قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023
قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023

بانک شهر ایران ۹ _ قزاقستان ۱

57 کیلوگرم: رضا مومنی 2 – کارتبایمیرامبک 3
61 کیلوگرم : محمد رمضانپور 6 – ام یر طایفکایرات 3
65 کیلوگرم: عبدالمجید گودیف 13 – سایبوتالو رفعا صفر
70 کیلوگرم: علی اکبر زرودی 2 – انچیوجین ایگور 1
74 کیلوگرم: یونس امامی 10 – دژ اکوپومورات صفر
79 کیلوگرم: امیرحسین کاووسی 13 – کوانیشبای نوردولت 6
86 کیلوگرم: سجاد غلامی 10 – دا ولتکاز یاسکالی صفر
92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی 11 – بایگنژیف عبدالماناپ صفر
97 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان 5 – آزو نورسولطان 3
125 کیلوگرم: امیررضا معصومی 10 – ایبوف عمر صفر

قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023
قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023

قزاقستان 7 – گرجستان 3

57 کیلوگرم: کارتبای میرامبک 11 – گوگا دزیگوا 1
61 کیلوگرم : داستانبک اوسیمژان 9 – راماز تورمانیدزه 13
65 کیلوگرم: سایبپتالو رفعت 6 – گودردزی دزیبیساشولی 2
70 کیلوگرم: انویوجین ایگور 11 – نیکا بوشلا شویلی صفر
74 کیلوگرم: دژاکوپو مورات 6 – لوکا تششی تونیدزه 8
79 کیلوگرم: کوانیشبای نوردولت 5 – اوسم شولیدزه 4
86 کیلوگرم: داولتکازی اسکالی 4 – ولادمیر کاکو شویلی صفر
92 کیلوگرم: بایگنژیف عبدالماناپ 6 – ایوز تسرتوادزه 2
97 کیلوگرم: آزو نورسولطان 5 – صبا گامتنادزه صفر
125 کیلوگرم: ایبوف عمر 5 – نیکا بروزاوا

گروه B:

ارمنستان 4 – هند 6

۵۷ کیلوگرم: آراکل موسیان ۱۵ – بریجس یداو ۵
۶۱ کیلوگرم: ورژ گورگیان ۵ – نیکی یاداوپیلا ناگویلا ۲
۶۵ کیلوگرم: غاراز هامباردزومیان ۶ – جاسکاران سینگ ۱۷
۷۰ کیلوگرم: گورگ تادوسیان ۱ – مولیم آیداو ۱۱
۷۴ کیلوگرم: خاچاتور پاپیکیان ۲ – یاش ۱۲
۷۹ کیلوگرم: راز میک سیمونیان صفر  – محمد حسین نوروزیان ۸
۸۶کیلوگرم: هادی وفایی پور ۸ – ساندیپ سینگ ۱
۹۲کیلوگرم: آزات کاراپیتان صفر – محمدرضا قیاسی ۳
۹۷ کیلوگرم: دانیال شریت ندا ۸ – آشیش ۴
۱۲۵کیلوگرم: امیررضا امیری صفر (حاضر نشد) – مصطفی صفر طغانی برنده

روسیه 9 – هند 1

۵۷ کیلوگرم: رامیز گامزانوف ۱۰ – بریجس یداو صفر
۶۱ کیلوگرم: مسلم مختیخانوف ۱۳ – نیکی یاداوپیلا ناگویلا ۴
۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف ۱۰ – جاسکاران سینگ صفر
۷۰ کیلوگرم: اوگنی ژربانف ۱۰ – مولیم آیداو صفر
۷۴ کیلوگرم: تیمور بیژوف ۴ – یاش صفر
۷۹ کیلوگرم: احمد عثمانوف ۱۰ – فرزاد محمدی صفر
۸۶کیلوگرم: ارسلان باگایف ۱۰ – ساندیپ سینگ ما صفر
۹۲کیلوگرم: آسخاب سعداله اف ۶  – محمدرضا قیاسی ۵
۹۷ کیلوگرم: ماگومد کوربانف ۱۰ – آشیش صفر
۱۲۵کیلوگرم: اریک جیف صفر  – مصطفی طغانی

روسیه 9 – ارمنستان 1

۵۷ کیلوگرم: رامیز گامزانوف ۱۱ – آراکل موسیان صفر
۶۱ کیلوگرم: مسلم مختیخانوف ۱۰ – ورژ گورگیان صفر
۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف ۱۲ – غاراز هامباردزومیان صفر
۷۰ کیلوگرم: اوگنی ژربانف ۷ – تادوسیان صفر
۷۴ کیلوگرم: تیمور بیژوف ۱۶ – خاچاتور پاپیکیان ۶
۷۹ کیلوگرم: احمد عثمانوف ۱۱ – رازمیک سیمونیان صفر
۸۶کیلوگرم: ارسلان باگایف ۲ – آزات کاراپیتان صفر
۹۲کیلوگرم: آسخاب سعداله اف صفر (حاضر نشد)  – هادی وفایی پور صفر (برنده)
۹۷ کیلوگرم: ماگومد کوربانف صفر (برنده) – دانیال شریت ندا صفر (حاضر نشد)
۱۲۵کیلوگرم: اریک جیف ۵ – رضا زندی

قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023
(حسن یزدانی در هفتمین دوره مسابقات کشتی باشگاه‌های جهان در دوبنده بانک شهر)
قهرمانی بانک شهر ایران در کشتی جام باشگاه‌های جهان 2023

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا