خرید تور تابستان ایران بوم گردی

کتاب آفاق عرفان در سپهر ایران منتشر شد

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، گفت‌وگو با نصرالله پورجوادی با عنوان «آفاق عرفان در سپهر ایران» منتشر شد. حامد زارع در مقدمه ‌یخود بر ششمین کتاب از مجموعه مصاحبه‌های آفاق اندیشه که به مصاحبه با دکتر نصرالله پورجوادی اختصاص داده شده چنین می‌نویسد: «مسافری ماجراجو در اندیشه، حکمت و ادب و تصوف ایرانی است و اکنون در دهة هشتم زندگی پربار خویش راوی لحظه‌ها، گاه‌ها و فرازهای فراوانی از تاریخ پر و پیچ و خم تفکر ایرانی و اسلامی برای معاصرین خویش شده است. دکتر پورجوادی نیازی به معرفی ندارد، اگر هم نیازی به معرفی باشد، فصل اول همین کتاب بهترین معرف اوست.»

کتاب آفاق عرفان در سپهر ایران متشکل از چندین گفت‌وگو است. فصل نخست کتاب با عنوان زندگینامه علمی صورت تجدیدنظر شده و تکمیل یافته مصاحبه‌ای است که حامد زار ع به همراه احمد بستانی با دکتر پورجوادی داشته و نسخة اولیة آن در شمارة سی مهرنامه منتشر شده است. 

فصل دوم با عنوان اندیشة ایرانی دربرگیرندة سه مصاحبه با عناوین «ایران در مواجهه با اعراب»، «فردوسی و سهروردی» و «کربن و اسلام ایرانی» است که پیشتر در شماره‌های مختلف مهرنامه منتشر شده و اکنون با ویراستاری و اضافات مجدد منتشر می‌شود. فصل سوم با عنوان فلسفة اسلامی نیز دربردارنده سه مصاحبه با عنوانهای «غزالی و احیاء علوم دین»، «سهروردی و عالم خیال» و «شهرها و مکاتب فلسفی» است که همانند فصل قبل پیشتر در مهرنامه منتشر شده و اکنون با ویراستاری مجدد و تکمیل کردن برخی پاسخ‌ها از سوی دکتر پورجوادی منتشر می‌شود. 

فصل چهارم که «تفکر عرفانی» نام دارد شامل پنج مصاحبه است. مصاحبة اول با عنوان «غزالی و ادبیات عرفانی» در مهرنامه منتشر شده و همانند دیگر مصاحبه‌هایی که پیشتر در این مجله منتشر شده و اکنون در این مجلد بازنشر می‌شود توسط زارع انجام شده است.  مصاحبة دوم با عنوان «عطار و ادبیات عرفانی» توسط میلاد حسینی انجام گرفته و پیشتر در شمارة چهاردهم مجله سیاست‌نامه منتشر شده است. مصاحبه‌های سوم و چهارم با عنوان «پیامبر اسلام در آئینه تصوف» و «شعرا و عرفا در آئینه تصوف» نیز به همت سجاد صداقت در هفته‌نامة آسمان و روزنامة فرهیختگان منتشر شده و اکنون با ویراستاری مجدد در این مجموعه آورده شده است. 

کتاب آفاق عرفان در سپهر ایران
کتاب آفاق عرفان در سپهر ایران

«تجدید عهد با عرفان ایرانی» مصاحبة پنجم این فصل است که از سوی دکتر پورجوادی به کتاب افزوده شده است.  فصل پنجم که عنوان زبان فارسی بر تارک خود دارد از دو مصاحبه با تیترهای «فارسی میانه و تأثیر آن در تصوف» و «زبان فارسی در مرکز نشر دانشگاهی» تشکیل شده و به تقاضای دکتر پورجوادی به کتاب افزوده گردید. 

فصول ششم و هفتم نیز دربرگیرنده مصاحبه‌هایی است که در واقع حاصل گعده‌های علمی است که در آن دوستداران و علاقمندان و شاگردان دکتر پورجوادی سوالاتی از ایشان مطرح کرده و ایشان نیز جواب آنها را داده و اکنون به صورت مصاحبه برای نخستین بار در این کتاب آورده شده است. فصل هشتم با نام «مصاحبة متفرقه» نیز شامل دو گفتگو است که افراد دیگری با دکتر پورجوادی انجام داده‌اند و اکنون بنا به صلاحدید ایشان به کتاب افزوده شده. شایان ذکر است مصاحبه اول فصل هشتم پیشتر در مجله قلمیاران و مصاحبه دوم این فصل پیشتر در مجله نسیم بیداری منتشر شده و اکنون با اصلاحات جزیی در این کتاب آورده می‌شود.  

زارع در پایان مقدمه خود بر کتاب آفاق عرفان در سپهر ایران می‌نویسد: امیدوارم مجموعة حاضر بتواند مکمل مناسبی برای علاقمندان مباحث اندیشة ایرانی و اسلامی باشد. مخصوصاً برای آن دسته از افرادی که با سال‌ها مداومت و مجاهدت دکتر پورجوادی در عرصة تفکر فلسفی و عرفانی آشنا و پیگیر پژوهشها و تحقیقات ایشان هستند. به سهم خود از بیش از شش دهه اندیشه‌ورزی دکتر پورجوادی در آسمان اندیشة ایران سپاس‌گزاری می‌کنم و آرزو دارم که این کتاب به مثابه قدردانی کوچکی از سوی آن دسته از هم‌نسلان من که شیفتة فرهنگ ایران هستند به ساحت متفکر ارجمند معاصر استاد دکتر نصرالله پورجوادی ارزیابی شود.

پیش از این کتاب‌های آفاق حکمت در سپهر سنت، آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ، آفاق معرفت در سپهر معنویت، آفاق فکرت در سپهر فطرت و آفاق حقیقت در سپهر شریعت به ترتیب حاوی گفتگوهای حامد زارع با حسین نصر، داوری اردکانی، ابراهیمی دینانی، غلامرضا اعوانی و محقق داماد نیز منتشر شده است. مجموعه گفتگوهای حامد زارع با رسول جعفریان نیز به صورت رایگان و در قالب پی دی اف در فضای مجازی منتشر شده است.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا